Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Masalah Pembelajaran)

Nama guru Tarikh Mata pelajaran Kelas Tajuk Masa Masalah Murid Bil. Murid Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: Mohd Hilmie Bin M Ismail : 26.7.2013 ( Jumaat ) : Pengurusan Kehidupan (Pengurusan Tingkah laku) : PPKI 2B : Kemahiran sosial : 8:10-9:10 (60 minit) : Pelbagai masalah pembelajaran : 7 orang : 2.2 Batasan hubungan : 2.2.1 Mengenal Batasan antara ahli keluarga asas i. ii. Jantina Pakaian

Objektif pembelajaran

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1) Mengenal batasan jantina dan pakaian antara ahli keluarga.

Tunjang utama Tunjang disepadukan Nilai EMK

: Keterampilan diri. : Komunikasi, kemanusiaan. : Kerajinan, disiplin, kasih sayang, mendengar arahan. : Kreativiti dan inovasi,

BBM Pengetahuan sedia ada EMK Nilai Unsur Terapi Bahan Bantu Mengajar

: Laptop, carta poket, gambar, kertas, gam : Murid kenal dengan ahli keluarga mereka. : Keusahawanan : Kerjasama, Keberanian : Pertuturan, sosialisasi, : Laptop, gambar, kertas, gam, carta poket

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti 1. Guru menayangkan video keluarga saya . 2. Murid menonton video Keluarga Saya 3. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video tersebut. 4. Guru mengaitkan video dengan pembelajaran hari ini.

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Tayangan video Guru menayangkan video Keluarga Saya

Nilai : Bersemangat, keberanian

BBM : Laptop & Speaker

Langkah 1 (10 minit)

Gambar keluarga saya. Guru menunjukkan gambar keluarga saya.

1. Guru menunjukkan gambar sebuah keluarga kepada murid-murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar.

BBM : Gambar keluarga, carta poket Nilai : Disiplin Teknik : Latih tubi

Guru menerangkan jantina di dalam keluarga dan jenis pakaian yang sesuai dengan jantina.

3. Seorang demi seorang murid ditanya mengenai gambar. 4. Murid diminta menyebut jantina dan pakaian yang sesuai dgunakan.

Langkah 2 ( 20 minit)

Membezakan jantina dan jenis pakaian yang dipakai.

1. Murid dipanggil secara berpasangan di hadapan kelas. 2. Guru membimbing murid membezakan antara lelaki dan perempuan seterusnya pakaian yang dipakai. 3. Murid yang duduk diminta memberikan gambar yang betul mengikut jantina dan jenis pakaian kepada murid yang berada di hadapan kelas. 4. Aktiviti dilakukan sehingga semua murid berpeluang menjalankan aktiviti. BBM : Gambar & murid. Nilai : Kerjasama, keberanian

Nilai : Keberanian Langkah 3 (20 minit) Mari Melekat 1. Guru memberikan penerangan dan demonstrasi untuk aktiviti yang akan dijalankan. BBM : Gambar, gam, kertas kosong

2. Murid diberikan sekeping kertas putih dan beberapa gambar jantina & pakaian yang digunakan.

3. Murid diminta melekatkan gambargambar tersebut. 4. Guru memantau dan membimbing murid melakukan aktiviti tersebut.

Penutup (5 minit)

Merumuskan pembelajaran

1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pembelajaran hari ini. 2. Guru merumuskan pembelajaran hari ini.

Komen Guru Pembimbing : _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

Refleksi : _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai