Anda di halaman 1dari 4

MODUL PECUTAN JPN KELANTAN 2012 BIOLOGI SET 1 4551/2 Biology Paper 2 Sept 2012 1 2 hours 2 Name: Form :.

JPN KELANTAN

SET 1

MODUL PECUTAN SPM 2012

BIOLOGY PAPER 2 Two hours thirty minutes

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


DO NOT OPEN THE TEST PAPER UNTILL YOU ARE TOLD TO DO SO 1. Kertas ini adalah dalam dwibahasa. 2. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.
Section Question 1 2 A 3 4 5 6 7 B 8 9 Total 20 20 100 For Examiners Use Full Marks 13 12 12 12 11 20 20 Marks Obtained

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

MODUL PECUTAN JPN KELANTAN 2012 BIOLOGI SET 1

4551/3 Biologi

Name: Form :.

Kertas 3 Oktober
2006 1 jam

SET 1
JPN KELANTAN MODUL PECUTAN SPM 2012

BIOLOGY Kertas 3
Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Untuk Kegunaan Pemeriksa SOALAN Markah Markah penuh diperolehi 1 33 17 2

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Inggeris. 2. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

MODUL PECUTAN JPN KELANTAN 2012 BIOLOGI SET 1

4551/1 Biology Kertas 1 2012 1 jam

SET 1
JPN KELANTAN MODUL PECUTAN SPM 2012 BIOLOGY
Kertas 1 Satu lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini adalah dalam DWIBAHASA. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak.

MODUL PECUTAN JPN KELANTAN 2012 BIOLOGI SET 1

SULIT 4551 Biologi 2012

SET 1
JPN KELANTAN MODUL PECUTAN SPM TAHUN 2012

BIOLOGY
PERATURAN PERMARKAHAN
KERTAS 1,2, 3

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA