Anda di halaman 1dari 2

Bab 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu,

kapur barus, tanduk,gading, damar, kayu


Pengenalan cendana, dan buah-buahan
1. Tamadun awal di Asia Tenggara terbentuk secara 10. Sarang burung dari gua diambil untuk
evolusi perdagangan..Mereka juga menangkap ikan dan
2. Asia Tenggara terbahagi kepada dua menternak binatang.
a. Tanah Besar Asia tenggara 11. Lebihan pertanian dipasarkan atau untuk
b. Kepulauan Asia Tenggara penduduk lain dan kerajaan maritim.
3. Tamadun awal di Tanah Besar Asia Tenggara 12. Perkembangan pertanian dipengaruhi oleh
wujud di Funan, Chenla, Angkor, Sukhotai dan pembinaan sistem pengairan yang baik seperti
Ayuthia sumber dari Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap
4. Tamadun awal di Kepulauan Asia Tenggara ialah 13. Kerajaan Angkor menjadi kuat dan agung kerana
Kedah Tua, Gangga Negara, Langkasuka, kedudukannya berhampiran dengan Tasik Tonle
Srivijaya, Majapahit, Singhasari dan Mataram Sap.
5. Pada abad ketiga sumber dari China menyatakan
Funan pernah wujud. Ini menunjukkan kerajaan Kerajaan Maritim
Funan telah wujud sebelumnya, kemungkinan 1. Kerajaan Maritim ialah kerajaan yang
pada abad kedua Masihi menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan
6. Data arkeologi menunjukkan kerajaan Funan perdagangan dan kelautan.
wujud pada .abad ketiga dengan terjumpanya 2. Kerajaan Maritim berfungsi sebagai pelabuhan
seni arca yang dipengaruhi oleh langgam seni 3. Terletak berhampiran dengan pesisir pantai,
arca Amaravati dari India lembah sungai dan kepulauan
7. Tamadun di Asia Tenggara telah menjalin 4. Contohnya ialah Langkasuka (Sungai Yarang)
hubungan diplomatik dengan China dan kerajaan Srivijaya (Sungai Musi), kerajaan
hubungan kebudayaan dengan India Kataha / Chieh-Cha / Kedah Tua (Sungai
8. Hubungan antara petempatan awal di Asia Merbok dan Sungai Muda), Mo-lo-yo (Sg
Tenggara telah wujud sejak Zaman Logam Batang Hari), Kalah (Sg Takuapa), Fo-lo-an (Sg
9. Pembentukan tamadun awal di Asia Tenggara Terengganu), Peng-keng (Sg Pekan) dan
dikaitkan dengan perdagangan maritim. kerajaan Tiumah (Pulau Tioman,Pahang).
5. Petempatan kegiatan menangkap ikan dan
Kerajaan Agraria memungut hasil laut berkembang menjadi
1. Kerajaan agraria ialah kerajaan yang perkampungan nelayan. Akhirnya menjadi
menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pelabuhan pembekal yang membekalkan hasil
pertanian, penternakan dan pungutan hasil hutan tempatan.
dan sungai 6. Antara pelabuhan pembekal ini ialah Jenderam
2. Terbentuk di kawasan pertanian yang subur Hilir dan Klang (Selangor), Kuala Berang
seperti di lembah sungai (Terengganu) dan Kuala Selinsing (Perak).
3. Contohnya ialah kerajaan Dvaravati di Sungai 7. Pelabuhan pembekal berkembang maju menjadi
Menam (Thailand) dan Sungai Irrawaddy pelabuhan kerajaan seperti di Champa, Kedah
(Myanmar), kerajaan Sungai Merah (Vietnam) Tua, Langkasuka dan Srivijaya.
dan kerajaan Sungai Mekong (Kemboja, Laos 8. Pelabuhan ini menjadi tarikan pedagang dari
dan Vietnam) Teluk Siam, Kemboja, Vietnam, China, India dan
4. Kerajaan agraria juga terdapat di kawasan Barat.
pedalaman seperti kawasan berbukit dan lereng 9. Pelabuhan Kedah Tua dan Srivijaya yang terletak
gunung berapi. Contohnya ialah kerajaan Taruma di Selat Melaka dan Selat Sunda telah menadi
di Tanah Tinggi daeng (Indonesia) pelabuhan entrepot.
5. Antara kerajaan agraria awal ialah Sailendra 10. Pelabuhan ini memperdagangkan hasil buminya
(Jawa Tengah), Angkor (Kemboja) dan Sukhotai dan hasil dari kerajaan lain.
(Thailand). 11. Penduduk kerajaan maritim terdiri daripada
6. Terdapat kerajaan agraria yang menjadi kerajaan orang tempatan, orang laut dan pedagang luar.
maritim seperti kerajaan Funan. 12. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa
7. Tanaman utama ialah padi sawah dan padi huma. perhubungan atau lingua franca kerajaan maritim
8. Tanaman sampingan ialah jagung, pisang, di Asia Tenggara.
keledek dan sayur-sayuran 13. Perkembangan kerajaan maritim juga didorong
9. Masyarakat agraria menghasilkan pelbagai oleh semangat masyarakatnya untuk meneroka
rempah seperti cengkeh dan lada hitam serta dan berdagang dengan masyarakat luar.
14. Mereka mahir membuat perahu dan kapal layar 7. Untuk menjadi raja yang terulung mereka
serta mahir berpandukan bintang untuk belayar. mendirikan kompleks kota yang melambangkan
15. Kerajaan maritim terulung di Asia Tenggara ialah konsep alam semesta atau orde kosmos.
Srivijaya. 8. Contohnya Raja Suryavarman II telah membina
16. Kerajaan Srivijaya mempunyai bala tentera laut Angkor Wat.
yang besar. 9. Upacara mengangkat sumpah telah wujud pada
17. Penduduk Kedah Tua menganut agama Buddha zaman Srivijaya.
dan kemudian Hindu. 10. Perdagangan membolehkan masyarakat
18. Perkembangan Kedah Tua juga dipengaruhi oleh berinteraksi dengan negara luar.
Gunung Jerai yang menjadi panduan kapal 11. Interaksi antarabangsa membolehkan proses
pedagang, kedudukan strategik dan .terlindung asimilasi budaya berlaku.
daripada angin monsun.
19. Kerajaan maritim dan kerajaan agraria saling Pengaruh Hindu dan Buddha dalam
bergantung antara satu sama lain atau saling Kesenian dan Kesusasteraan.
melengkapi. 1. Antara warisan kesenian kerajaan awal ialah
monumen.
Pengaruh Agama Hindu dan Buddha 2. Monumen ialah binaan yang dibuat daripada
dalam Kerajaan Awal batu bagi memperingati orang ternama atau
peristiwa penting.
Cara-cara kedatangan Pengaruh Hindu dan 3. Monumen boleh berupa candi, kuil, wat, stupa,
Buddha. arca dan patung.
1. Pendapat pertama dibawa oleh golongan 4. Candi berperanan sebagai rumah ibadat, tempat
Ksyastria atau tentera iaitu golongan penakluk menyimpan abu mayat raja dan keluarganya dan
dari India tempat menyimpan patung dewa utama serta
2. Kedua dibawa oleh pedagang atau vaisya. melambangkan keagungan pemerintah.
3. Ketiga dibawa oleh golongan Brahmin atau 5. Patung yang dina mengikut gaya tertentu.
pendita. 6. Kewujudan bahasa Sanskrit di Asia Tenggara
4. Keempat menyatakan proses ini berlaku melalui meningkatkan pencapaian dalam bidang intelek
pengambilan aspek kebudayaan India yang masyarakat. Contohnya batu berurat.
menarik dan disesuaikan dengan budaya 7. Banyak inskripsi ditulis dalam bahasa Melayu
tempatan. kuno.
5. Para sejarawan dan bersetuju dengan pendapat 8. Terdapat beberapa perkataan Sanskrit mengalami
keempat penyesuaian dalam bahasa Melayu
6. Bukti kemasukan pengaruh kebudayaan India
a. Candi di Lembah Bujang ada ciri Hindu dan
Buddha
b. Candi di Srivijaya ada ciri Buddha
c. Candi di Angkor ada ciri Hindu dan Buddha
d. Pada tahun 671 M I-Ching mencatatkan Disediakan oleh
terdapat agama Buddha di Srivijaya. Encik Sohaidie bin Mohd Zain
Guru Sejarah
Pengaruh Hindu dan Buddha dalam SMK Taman Maluri
Sistem Pemerintahan Kuala Lumpur.
1. Seorang ketua di Asia Tenggara mendapat
gelaran raja.
2. Raja berkuasa mutlak dalam semua aspek
pemerintahan.
3. Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib
dilaksanakan.
4. Penderhaka tidak akan diampunkan.
5. Raja merupakan bayangan tuhan dan lahirlah
konsep dewa-dewa, unsur mitos dan legenda.
6. Adat istiadat seperti pertabalan raja diwujudkan
untuk mengukuhkan kedaulatan raja.