Anda di halaman 1dari 9

KELAS TARIKH MASA BIDANG

: : : :

5 Anggerik 30 Julai 2012 9.00 10.00 pagi Reka Bentuk dan teknologi

BILANGAN MURID: 35 orang TAJUK SUB TAJUK KEMAHIRAN : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/ Akuarium : 1. Murid dapat memilih bekas/ akuarium dan aksesori yang sesuai . 2. Murid dapat mereka ruang dalaman akuarium dengan menyusun atur aksesori dalam akuarium mengikut kreativiti dan idea sendiri. PENGETAHUAN SEDIA ADA OBJEKTIF : : Murid telah mengetahui jenis-jenis ikan hiasan dan tujuan memelihara ikan hiasan. Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menyebut 7 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul. 2. Menyatakan 7 daripada 9 langkah penyediaan bekas akuarium dengan betul. 3. Menghasilkan sebuah akuarium yang disusun atur dengan aksesori yang dibekalkan mengikut kreativiti sediri.dengan sekurang -kurangnya 70% susunan lengkap dan betul.
RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Muka Surat 1

NILAI-NILAI MURNI

: Menyayangi haiwan peliharaan, bekerjasama, menjaga kebersihan, bertanggungjawab, estetika,tekun, tabah.

KEMAHIRAN BERFIKIR:

Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental,mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat rumusan.

BAHAN BANTU

: LCD, Komputer Riba, Video, kamera, power point, bekas akuarium, pam,penapis, batu bewarna , pasir, tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster,model, lampu akuarium, ikan hiasan, kad , nama, papan tulis,marker pen, .

PENDIDIKAN ALAM

: Spesies ikan perlu dipelihara agar tidak pupus dengan Menghalang berlakunya pencemaran air seperti pembuangan sampah sarap ke dalam air, tumpahan minyak, dan pembungan sisa-sisa bahan kimia dari kilang

KAJIAN MASA DEPAN : Merekacipta bekas atau akuarium yang hebat untuk ikan hiasan dan dikomersialkan sebagai punca pendapatan sampingan

RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Muka Surat 2

LANGKAH/ ISI PELAJARAN MASA

AKTIVITI PEMBELAJARA DAN PENGAJARAN

CATATAN

BBM: Set induksi (5minit) PENCETUSAN IDEA Pengenalan kepada tajuk: penyediaanbekas/ akuarium 1. Guru menayangkan video sebuah akuarium dalam bentuk powerpoint 1.Murid melihat you tube video dan mengenai situasi dalam sebuah akuarium yang dipenuhi dengan batu karang , tumbuhan tumbuhan dan kayu reput serta ikan hiasan yang berwarna-warni. 2.Guru bersoal jawab dengan murid apakah yang mereka perhatikan di dalam akuarium tersebut? 3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan dan menyenaraikan objek-objek yang terdapat dalam akuarium seperti batu, kayu buruk, rumpai dan sebagainya. 4. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran: Penyediaan bekas/akuarium untuk ikan hiasan Pendidikan Alam Sekitar: Tumpahanminyak danpencemaran yang sering berlaku mengakibatkan hidupan air mati Nilai-nilai murni: Mengkagumi ciptaan Tuhan Nilai estetika KBKK: Membuat inferens menjana idea LCD, Skrin, Komputer riba

RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Muka Surat 3

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARA DAN PENGAJARAN

CATATAN

Aksesori Langkah 1 (10 minit) bekas/akuarium 1. Aksesori akuarium asas: i)pam ii)penapis

1. Guru memaparkan tayangan slaid powerpoint 2. Murid melihat tayangan power point tentang aksesori akuarium serta membuat catatan 3. Guru mengedarkan nota tentang Aksesori akuarium .

BBM: Power point,Nota edaran,tayangan video, pam, penapis,batu, pasir,tumbuhan akuatik, kayuburuk, poster,model, lampuakuarium KBKK: Membuat Gambaran mental, mengingat kembali

2. Aksesori tambahan :iii)batu iv)pasir v)tumbuhan akuatik vi)kayu buruk vii)poster viii)modeli x)lampu akuarium

4. Guru menunjukkan kepada murid beberapa aksesori bahan maujud kepada murid. 5. Guru meminta murid menamakan aksesori yang ditunjukkan 6. Murid menamakan aksesori akuarium yang ditunjukkan.

LangkahLangkah 2 (+8 minit) langkahmenyedia dan menghias bekas akuarium i)letakkan akuarium dilokasi pilihan, ii)Membersih dan bilas bahan hiasan seperti kayu, pasir dan batu. iii)masukkan batu, pasir dan kayu buruk v)tanamkan tumbuh an kuatik/tiruan

1. Guru menayangkan guru menerangkan langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan bantuan tayangan power point 2. Guru menerangkan cara dan bagaimana untuk meletakkan aksesori langkah-demi langkah di dalam akuarium dengan bantuan tayangan powerpoint. Nilai-nilai murni: mengikut peraturan tekun BBM: Power Point

RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Muka Surat 4

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARA DAN PENGAJARAN

CATATAN

vi) masukkan penapis vii)masukkan air yang telah dinyah klorin kedalam akuarium viii)hidupkan penapisan dalaman vi dan nyalakan lampu ix)masukkan ikan

3. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan

Langkah 3

PENYUSUNAN

. 1.Guru meminta murid mengambil peralatan dan aksesori akuarium 2. Dua orang wakil setiap kumpulan mengambil segala peralatan dan aksesori akuarium yang akan dipasang di meja kerja kumpulan mereka.

BBM Ikan hiasan, kad nama, bekasakuarium,tum buhanakuatik

(+25 minit) SEMULA IDEA Mengaplikasikan langkah/ cara menghias akuarium -Aktiviti berkumpulan

KemahiranBerfikir: Menyusun mengikut keutamaan, Membuat gambaran mental

-Menilai hasil aktiviti

3. Murid mengikuti langkah penyediaanbekas akuarium secara amali di dalam kumpulan setelah diterangkan oleh guru.dan dengan bantuan powerpoint.

Nilai-nilai murni: 4. Murid diingatkan tentang keselamatan dan langkah berjagajaga semasa aktiviti dijalankan. 5. Murid memberi penilaian kepada hasil kerja kumpulan rakan dan memberikan komen. Kerjasama, jimatkan air, tekun dan berhati-hati

RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Muka Surat 5

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARA DAN PENGAJARAN

CATATAN

Penilaian (+7 minit)

Kuiz berkumpulan (permainan XO)

1.Murid di bahagikan kepada 2 kumpulan. 2. Murid diberi penerangan tentang kuiz yang akandijalankan. 3. Murid menjawab soalan berdasarkan paparan daripada Powerpoint Permaian XO 4. memberi ganjaran kepada murid.

BBM: Papan tulis,pemadam,mark er pen,power point,gula-gula dan Nilai-nilaimurni: Kerjasama

Penutup (+5 minit)

Rumusan: a).Penyediaan bekas/akuariuma .Memilih aksesori yang sesuaiuntuk bekas/akuarium b)Langkah-langkah penyediaan bekas akuarium c) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/kolam

1.Murid dibimbing untuk membuat rumusan .2.Murid melihat tayangan video sambil menyanyi mengikut senikata laguikan kekek sambil menjalankan Tugasan susulan: Murid melakar akuarium yang akuarium yang canggih untuk tahun 2020 Guru mencadangkan murid menjana idea kreatif menghasilkan sebuah akuarium dengan dihiasi aksesori melalui permainan happy akuarium di facebook. http://www.facebook.com/happyaqua riumgame

KemahiranBerfikir: Membuat rumusan

Kajian MasaDepan: Komersialkan Pemeliharaan ikan hiasansebagai punca pendapatan sampingan

RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Muka Surat 6

1. http://www.youtube.com/watch?v=7izOBX4Sir8&feature=watch_response

2. http://www.facebook.com/happyaquariumgame 3. http://www.scribd.com/doc/6460387/KAEDAH-MENGHIAS-AKUARIUM

4. http://www.scribd.com/doc/104137150/JENIS-TUMBUHAN-AKUATIK 5. http://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KJkPgTeUNQrnIArnqJzbk F?p=jenis%20rumpai%20air&fr=yfp-t-701&ei=utf-8&n=30&x=wrt&fr2=sggac&sado=1 6. http://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KJkev1dUNQ4DAAvg2Jzb kF?p=+jenis+rumpai+++dalam+akuarium+ikan&fr=yfp-t-701&ei=utf8&n=30&x=wrt&y=Search 7. http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkPyhlENQWSkAwnWJzbk F;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2F images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dbatu%2Bdan%2Bkayu %2Bakuarium%26n%3D30%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dyfp-t701%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=800&h=531&imgurl=www.firdausradzi.com %2Fblog%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2011%2F09%2F19092011.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fww w.firdausradzi.com%2Fblog%2Fhobi-planted-tank-part2%2F&size=100.2+KB&name=batu&p=batu+dan+kayu+akuarium&oid=456b11db9 227a236335298aaff3a2e1a&fr2 8. http://o-fish.com/AkuariumLaut/SetupLaut.htm

9. http://www.scribd.com/doc/37715606/Memasukkan-Ikan-Ke-Dalam-Akuarium 10. http://www.search-results.com/videos/watch-video/akuarium-ikan-airtawar/kAkydaWN3-cKMOnxYliISA?o=1932&l=dis&ver=11&domain=www.searchresults.com

RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Muka Surat 7

RUJUKAN

Mohd. Rahim Mohd. Sharif(2010). Champion Kemahiran hidup. Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd. Selangor. Naim Saim(2011) , Temanku Ceria Kemahiran Hidup, Info-Didik. Sdn Bhd. Petaling Jaya.Selangor.

http://eprints.utm.my/14959/1/eprint19Kurikulum_Kemahiran_Hidup_ke_arah_Merealisasikan_Falsafah_Pendidikan_Kebangsa an.pdf http://whatta.ipgmksm.edu.my/ http://www.scribd.com/doc/12236603/Perubahan-Konsep-pp-Dalam-Konteks-Khsr

RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Muka Surat 8

JURNALhttp://images.ammar2010.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TMVfdQooCG0AAA vjYws1/jurnal.pdf?key=ammar2010:journal:23&nmid=378079302
http://images.nitafptv.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TMd7JgooCH0AABzQCg1/jurnal.docx?key=nitafptv:journal:21&nmid=378531474

http://www.youtube.com/watch?v=7izOBX4Sir8&feature=watch_response

RBT3117- Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Muka Surat 9