Anda di halaman 1dari 6

SJK(C) BIN CHONG RIMBA TERJUN, PONTIAN JBC 6001

KERTAS KERJA INOVASI TANDAS SEKOLAH


TARIKH : 08 JULAI 2013 - 26 JULAI 2013

TEMPAT : DEWAN DAN TANDAS SEKOLAH

1.0

Nama Projek Inovasi Tandas Sekolah

2.0

Pengenalan Inovasi Tandas Sekolah merupakan satu usaha yang dijalankan bagi meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan murid mengenai tatacara penggunaan dan penjagaan kebersihan tandas secara menyeluruh. Inovasi Tandas Sekolah mengandungi dua jenis aktiviti yang akan dilaksanakan. Aktiviti pertama merupakan taklimat mengenai tatacara penggunaan tandas dan kesan kekotoran pada tandas. Aktiviti kedua merupakan pertandingan kebersihan tandas mingguan. Masa pelaksanaan Inovasi Tandas Sekolah adalah secara berterusan. Tumpuan bersih. Di akan diberikan kepada pemupukan amalan budaya kalangan murid bagi penggunaan tandas dengan pengguna tandas yang kurang berhemah. samping itu, Inovasi Tandas ini juga bertujuan untuk kebersihan dalam mengubah sikap

3.0

Rasional Inovasi Tandas Sekolah memberikan peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam menjaga kebersihan tandas dan menggunakan tandas secara berhemah. Fokus Inovasi Tandas Sekolah adalah untuk meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan murid terhadap tanggungjawab meraka kepada tandas. Muridmurid dapat menyedari tentang kepentingan kebersihan tandas dalam sekolah. Selain itu, Inovasi Tandas Sekolah juga membantu murid untuk membuat refleksi kendiri terhadap sikapnya ketika menggunakan tandas di sekolah dan seterusnya mengubah sikap yang kurang berhemah. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan juga dipercayai dapat menyemaikan sikap bekerjasama dalam kalangan murid bagi menjaga kebersihan tandas dan dijadikan sebagai satu tanggungjawab bersama.

4.0

Matlamat 4.1 Memupuk sikap menggunakan tandas secara berhemah. 4.2 Melibatkan murid secara aktif dalam menjaga kebersihan tandas. 4.3 Menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid agar menghargai kelengkapan/kemudahan yang disediakan dalam tandas. 4.4 Meningkatkan taraf kehidupan sekolah.

5.0

Objektif 5.1 Untuk menyedarkan murid tentang kepentingan amalan kebersihan tandas yang menyumbang kepada kesihatan tubuh badan. 5.2 Untuk menggalakkan murid menjaga dan mengekalkan kebersihan tandas sepanjang masa. 5.3 Untuk memberi peluang kepada murid membuat perubahan sikap semasa menggunakan tandas. 5.4 Untuk memberi keselesaan kepada semua pengguna.

6.0

Sasaran Kumpulan Semua murid sekolah.

7.0

Pelaksanaan (1) (2) (3) Tarikh Masa Taklimat Tempat : : : 08 Julai 2013 26 Julai 2013 07.20pm 07.30pm ( Setiap hari Isnin) Setiap minggu Dewan dan tandas sekolah

Masa Pertandingan :

8.0

Jawatankuasa : Pn. Ooi Yean Sien : Pn. Sin Lay Hun

Penasihat Pengerusi

Timbalan Pengerusi 1: Pn. Tan Lian Kim

Timbalan Pengerusi 2: Pn. Kong Ai Yong Mentor Setiausaha : : Cik Cheong Fong Wun (1) Cik Chew Sheau Pey (2) Cik Leiw Lee Peen Bendahari : (1) Cik Cheng Leh Seng (2) Cik Khoo Hui Xin Pelaksana : (1) Cik Chew Sheau Pey (2) Cik Khoo Hui Xin (3) Cik Leiw Lee Peen (4) Cik Cheng Leh Seng 9.0 Pelaksanaan MASA AKTIVITI Taklimat: 08/07/2013 Hingga 26/07/2013 Setiap Hari Isnin 07.10am 07.30am Setiap Minggu 08/07/2013 Hingga 26/07/2013 (i) Sebelum waktu P&P (07.30)am (i) Selepas waktu rehat (09.50am) (ii) Sebelum waktu tuisyen sekolah Tatacara penggunaan tandas TINDAKAN / LOKASI

TARIKH

Dewan Sekolah

Kesan Kekotoran Tandas

Pertandingan Kebersihan Tandas Mingguan

Tandas Sekolah

(01.30pm)

10.0

Perbelanjaan

Anggaran Perbelanjaan Inovasi Tandas Sekolah : Bil. 1 Perkara Sijil Penghargaan Jumlah Jumlah perbelanjaan keseluruhan RM 10.00 RM 10.00 10.00

Segala perbelanjaan ditanggung oleh pihak sekolah.

11.0

Penutup Kesedaran awal adalah penting bagi membantu murid sekolah menjadi seorang yang bertanggungjawab. Oleh itu, proses

pembentukan secara berterusan supaya ia

nilai dan norma kebersihan perlu disemai menjadi sebati dalam diri setiap amat bergantung yang

orang. Kejayaan Inovasi Tandas Sekolah kepada komitmen semua murid yang terlibat. Aktiviti

dijalankan diharapkan akan menjadi amalan yang berkekalan dalam kehidupan seharian dengan penuh kesedaran dan rasa tanggungjawab dan seterusnya menyumbang kepada wawasan negara yang berusaha membina model insan yang cemerlang.

Disediakan oleh,

Disediakan oleh,

(CHENG LEH SENG) Guru Pelatih IPG KTI Disediakan oleh,

(KHOO HUI XIN) Guru Pelatih IPG KTI Disediakan oleh,

(CHEW SHEAU PEY) Guru Pelatih IPG KTI

(LEIW LEE PEEN) Guru Pelatih IPG KTI

Disemak oleh,

Disemak oleh,

__________________ (PN. LIM SIEW HONG) Guru Bertugas SJK(C) Bin Chong, Disahkan oleh, Johor.

__________________ (CIK. NUR ZAHIDAH BT KHOZA ) Guru Bertugas SJK(C) Bin Chong, Johor.

__________________ (PN. OOI YEAN SIEN) Guru Besar SJK(C) Bin Chong, Johor.