Anda di halaman 1dari 2

TUTORIAL 1 AHLI KUMPULAN SUBJEK TAJUK : : : N.CHITRA / CHAM / V.

PIRAKHAS / HOO TEORI KAUNSELING PERBEZAAN 4 ALIRAN TEORI KAUNSELING TARIKH : 20-06-2013 ALIRAN BEHAVIORIS

ALIRAN PSIKOANALISIS

Berdasarkan fikiran sebagai subjek psikologi. (pengetahuan psikologi / teknik penyembuhan) Manusia berasal dari konflik masa kanak-kanak dan tekanan-tekanan biologis. Untuk mengatasi ganguan jiwa yang tidak dapat disedari dan menyelidikinya, diperlukan upaya lebih mendalam. Memandangkan individu sebagai sistem dinamik yang tunduk pada hukum-hukum dinamik, dapat berubah dan saling bertukar energi.

Berdasarkan atas perilaku. Bersifat molekuler (tingkah laku dihuraikan dalam reflek-faktor genetik) Mempelajari perilaku yang kesat mata. Memandangkan manusia sebagai pemberi respons, sebagai hasil dari proses kondision yang telah terjadi. Popular dengan teori pelaziman klasik iaitu sesuatu peristiwa mempunyai alas yang logik dan sebagainya. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fizik harus dihindari. Semua bentuk tingkah laku di kembalikan pada reflek.

Manusia ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disedari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupan.

ALIRAN KOGNITIF

ALIRAN HUMANISTIK

Pembentukan konsep, berfikir dan membangunkan pengetahuan. Bersifat molar (secara keseluruhan) Perbedaan dari keadaan kesabaran. melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan). proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan, penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah.

Berdasarkan pada kemampuan yang terdapat pada diri setiap individu. Manusia berasal dari keinginan untuk menjadi lebih baik melalui kemampuan / potensi yang dimiliki. Manusia memiliki potensi-potensi yang baik dan memfokuskan teaah kualitas-kualitas insani. Manusia memiliki potensi-potensi yang baik, minimal lebih banyak daripada buruknya. Dapat mengarahkan diri dan memahami perkembangan diri.

Pengetahuan (mengingat, menghafal) Pemahaman (menginterpretasikan) Aplikasi / penerapan (menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah) Analisis (menjabarkan suatu konsep)

Anda mungkin juga menyukai