Anda di halaman 1dari 3

EDU 3102: PERKEMBANGAN KANAK-KANAK M8: PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI (ROHANI, SOSIAL, EMOSI DAN MORAL) PERINGKAT PRENATAL DAN

BAYI.

ISL MINGGU KE-8

Tinjauan literature peringkat perkembangan sosio-emosi peringkat prenatal dan bayi. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio.

TOKOH ERIK ERIKSON:

TOKOH

LATAR BELAKANG - Salah seorang ahli neo-Freudian, menerima rangka kerja psikoseksual Freud, tetapi menambahbaikkan gambaran dengan manambahkan perinkat perkembangan sosioemosi manusia daripada 5 kepada 8 peringkat penyesuaian psikologi.

- Pada peringkat kanak-kanak, timbulnya tingkah laku positif dan negative yang membawa masalah penysuaian psikologikal kerana konflik emosinya. ERIK ERIKSON

TEORI PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI PERINGKAT PRENATAL DAN BAYI MENGIKUT TOKOH ERIK ERIKSON:

PERINGKAT-KONFLIK Peringkat Prenatal dan Bayi (0 tahun 1 tahun)

CIRI-CIRI PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI KEPERCAYAAN LAWAN KETIDAKPERCAYAAN: - Rasa kepercayaan dibina dalam tahun pertama. - Membina rasa kepercayaan secara peringkat. - Membina rasa ketidakpercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi. - Ketidakpercayaan akan membentuk tingkah laku negatif. - Bayi perlu mempunyai hubungan yang erat, mendapat kasih sayang dan kepercayaan daripada penjaga. Sekirannya,gagal, ketidakpercayaan timbul.

CIRI-CIRI PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI PERINGKAT PRENATAL DAN BAYI:

UMUR (PERINGKAT) Masa Lahir

PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI Senyuman sosial dan ketawa wujud. Menyepadan emosi yang digambarkan oleh orang dewasa semasa interaksi semula.

(Bayi)

Menunjukkan emosi menjadi lebih bermakna dengan hubungkaitkan peristiwa yang berlaku. Kewujudan id-ego. Marah dan takut bertambah secara intensif. Kewujudan kebimbangan perpisahan dan dihadapan

6 Bulan 7 Bulan

(Bayi)

orang baru. Menggunakan pengasuh sebagai tempat terokaan. Melibatkan diri dalam referensi sosial.

12 Bulan 13 Bulan

Menunjukkan kasih sayang(attachment)yang kuat. Menyertai main dengan dewasa dalam

keluarga,termasuk abang dan kakak. (Bayi) (Toddlehood) Imej diri wujud dan menganali imej diri dari cermin. Menunjukkan tanda empati. Menurut arahan mudah.

18 Bulan 19 Bulan Kewujudan emosi seperti bangga,malu dan rasa salah. (Bayi) (Tooddlehood) Menggunakan sebutan emosi. Mula menggunakan bahasa untuk menunjukkan perasaan. Mula boleh bertoleran ketidakhadiran pengasuhnya. 18 Bulan Menggunakan mana sendiri atau ganti nama untuk melabel imej diri. Boleh mengkategorikan cirri-ciri kendiri dan ornag lain-baik,jahat,hodah,cantik,lelaki,perempuan. Menunjuk pilih kasih rakan sama umurKewujudan kawalan kendiri.