Anda di halaman 1dari 4

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim PPG Ambilan Jun 2011 Tutorial 1 : SCE3110 Jawab semua soalan

1. (a) (b) (c) (d) Apakah maksud banjir? Nyatakan punca-punca berlakunya banjir. (2 markah) Jelaskan empat kesan berlakunya banjir terhadap alam sekitar. Huraikan empat langkah bagi mengurangkan risiko akibat banjir. (4 markah) 2. a) Berikan proses-proses pembentukan bagi batuan di bawah i) ii) iii) b) i) ii) 3 Batuan igneus (2 markah) Batuan enapan (2 markah) Batuan metamorfosis (2 markah) Nyatakan punca-punca gempa bumi. (2markah) Nyatakan kesan-kesan gempa bumi. (2 markah) Kelahiran dan kematian bintang adalah suatu fenomena alam semesta yang sangat menakjubkan. Tempat kelahiran bintang dinamakan Nebula. (a) (b) (c) (d) (e) Apakah itu nebula? (2 markah) Bagaimanakah bintang dilahirkan di nebula? (3 markah) Apakah penyebab kematian sebuah bintang? (2 markah) Apakah dua perkara yang dihasilkan apabila mengembang dan meletup? Apakah nama proses letupan bintang raksasa ini? (1 markah) bintang bersaiz besar (2 markah) (2 markah) (2 markah)

4.

Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan perederan Bulan mengelilingi Bumi yang mengakibatkan fenomena fasa-fasa Bulan. (a) Berpandukan Rajah 1, nyatakan fasa-fasa bulan pada kedudukan P: Q: R: dan T: (4 markah) (b) (c) Lukisan fasa-fasa Bulan dalam di ruang Q, S dan U. (3 markah) Selain fenomena fasa-fasa Bulan, nyatakan tiga lagi fenomena alam akibat putaran dan perederan Bulan. (3 markah)

Sj/js/2013

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim PPG Ambilan Jun 2011 Tutorial 2 : SCE3110
Jawab Semua soalan 1. (a) Apakah (5 markah) (b) (c) yang dimaksudkan dengan atmosfera?

Huraikan peranan atmosfera dalam mengawal suhu permukaan Bumi. (5 markah) Jelaskan bagaimana atmosfera tercemar oleh tindakan manusia. (10 arkah)

2. Kisah bagaimana alam semesta tercipta belum lagi faham sepenuhnya. Kebanyakan ahli sains percaya bahawa ia bermula daripada suatu letupan besat. Idea letupan ini dikenali sebagai Teori Letupan Besar (Big Bang Theory). (a) (b) Huraikan sejarah alam semesta berdasarkan Teori Letupan Besar. (10 markah) Pilih mana-mana lima ahli astronomi dan nyatakan satu sumbangan mereka dalam bidang astronomi. (10 markah)

3.

Ahli sains mula menghantar roket ke angkasa sejak akhir tahun 1950-an lagi sebagai usaha untuk mempelajari lebih banyak aspek tentang alam semesta. (a) (b) Nyatakan empat prob angkasa dan misinya (8 markah) Bolehkah kapal atau prob angkasa mendarat di semua planet dalam Sistem Suria? Kaitkan alasan anda dengan ciri-ciri antara planet terrestrial and gaseous. ( 12 markah)

Sj/js/2013