Anda di halaman 1dari 26

10 TOKOH MATEMATIK DUNIA

M TE 3102 Kurikulum Pendidikan Matematik

PPG AMBILAN JUN 2011

ISI KANDUNGAN
.

SEKAPUR SIREH SEKILAS PENGHARGAAN Tokoh 1 Tokoh 2 Tokoh 3 Tokoh 4 Tokoh 5 Tokoh 6 Tokoh 7 Tokoh 8 Tokoh 9 Tokoh 10 : : : : : : : : : : Leonhard Euler Al Batani Al Biruni Al Khawarizmi Alchemedis fibonacci Aryabaratta Al Qalasadi Brahmagupta Zu Chongzhi Johann Carl Friedrich Gauss

SEKAPUR SIREH
Perkataan "matematik" berasal daripada perkataan Yunani, (mthema), yang bermakna "sains, ilmu, atau pembelajaran"; (mathematiks) bermaksud "suka belajar". Istilah ini kini merujuk kepada sejumlah ilmu yang tertentu -- pengajian deduktif pada kuantiti, struktur, ruang, dan tukaran. Sementara hampir semua kebudayaan menggunakan matematik asas (mengira dan mengukur), pengembangan matematik baru telah dilaporkan dalam beberapa kebudayaan dan zaman.Matematik merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita untuk membantu kita keluar daripada sesuatu masaalah ataupun untuk membantu kita menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan sebagainya. Oleh itu, pada zaman sebelum ini banyak tokoh Matematik mengkaji bidang matematik dengan mengeluarkan/menghasilkan teori-teori dan segala bentuk penemuan yang merupakan sesuatu yang amat membantu generasi kita pada masa kini. Buku 10 Tokoh Matematik Dunia ini adalah satu usaha kecil yang bertujuan memperkenalkan kepada masyarakat untuk lebih mengenali tokoh-tokoh matematik dan hasil sumbangan yang telah digunapakai kepada dunia hingga kini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan buku ini. Adalah menjadi harapan saya agar buku panduan ini dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat dalam aspirasi untuk merealisasikan impian melahirkan lebih ramai ilmuan dalam pelbagai bidang amnya dan dalam bidang matematik khususunya. Sama-samalah kita lahirkan SEORANG ILMUAN DALAM SETIAP KELUARGA! Terima kasih. MOHD JAMIL KHAMIS

SEKILAS PENGHARGAAN

ASSALAMUALAIKUM W.B.T, Titipan penghargaan terhadap Allah tuhan sekalian alam atas rahmat yang sudi dicurahkan kepada hambanya yang kerdil ini. Berserah kepadanya atas segala takdir yang dikehendakkan kepada isi alam seluruhnya. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. dan para sahabat serta para tabiin. Pertamaya kami tuntunkan ucapan Alhamdulillah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan tanpa henti. Tanpa keredhaannya tidak mungkin mampu kami menyiapkan tugasan ini walau sedikit pun. Penghargaan ini juga kami tujukan kepada kedua ibu bapa kami kerana mereka sentiasa menitipkan doa-doa untuk keberkatan kami di sini. Mereka juga banyak menyokong kami dari segenap segi rohani dan kewangan untuk menghasilkan tugasan bermutu ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah kesayangan, EN JALANI BIN HUSSAIN kerana dengan izin Allah, beliau sudi menunjuk ajar saya waima menggangu masa rehatnya. Beliau juga sering mengingatkan saya sekiranya saya alpa dan menegur saya dengan amat berhemah. Moga jasa baiknya akan diganjari dengan kurniaan daripada Allah yang tidak ternilai harganya. Saya juga ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada teman-teman yang sanggup berkongsi ilmu, maklumat dan segala bentuk bantuan yang saya dambakan khhusunya dalam menghasilkan dokumen ini. Ketahuilah segala macam bantuan yang anda salurkan amat kami hargai. Sebelum menutup bicara, kami ingin menyampaikan sekalung terima kasih kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam pembikinan kerja kursus ini secara sulit ataupun tidak. Kesudiaan anda amat kami hargai.

TOKOH 1

Latar Belakang Pendidikan Ketika kecil. Beliau pernah belajar ilmu teknologi sebelum beralih kepada bidang

Pencapaian Dan Sumbangan

Matematik Beliau memperoleh gelaran sarjana dari Universiti Basel pada ketika umur 7 tahun

Teori Keanjalan
Beliau berjaya memperkenalkan Teori KeanjalanLeonhard Biodata Nama

Ketika dewasa. Beliau diterima masuk ke Universiti Basel pada tahun 1720 semasa umurnya baru mencapai 13 tahun Pada umur 23 tahun, beliau telah menjadi guru Fizik di Universiti Basel Pada umur 26 tahun beliau telah

Euler

Isaac Newton

Leonhard

Euler Mendemontrasi hukum umum yang telah dirumuskan di abad:sebelumnya oleh Isaac Tempat Lahir Basel, Swiss Newton Tarikh Lahir : 15 April 1707 Tarikh Meninggal September 1783 : 7

manggantikan

ketua matematik yang

termasyur pada ketika itu iaitu Daniel Bernoulli Beliau memiliki kemampuan spektakuler dalam arithmatik Beliau terus mengeluarkan kertas kerja kelas tertinggi dalam bidang Matematik

Teori Gelombang Cahaya


Ilmuwan yang berjaya membuktikan Teori Gelombang Cahaya

Bidang Kalkulus
Berjaya mengembangka variasi teori bidang

Place Photo Here, Otherwise Delete Box

Place Photo Here, Otherwise Delete Box

Al-Battani Biodata Nama : 2 TOKOH


Place Photo Here, Otherwise Delete Box

Abu Abdallah Muhammad

Ketika kecil

Ibn Jabir Ibn Sinan AlLatar Belakang Pendidikan Raqqa al Sarrani as Sabi al

Battani ataupun Muhammad Mendapatkan pendidikan dari ayahnya yang juga seorang ilmuwan, Jabir Ibn Sanan Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Al-Battani secara informal ia. Muhammad Ibn Jabir Ibn Delete text and place photo here. Ketika dewasa Sinan Abu Abdullah Lahir: Hijrah atau 854 di sana ia Meninggalkan Harran menuju Tarikh Raqqa yang terletak 230 di tepi Sungai Eufrat, melanjutkan pendidikannya Masihi di Battan.

Diakui sebagai ahli matematik Islam terunggul kerana hasil sumbangan dalam text and place photo here. duniaDelete Matematik

Penemui tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat Meletakkan trigometri pada tahap tertinggi Menghasilkan jadula cotangests

Delete text text and and place place photo photo here. here. Delete

Pencapaian Dan Sumbangan

Memecahkan persamaan sin x = a kos x dan menemukan rumus Menemui sejumlah persamaan trigometri

Latar Belakang Pendidikan


Ketika kecil Tidak mengenal ayahnya Menguasai beragam ilmu pengetahuan, Al-biruni juga fasih dengan sederet bahasa seperti Arab, Turki, Persia, Sansekerta, Yahudi dan Suriah.

. Ketika dewasa

TOKOH 3

Menimba ilmu matematika dan astronomi dari Abu Nasir Mansur Ketika 20 tahun, Al-Biruni telah menulis beberapa karya dibidang sains. Kerap bertukar fikiran dan pengalaman dengan Ibnu Sina, Imuwan besar Muslim lainnya yang berpengaruh di Eropa.

Merupakan ahli falsafah, ahli Geografi, Astronomi, Fizik dan ahli Matematik

Selama 600 tahun Galgeo, Albiruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri

Al Biruni juga telah menggunakan kaedah


Biodata

Matematik untuk membolehkan arah ditentukan dari tempat : Abumana-mana Arrayhan


Muhammad bn Ahmad al Biruni : : 15 September 973 Khwarazm, Uzbekistan. 13 Desember 1048 Ghazni, Afganistan

Al-Biruni

kiblat Nama

di dunia
Tarikh Lahir Tempat lahir

Tarikh Meninggal: Tempat Meninggal:

Beliau juga adalah seorang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339,6 km

Pencapaian Dan Sumbangan

TOKOH 4

Al KHAWARIZMI

Biodata Nama : Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Nama Lain : Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai alKhawarizmi, al- Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi al- Goritmi, al-Gorismi. Tarikh Lahir Tempat lahir Tarikh Meninggal : : : 15 September 973 Bukhara 266H/850M di Baghdad

Pencapaian Dan Sumbangan

Menghasilkan banyak karya : Al-Jabr wal Muqabalah : Beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifar dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Sistem Nombor yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum Mufatih al Ulum bermaksud beliau yang mencintai ilmu Al Jami wa al tafsir bi Hisab al Hind yang diterjemah ke Bahasa ltin oleh Prince Boniopagri Al Mukhtasar Fi Hisab al Jabar wa al Muqabalah pada tahun 820M kupasan mengenai al gebra Al-Amal bi Usturlab Al-Tarikh Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.

TOKOH 5

ARCHIMEDES
Biodata

Place Photo Here, Otherwise Delete Box

Nama Tempat lahir Tarikh Lahir

: : :

Archimedes Syracuse, Slicily 287 sebelum masihi

Tarikh Meninggal :

Tahun 212

Latar belakang Pendidikan Belajar di Iskandariah Mempelajari pelbagai bidang ilmu


Pencapaian Dan Sumbangan Menemui kaedah untuk menentukan kawalan di bawah sebuah parabola disamping

Menyeberluaskan pelbagai bidang ilmu terutama matematk dan teknikal

membuat sumbangan yang besar dalam Geometri Mengetahui cara untuk menimbang jisim dengan merendamkannya ke dalam air Mengetahui 2/3 jumlah silinder diikat adalah sama dengan isipadu sfera Melakukan kerja utama pada pilin,

equlibriums pesawat dan spheroids Menemui formula isipadu dan luas

permukaan bagi spera

TOKOH 6
AL QALASADI
Biodata Nama : Abu al Hassan Ali Muhammad

bin al kurah al Basri al Qalasadi Tarikh lahir Tempat Lahir : : 9 Hijrah ( 15 Masihi ) Baza, Sepanyol

Latar Belakang Pendidikan Al Qalasadi memberikan perhatian kepada beberapa subjek pelajaran di kampung halamannya seperti mengikuti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan faraid yang dibimbing oleh Ali Bin Musa

Selepas itu, beliau memutuskan untuk ke Granada bagi meneruskan pendidikan di sana. Beliau diajar oleh Abu Ishak Ibrahim Bin Futuh dan Imam Abdullah al Sarakusi Pencapaian Dan Sumbangan Qalasad Daripada mereka itu, Al-Qalasadi menimba Al merupakan tokoh Matematik yang ilmu dan menerima pendidikan yang lebih kusus terutama bidang falsafah serta ilmu perundangan Islam inovatif, beliau juga dikenali sebagai ahli Kemudiannya beliau berhijrah ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji sambil memperkayakan ilmu dan mengembangkan wawasannya. perundangan Dalam menguasai ilmunya beliau telah

melaungkan persoalan-persoalan pecahan dan menggunakan simbol-simbol yang kini

digunakan secara luas Beliau juga pernah melukis pembilang di atas penyebut dan memisahkan kedua-duanya dengan sebuah garis horizantal ( garis mendatar ) kerana kaedah ini dianggap baru Dalam karya Matematik Al qalasad dapat dicatatkan mengenai penggunaan pertama sebuah simbol yang digunakan olehnya secara meluas dalam membawakan dan menulis

JOHAN CARL FRIENDRICH GAUSS


Biodata Nama Tarikh Lahir Tempat Lahir Tarikh Kematian : : : : Johan Carl Friendrich Gauss 30 April 1777 Brunswick, Jerman 23 Feb 1855

Latar Belakang Pendidikan

TOKOH 7

Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun, apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. Membuktikan n-gon sekata semasa berumur 19 tahun Menerbitkan Disquistiones Arithmetieae semasa berumur 24 tahun

Delete text and place photo here.

Pencapaian Dan Sumbangan Digelar Putera Matematik serta Foremost Of Mathematicians Pembuktiaan lengkap Fundamental Theorem Of Arithmetic Euclid Menyelesaikan aritmetik semasa berumur 3 tahun Antara yang pertama yang memberikan pembuktian teorem fundamental algebra Mempersoalkan axiom Euelid semasa berumur 12 tahun Memberikan 8 jenis pembuktiaan yang berbeza dan unik untuk Eullers Law Quadratic Reciprocacy Membuktikan Fermats last Theorem bagi kes n=3 bagi satu kelas integer kompleks Beliau juga meringkaskan Teorem Fundamental Kalkulus Membina teori nombor kompleks yang moden Menemui serta membuktikan fundamental Theorem Of Normal Axonometry Beliau telah menemui asteroid yang pertama dan berjaya membina persamaan polynomial bagi menunjukkan orbitnya Sumbangan lain beliau adalah dalam bidang janjang hypergeometrik, asas serta geometri

TOKOH 8

LEORNADO FIBONACCI
Biodata Nama Tarikh Lahir Tempat Lahir : : : Leornando Fibonacci 1175 Pisa, Itali

Latar Belakang Pendidikan

Daripada masalah pengiraan arnab tersebut telah grafkan populasi arnab tersebut Diajar belajar teknik-teknik pengiraan keranabeliau latar belakang keluarga yang berniaga dan Fibonacci telah menemui janjang nombor Penemuan pertama belaiu ialah siri nombor Fiboriacci dan juga dikenali sebagai yang membolehkan beliau mentakrifkan The Golden Ratio The Golden Ratio .

Semasa mempelajari 9 simbol nombor Hindu-Arabic amat tertarikialah dengan Urutanbeliau Fibonacci tersebut : Pencapaian Dan Sumbangan nombor-nombor ini dan beliau berjaya menguasainya seterusnya beliau mula 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 mengkaji sistem tersebut Nombor Fibonacci ini wujud secara Beliau mula memberikan kepada perkembangan matematik sebaik saja Memperkenalkan sistem nombor sumbangan Hindusemulajadi dalam alam sekitar dan selain itu kembali ke Pisa pada kurun 1200. Sumbangan beliau melayakkan beliau Arabic beliau kepada masyarakat Eropah. ianya juga menjadi inspirasi artis dan menerima gelaran terunggul Zaman Pertengahan Antara penulisan beliau adalah karyanya digunakan dalam lukidan sepereti lukisan Liber Abaci yang menunjukkan penguasaan terkenal Leonardo Da Vinci iaitu Mona Lisa. beliau terhadap sistem nombor Hindu-Arabic Nombor Fibonacci ini wujud secara dan juga pemahaman beliau tentang isitem semulajadi dalam alam sekitar dan selain itu perpuluhan ianya juga menjadi inspirasi artis dan Namun penemuan beliau yang terunggul yang digunakan dalam lukisan seperti lukisan merupakan Nombor Fibonacci telah telah terkenal Leornado Da Vinci iaitu Mona Lisa mula diperkenalkan dalam seksyen ketiga Selain daripada itu, Siri Fibonacci ini juga buku beliau iaitu Liber Albaci dengan telah diaplikasikan secara meluas dalam seni masalah ini: bina, lukisan dan juga wujud dalam anatomi A certain man put a pair of rabbits in a diri kita sendiri place surrounded on all sides by a wall. How many pairs of rabbits can be produced from that pair in a year if it is supposed that every month each pair begets a new pair which from the second month on becomes productive?

JOHN VENN
Biodata Nama Tarikh Lahir Tempat Lahir Tarikh Meninggal : : : : John Venn 4 Ogos 1834 Yorkshire, England 4 April 1923

Latar Belakang Pendidikan John VennDilahirkan pada 4 Ogos 1834. Berasal dari Kingston Upon Hull, Yorkshire, England.Ibunya, Martha Sykes, berasal dari Swanland, dekat Hull dan meninggal ketika John hanya tiga. Ayahnya adalah Rev Henry Venn yang adalah rektor parokiDrypool dekat Hull.Menerima pendidikan peringkat awal dari Highgate dan Islington iaitu dua sekolah di London. Seterusnya beliau telah meneruskan pelajaran di Gonvilleand Caius Collee Cambride dari 1853 sehina 1857. Mendapat pendidikan awal di Gonville dan Calus Collage, Cambrige dari tahun 1853 sehingga 1857 dalam jurusan matematik peringkat ijazah Pernah dilantik menjadi felo setelah menamatka pengajian beliau di Cambrige ianya merupakan jawatan yang telah dipegang oleh Venn sepanjang hidupnya walaupun beliau telah dilantik ke jawatan yang lebih tinggi iaitu sebagai Pengerusi The Royal Society dalam Cambrige.

TOKOH 9

Pencapaian Dan Sumbangan Beliau mengembangkan idea George Boole mengenai logik denganmencipta gambar rajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. John Venn telah memperkenalkan Gambar rajah Venn melalui penulisannya bertajuk " On the Diagrammatic and MechanicalRepresentation of Propositions and Reasonings". Buku tersebut mengisahkan tentang berbagai kaedah untuk mewakilkan proposition menggunakan gambar rajah. Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Penemuan gambar rajah Venn adalah sangat penting kerana iadigunakan dalam pelbagai bidang matematik termasuklah teoriset, kebarangkalian, logik, statistik dan sains komputer.

TOKOH 10
AL KHAZIN
Biodata Nama Tarikh Lahir Tempat Lahir : : : Abu Jaafar Muhammad Ibn Al Hasan Khazin Tahun 900 Masehi Khurasan, Timur Iran

Latar Belakang Pendidikan Pada tahun 959 atau 960 Masehi, Perdana Menteri Rayy meminta Al Khazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau mendatar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Al Khazin mengukur sudut tersebut dengan menggunakan cincin yang saiznya kirakira empat meter.

Pencapaian Dan Sumbangan Kejayaan besar Al Khazin adalah penemuan cara mengira kedudukan bintang sesuai dengan garisan lintang kota Marwan pada m6 Masihi seterusnya menghasilkan garisan bintang yang digambarkan dalam peta dunia sebagai garisan Khatulistiwa Al Khunjandi berjaya membuktika bahawa x3+y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x,y,z Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi Sumbangan beliau yang paling besar ialah mencipta alat sukat berat sesuatu jisim di udara dan air