Tingkatan 2 Sejarah

BAB 1: Kedudukan strategik mendorong penguasaan British 1.1 Pertapakan SHTI di Pulau Pinang 1.(a) Nyatakan sebab-sebab SHTI memerlukan Pulau Pinang i. Pusat pengumpulan barang ii.Pelabuhan persinggahan iii.Pengkalan tentera (c) Senaraikan barang-barang yang ingin dikumpulkan oleh SHTI di Pulau Pinang i. Lada hitam ii. Bijih timah iii. Emas iv. Perak 1.2 Tipu Helah Francis Light bagi mendapatkan Pulau Pinang SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah di serang oleh Siam. Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah. SHTI akan membeyar sebayyak 30000 dolar Sepanyol setahun kedapa sultan. a) Lengkapkan syarat-syarat perjanjian yang dinyatakan di atas? b) Apakah yang telah berlaku setelah perjanjian di atas di tandatangani? Nyatakan pendapat anda. Kedah mendapat perlindungan daripada SHTI manakala SHTI pula akan mendapatkan Pulau Pinang 1.3 SHTI mengambil Seberang Prai 1. Lengkapkan carta masa di bawah tentang usaha SHTI mengambil Pulau Pinang dan Seberang Prai Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 • SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah diserang oleh musuh • SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah • SHTI akan membayar sebanyak 30 000 dolar Sepanyol setahun kepda sultan Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 • Sultan Kedah menyerahkan Sebarang Prai • SHTI akan membayar 10 000 dolar Sepanyol setahun bagi Pulau Pinang dan Seberang Prai Perjanjian Burney 1826 • British mengiktiraf ketuanan Siam ke atas Kedah • Sultan Kedah Sultan Ahmad Tajuddin 11 tidak dibenarkan tinggal di Kedah, Pulau Pinang, Seberang Perai,, Perak, Selangor dan Burma • British tidak akan membantu sultan Kedah menyerang Siam dan jajahan takluknya • British akan menghantar balik sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah dan Kedah hendaklah membayar ufti bunga emas kepada Siam Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Prai SHTI menguasai Pulau Pinang dan Seberang Prai 1.4 Pertapakan SHTI di Singapura 1. Mengapakah SHTI memerlukan Singapura . Berikan pendapat anda. • Mencari pelabuhan baru bagi menyaingi pelabuhan Belanda • Kedudukan Pulau Pinang kurang strategic kerana terletak jauh ke utara 2. Lengkapkan urutan perjanjian SHTI dengan Temenggung Abdul Rahman dan Sultan Hussein sehingga SHTI menguasai Singapura. Perjanjian antara Temenggung Abdul Rahman dengan Stamford Rafles 1819Perjanjian 7Jun 1823Perjanjian 2 Ogos 1824SHTI menguasai Singapura

1.5 Perpecahan Kepulauan Melayu c) Lengkapkan jadual dibawah Syarat-syarat Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 • Belanda iktiraf penempatan British di Singapura. • Belanda berjanji tidak akan membuka penempatan baru di Tanah Melayu. • British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda sementara Belanda serahkan. • British berjanji tidak akan membuka penempatan baru ke selatan Singapura. b) Nyatakan kesan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. • Gugusan Kepulauan Melayu terbahagi kepada 2 pengaruh iaitu Belanda dan British • Empayar Johor-Riau terbahagi kepada 2 Memberi peluang kepada British untuk meluaskan pengaruhnya di Semenanjung Tanah Melayu tanpa gangguan kuasa barat lain. 1.6 Penubuhan dan Pentadbiran Negeri-Negeri Selat a) Lengkapkan struktur pentadbiran Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826 dibawah: Gabenor Jeneral British di India ↓ Gabenor Negeri-Negeri Selat ↙ ↓ Residen Konsuler Pulau Pinang Residen Konsuler Singapura d) Nyatakan tujuan penubuhan Negeri-Negeri Selat. • Menyeragamkan system pentadbiran • Menjimatkan perbelanjaan

↘ Residen Konsuler Melaka

Bab 2 2.1 Dasar Campur Tangan British Di Negeri-Negeri Melayu Arahan: Lengkapkan carta di bawah ini Faktor-faktor campur British tangan di Negeri: • Kekayaan hasil bumi negeri-negeri menarik perhatian British. • Kebimbangan campur tangan kuara Eropah lain. • Revolusi perindustrian mendesak campur tangan • Desakan pedagang mempercepat campur tangan. • Terusan Suez dan kapal wap merancakkan persaingan. • Pertukaran kerajaan mengubah desar British. 2.2: Keadaan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Memberi Peluang Campur Tangan British Arahan: Lengkapkan carta Sistem Pewarisan Takhta Perak di bawah ini. SultanRaja MudaRaja BendaharaRaja Di Hihir 2.3 : Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar Bagaimana Residen Menggugat Kuasa Sultan Dan Pembesar ? • Menguasai pentadbiran • Memaksa menerima nasihat • Memcampuri adat

• Mengambil alih pungutan cuka 2.4 Pengukuhan Kuasa British Melalui Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Persekutuan. Arahan : Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang sesuai. FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN PERSEKUTUAN a) Membaiki kelemahan sistem Residen b) Perkongsian Perkhidmatan pakar c) Faktor keselamatan d) Krisis kewangan Pahang e) Sistem Perhubungan 2.5:Pembentukan Persekutuan Mencabar Kewibawaan Sultan Lengkapkan butir-butir di bawah dengan maklumat tentang DURBAR.
Maksud DURBAR a) istana raja b) Persidangan Raja-raja Melayu Keanggotaan a)Pesuruhjaya Tinggi b)Raja-raja Melayu c)Residen Jeneral d)4 orang Residen Tahun a) 1897 b)1903 Tempat a) Kuala Kangsar b) Kuala Lumpur

Bab 3: Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British 3.1 Negeri-negeri Melayu Utara Penampan Keselamatan British di Tanah Melayu Perjanjian Bangkok 1909 Syarat-Syarat Perjanjian: 1. Siam menyerahkan negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada British. 2. Siam tidak akan menyewkan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British. 3. British menyerahkan hak wilayah asingan kepada Siam. ↓ Negeri-Negeri yang diperolehi British ↓ Kedah Perlis Kelantan Terengganu 3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri-negeri Melayu Utara Lembaran Kerja: Kronologi (m/s 62) 1897 Perjanjian Sulit British-Siam British menghalang kuasa luar lain bertapak di NNMU 1902 Perjanjian perisytiharan British British mengiktiraf NNMU sebagai wilayah Siam —Siam 1909 Perjanjian Bangkok British menguasai NNMU 1910 British menempatkan penasihat British di Kedah, Pelis dan Kelantan. 1919 British menempatkan penasihat British di Terengganu. 3.3 Permodenan Johor Melambatkan Camput Tangan British Lembaran Kerja: Kemahiran Berfikit Arahan: Nyatakan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh berikut di negeri Johor. 1. Dato’ Jaafar bin Muhammad a. Setiausaha kerajaan Negeri Johor b. Mewajibkan semua pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor c. Memartabatkan penggunaan Bahasa Melayu 2. Dato’ Abdul Raham bin Andak a. Setiausaha Sulit Sultan Johor b. Menjaga hal ehwal hubungan luar negeri c. Perintis penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Johor 3. Dato’ Muhammad Salleh bin Perang a. Pesuruhjaya Polis negeri Johor b. Menjaga keamanan dan kestabilan negeri Johor c. Melukis peta pembangunan negeri Johor 4. Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi a. Ketua Jabatan Pendidikan Johor yang pertama b. Mendirikan banyak sekolah c. Bapa Pendidikan Johor

Bab 4: KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE
Perpecahan Membuka Ruang Penjajahan Tahun 1836 Kebangkitan menentang pemerintahan wakil kesultanan Brunei ki Sarawak 1840 Pangeran Muda Hashiim meminta bantuan James Brooke untuk menarnatkan penentangan di Sarawak 1841 Pageran Raja Muda Hashim melantik James Brooke sebagai gabenor dan Raja Sarawak 1842 Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf perjanjian antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke 1846 Sultan Omar Ali Saifuddin mengikut James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka. Garis Masa Penyerahan Sarawak kepada James Brooke 1853 Penentangan di Saribas dan Batang Lupar. Sultan Abdul Mu’mein tidakdapat mengawal kebangkitan dan menyerahkan tanah antara Sungai Samarahan dengan Sungai Rajang dengan bayaran sebanyak 1500 dolar setahun. 1861 Masalah kekacauan di sepanjang Sungai Rajang .Sultan Mu’mein menyerahkan Sungai Rajang dan menerima bayaran sejumlah 4500 dolar setahun. 1883 Pembunuhan beberapa orang peniaga Sarawak oleh orang Murut di Lembangan Sungai Trusan. Peristiwa ini menyebabkan kawasan itu diserahkan oleh Sultan dengan bayaran tahunan sebanyak 4500 dolar. 1905 Charles Brooke membeli Lawas daripada Sultan Hashim Jalal dalam 1885-1906 4.3 Perubahan yang dibuat keluarga Brooke 1841 – 1941 Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan dengan betul. Perubahan sistem pentadbiran 1. Melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran i.) Datu Patinggi ii) Datu Bandar iii) Datu Temenggung 2. Membentuk Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. 3. Membahagikan Sarawak kepada lima bahagian. 4. Penubuhan Jabatan i) Jabatan Kehakiman ii) Jabatan Polis iii)Jabatan Cukai dan Kastam iv )Jabatan Pos 5. Penubuhan mahkamah Keadilan a. Sivil b. Jenayah 6. Menandatangani perjanjian dengan British 1888 i. Sarawak menjadi negeri naungan British Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat menegenai penglibatan pemimpin tempatan dalam pentadbiran Brooke.

Majlis Tertinggi a) Keanggotaan i)Residen Bahagian Pertama ii)Empat orang Datu Melayu b)Tujuan i) Menasihati James Brooke ii) Membuat semua dasar serta meluluskan undang-undang dan peraturan negeri Sarawak

Majlis Negeri a) Keanggotaan – ketua kaum bumiputera b) Tujuan j) Memberi peluang kepada pemimpin bumiputera bersidang 3 kali setahun

Majlis Bahagian a) Keanggotaan i) Residen ii) Penolong Residen iii) Penolong Pegawai Daerah xi) Pegawai anak negeri V) Ketua kampong b) Tujuan i) Menasihati residen ii) Mengetuai operasi ketenteraan iii) Menjaga keamanan xi) Mengutip cukai

Apakah syarat-syarat Perjanjian 1888? 1. British melindungi Sarawak daripada serangan musuh. 2. Keluarga Brooke memerintah negeri dengan bebas 3. Hal-ehwal luar negeri di bawah kawalan British. Sebutkan isi kandungan Perlembagaan Sarawak 1941. 1. Charles Vyner Brooke menyerahkan kuasa mutlaknya kepada Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri 2. Raja Sarawak memerintah dengan nasihat Majlis Tertinggi 3. Majlis Negeri diberi kuasa meluluskan undang-undang 4. Raja mempunyai kuasa untuk membatalkan undang-undang yang diuruskan oleh Majlis Negeri. 5. Raja Brooke melantik kebanyakan melantik ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri 4.4 Peubahan ekonomi di bawah pentadbiran keluarga Brooke. (m/s 87) Kaji jadual di bawah dan jawab soalan berikut. Sumber ekonomi Hasil Hasil hutan Sarang burung , getah jelutong , rotan Tanaman tradisional Kelapa , gambir , lada hitam , sagu Tanaman baru Getah , tembakau Galian Antimoni , emas , arang batu, minyak , raksa 2. a. Berapakah hasil eksport gambir pada tahun 1885?1370 tan b. Dimanakah hasil getah jelutong dieksport? Amereka Syarikat c. Hasil manab nnyang mencatatkan nilai eksport hampir 2 juta dolar dan nyatakan tahunnnya. Antimoni 1870 hingga 1916 d. Bilakah tanaman baru diperkenalkan di Sarawak Akhir abad ke-19 e. Pada pendapat kamu hasil manakah yang memberikan sumbangan pendapatan terbesar kepada kerajaan Sarawak pada kurun ke-20?Antimon 4.5 Perubahan social di bawah n/tadbiran keluarga Brooke. 1. Namakan Bandar-bandar yang membangun dengan pesat hasil daripada perkembangan ekonomi dan pertambahan penduduk. Kucing, Miri , dan Sibu 2 . Sebahagian besar pengangkutan di Sarawak bergantung /kepada pengangkutan air. Namakan syarikat perkapalan tersebut. Singapore and Sarawak Steamship Company 3. Apakah identity sekolah Cina di Sarawak. i) diuruskan oleh orang Cina ii) guru-guru, sukatan pelajaran, dan buku-buku dibawa dari China iii) guru-guru, sukatan pelajaran, dan buku-buku dibawa dari China

Bab 5 Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British 5.1 SBUB Bertapak di Sabah 1.Bentukkan carta minda ringkas dengan berdasarkan petikan Sultan Brunei ⇓ C.L. Moses menyewa 10 tahun ⇓ The American Trading Company (J.W.Torrey & T.B. Harris ) ⇓ Baron von Overbeck ⇓ Alfred & Edward Dent ⇓ W.H. Treacher,Gabenor Pulau Labuan membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan Daripada Sultan Brunei Daripada Sultan Sulu (Teluk Kimanis → Sungai Sibuku) (Sungai Pandasan → Sungai Sibuku) ⇓ Overbeck menjualkan semua hak syarikat ⇓ Alfred & Edward menubuhkan Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad untuk menambahkan modal ⇓ Mendapatkan piagam diraja daripada kerajaan British untuk memajukan perniagaan ⇓ Syarikat Borneo Utara British ditubuhkan ⇓ • Sir Rutheford Alcock, Presiden Pertama • Alfred Dent sebagai Pengarah Urusan 5.2 SBUB Mengukuhkan Kuasa Di Sabah Isikan jadual di bawah. Jawatan a. Gabenor i) Mengetuai pentadbiran ii) Bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah di London b. Residen i) Mengetuai pentadbiran Rasidensi ii) Peranan sama seperti Pengawai Daerah tetapi bidang kuasa meliputi semua daerah dalam Residensi c. Pegawai Daerah i) Menjadi Majistret ii) Pengawai Buruh iii) Pemungut Cukai iv) Bendahari Daerah d. Ketua Anak i) Mengutip cukai Negeri ii) Memajukan pertanian iii) Menjaga keamanan

e. Ketua Kampung

i) Melaporkan kes-kes kecurian ii) Melaporkan kes wabak penyakit iii) Memajukan perdagangan

5.3 SBUB Mengeksploitasi Hasil Bumi Sabah 1. Senaraikan hasil tradisional Sabah Hasil Tradisional Sabah • Sarang burung • Sagu • Rotan • Pokok Lanut • Trepang • Sirip ikan yu • mutiara 2. Nyatakan 2 tanaman baru Sabah. Tembakau ← → Tanaman Baru Sabah ← → Getah

3.Senaraikan beberapa sumber kayu balak Sabah. Sumber Kayu Balak Sabah • Seraya • Ramin • Kapur • Belian • Meranti 4. Nyatakan usaha-usaha SBUB untuk menggalakkan penanaman getah. Usaha SBUB Menggalakkan • Memberi dividen kepada penguaha Penanaman Getah • Memberi pengecualian cukai eksport • Membawa masuk buruh dari China dan Jawa 5.Nyatakan 3 hasil perlombongan Sabah. Hasil Perlombong Sabah • Emas • Arang batu • Mangan 5.4 Perubahan Sosial SBUB Di Sabah Lengkapkan peta minda di bawah. i) Hospital i) Jalan Raya ii) Klinik A B ← → ii) Jalan Laut iii)Pusat perubatan Kesihatan Perhubungan iii) landasan kereta api iv) telegraf

Perkembangan Sosial Di Sabah i) Sandakan ii) Kudat iii)Jesselton iv) Tawau ← C Perbandaran D Pendidikan i) Sekolah mubaligh → ii) Sekolah Melayu iii) Sekolah Cina iv) Sekolah Latihan bagi anak-anak ketua Anak Negeri

Bab 6: BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI
6.1. KEGIATAN PERTANIAN DAGANGAN Soalan : Berdasarkan jadual di bawah kumpulkan maklumat tentang pertanian dagangan yangdiusahakan oleh British pada peringkat awal. Jenis Tanaman Kawasan penting Lada hitam Pulau Pinang,Selangor,Negeri Sembilan Lada hitam dan gambir Johor Buah pala dan cengkih Pulau Pinang Tebu Seberang Perai dan Perak Ubi kayu Melaka,Negeri Sembilan,Selangor Nanas Perak,Selangor dan Johor Soalan 2: Lengkapkan jadual di bawah dengan jenis tanaman baru yang diperkenalkan Oleh British serta kawasan-kawasan utama tanaman tersebut. Jenis Tanaman Kawasan penting Kelapa sawit Perak,Johor,Selangor Tembakau Pulau Pinang , Pahang kopi Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor Teh Cameron Highland 6.3 Perkembangan Perusahaan Getah Soalan: Berdasarkan carta aliran di bawah, lengkapkan maklumat bagi menjelaskan tentang asal usul tanaman getah. Tanaman getahBrazilEnglandCeylonSingapuraTanah Melayu 6.4. Berdasarkan tajuk dan bawah,lengkapkan maklumat bagi menjelaskan faktor perkembangan Perusahaan Bijih Timah di Tanah Melayu Faktor-faktor perkembangan perusahaan bijih timah • Keperluan revolusi perusahaan bijih timah diperlukan dalam perusahaan mengetin makanan. • Tenega buruh Bekalan tebaga buruh dari China masuk untuk bekerja di lombong bijih timah. • Syarikat-Syarikat besar Eropah banyak melabur mdal dalm perkembangan bijih timah • Penggunaan kapal korek mengeluarkan bijih timah lebih banyak. • Sistem perhubungan—keretapi dan jalan raya dibina untuk memudahkan bijih timah dieksport. 6.5 Lengkapkan Jadual di bawah berdasarkan tajuk pengeluaran hasil hutan. Jenis Kegunaan 1. Damar Menutup renggangan pada papan perahu 2. Getah perca Membuat alat bedah, bola golf dan bahan penebat kabel telegraf dasar laut. 3. Rotan Dijadikan bakul, tikar tongkat, tangkal, payung dan perabot 4. Kayu balak Bahan binaan membuat perabot, perahu dan sebagainya 6.6 Lengkapkan maklumat di bawah berdasarkan tajuk perkembangan ekonomi membawa perubahan.

Kemasukan buruh Cina dan India Perkembangan Ekonomi Membawa Perubahan Kemajuan pengangtukan dan perhubungan Kemunculan Bandar baru Kemudahan sosial Pendidikan Vernakular

Pengenelan kaum mengikut kegiatan ekonomi Landasan keretapi jalannya pengangkutan laut dan utara, pos dan telegraf Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur Hospital, elektrik dan sekolah Pendidikan Cina, Tamil, Inggeris dan Melayu

BAB 7 PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA
7.1 Perjuangan Mengembalikan Kedaulatan Kedah Susun peristiwa di bawah mengikut kronologi perjuangan mengembalikan kedaulatan Kedah. (m.s 165) 1823 Tunku Abdullah memimpin Gagal kerana? Kerana British membantu Siam 3000 tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam. 1831, Tunku Kudin berjaya Tindakan British? Menyebabkan Kedah terputus menawan semula KualamKedah bekalan makanan dan bantuan dari Melaka. Tindakan British tentera dari luar. ialah menghantar 5 bkapal perang. 1836, Sultan Ahamd Tajudin Nasib Sultan? Sultan Ahamd Tajudin ditangkap merancang menyerang Siam 1838, kebangkitan menentang Gagal kerana? British membantu Siam Siam di Kedah pimpinan Tunku Muhammad Saad namun gagal. 7.2 Dol Said Pahlawan Naning Lengkapkan rajah di bawah (m.s 166): Faktor penentangan Dol Said Mempertahankan kemerdekaan Naning: Melaka diserahkan kepada British British Mendakwa Naning sebahagian daripada Melaka Menentang Bayaran Cukai: British memaksa Naning membayar cukai 1/10 daripada hasil keluaran pertanian Menentang Pelaksanaan Undang-undang British: Peraturan Penghulu yang menggugat pengaruh Dol Said. 7.3 Rentap Wira Sarawak RENTAP ↙ ↙ ↘ ↘ Siapa? Bila Lancaran Tindakan British? Mengapa British aerangan? dibenci? Pahlawan Iban yang Pada tahun 1853, British Bakar Brooke anggap orang menentang penjajah rentap menyerang kubu perkampungan Rentap. Iban sebagai lanun. British James Brooke di Nanga British serang kubu di British dirikan kubu di Skrang. Bukit Sadok. Sungai Sekrang. Menghasut orang Iban dan orang Melayu

menyokong British. 7.4 Sharif Masahor Wira Sarawak Lengkapkan rajah di bawah (m.s 172-173): Faktor-faktor kebangkitan Sharif Masahor: • Sarikei diletak di bawah pentadbiran Brooke • Pembinaan kubu British di Kanowit. • Lantikan Henry Stele sebagai wakil British.

7.5 Dato’ Maharaja Lela Pejuang Kebanggaan Perak Meneroka Bukti (m.s 175-176):

Kenapa mesyuarat ini diadakan? Mengambil keputusan untuk membunuh Birch.

Kenapa penduduk bertindak demikian? Kerana British a) mengambil hak mengutip cukai b) memperkenalkan cukai baru c) mencabar ketuanan Melayu d) mencabuli adapt resam

Apakah hukuman yang diterima oleh pahlawanApakah kesan penentangan penduduk di Pasir pahlawan Perak? Salak? Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor berjaya tew Pahlawan Perak dihukum gantung seperti Dato’ Maharaja Lela, Dato’ Sagor, Pandak Indut dan tewaskan British tetapi kemudian British Sipuntum. mengalahkan pahlawan-pahlawan ini. 7.5.Yamtuan Antah Mempertahankan Kedaulatan Seri Menanti 1. Yamtuan Antah dilantik sebagai Yamtuan Seri Menanti pada tahun 1875 2. Yamtuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan Dato Kelana Sungai Ujong menandatangani perjanjian dengan British yang menggugat.

3. Yamtuan Antah semakin berang apabila Dato Kelana Syed Abdul Rahman mengisytiharkan
Terachi sebagai wilayahnya. PJ Murray, Residen British di Sungai Ujong telah menghantar tentera dan juruukur untuk menyiasat pertikaian tersebut. 5. Yamtuan Antah menghantar seramai 200 orang pengikutnya menuntut supaya pihak British menghentikan tugas mengukur kawasan antara Terachi dengan Kuala Pilah. 6. Pertikaian itu mencetuskan pertempuran di antara pasukan Yamtuan Antah dengan pihak British.Yamtuan Antah mendap at sokongan daripada Dato Siamang Gagap Tengku Besar Tampin, penduduk Rembau, Jelebu dan Johol. 7. Pada tahun Disember 1875, pasukan Yamtuan Antah telah berjaya menawan Paroi dan membina Kubu. 7.7 Dato’ Bahaman Pahlawan Pahang (m.s 179) • Faktor penentangan Dato Bahamkan • Hilang Hak Kutip Cukai Dato’ Bahaman berasa lebih terancam dan menganggap British penceroboh apabila E.A Wise mendirikan balai polis di Lubuk Terua tanpa berunding. Pembinaan Balai Polis Dato’ Bahaman dilarang mengutip cukai di daerah kekuasaannya apabila British melantik E.A Wise sebagai pegawai Majistret dan pemungut hasil di daerah Temerloh. Perlucutan Gelaran Dato’ Bahaman dianggap penderhaka oleh Hugh Clifford lalu meminta Sultan Ahmad melucutkan gelaran Dato’ Setia Perkasa Pahlawan Semantan. 7.8 Mat Salleh Menyanggah SBUB (m.s 182) Faktor Mat Salleh Menentang SBUB 1. Perjanjian jihad: Berpunca daripada semangat perjuangan jihad orang Sulu menentang Sepanyol di Selantan Filipina. 1. Peraturan membebankan: SBUB di Sabah memperkenalkan peraturan baru—amalan buruh paksa/ cukai beras/ lesen perahu. 2. Percubaab berunding gagal: Mat Salleh dan beberapa orang pembesar tempatan telah pergi ke Sandakan untuk menemui Gabenor Beaufort iaitu CV Creagh pada bulan Ogos 1895. 3. Perkampungan dibakar: SBUB menganggap Mat Salleh sebagai pengancam lalu bertindak membakar dan memusnahkan kampungya dan menawarkan sebanyak 500 dolar kepada sesiapa yang berjaya menangkapnya. 7.9 Antanom Pahlawan Anak Rimba Berjiwa Besar Baca keterangan di bawah ini dan jawab soalan (m.s 184) SBUB ditentang oleh Antanom dan orang Murut kerana pelbagai faktor. Antara faktor-faktor tersebut ialah menjadi buruh paksa, melarang membuka tanah baru, mengenakan cukai yang membebankan, menzalimi keluarga dan memceroboh kawasan hutan. Lengkapkan maklumat bagi dua faktor di bawah: Mengenakan Cukai Yang Membebankan Menzalimi keluarga Cukai kepala: 1 dolar seorang Suami isteri kaum Murut tinggal berasingan di Cukai tanaman pindah –50 sen seekar sebelah menyebelah sungai, dikenakan 1 dolar Cukai sebatang pohon kelapa untuk minuman setiap kali berkunjung. tuak—25 sen Jika ada 2 orang anak, seorang daripadanya akan Cukai tangkapan ikan besar serta memelihara diambil oleh SBUB untuk dijadikan buruh paksa. anjing—1 dolar. 7.10 Tok Janggut Pejuang Jihad Lengkapkan kronologi peristiwa tangkapan Tok Janggut: 28April Encik Abdul Latif, Pegawai Daerah Pasir Puteh menghantar Sarjan Che Wan untuk 1915 menangkap Tok Janggut kerana gagal membayar cukai Che Wan mati ditikam Tok Janggat. 29 April Tok Janggut, Engku Besar Jeram, Penghulu Adam dan Che Sahak Merbol menyerang 1915 dan menduduki Pasir Puteh. 9Mei British menawarkan hadiah sebanyak 500 dolar kepada sesiapa yang berjaya menangkap 1915 Tok Janggut dan pemimpin kanannya. 23Mei British membakar rumah Tok Janggut dan pengikutnya menyebabkan Tok Janggut 1915 menyerang Pasir Puteh. 24Mei Tok Janggut terkorban dan mayatnya diarak ke Pasir Puteh dan Kota Bahru. Setelah itu 1915 mayatnya digantung songsang selama 4 jam di Padang Balai Besar, Kota Bharu Beliau 4.

dikebumikan di Pasir Pekan. 7.11 Haji Abdul Rahman Limbong Pejuang Tani Kebangkitan Tani di Terengganu pada tahun 1928 telah mencetuskan pertempuran di antara petani dengan pihak British. Susun kronologi peristiwa di atas dan tulis semula mengikut turutan: (buku teks m.s 191) Seramai 12 orang petani terkorban dan Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap. Ancaman itu menyebabkan seramai 1000 orang petani berhimpun di Marang, Kuala Telemong dan Kuala Berang. British meminta bantuan tentera dari Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Berlaku pertempuran. Haji Abdul Rahman Limbong dijatuhi hukuman buang negeri ke Makkah. British mengancam akan mengambil tindakan undang-undang terhadap petani yang enggan membayar cukai. Para Tani mengisytiharkan perang terhadap British. Mereka menduduki balai polis dan bangunan kerajaan dan mengibarkan bendera merah. Susun kronologi peristiwa di atas dan tulis semula mengikut turutan: 1) British mengancam akan mengambil tindakan undang-undang terhadap petani yang enggan membayar cukai. 2) Ancaman itu menyebabkan seramai 1000 orang petani berhimpun di Marang, Kuala Telemong dan Kuala Berang. 3) Para Tani mengisytiharkan perang terhadap British. Mereka menduduki balai polis dan bangunan kerajaan dan mengibarkan bendera merah. 4) British meminta bantuan tentera dari Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Berlaku pertempuran. 5) Seramai 12 orang petani terkorban dan Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap. 6) Haji Abdul Rahman Limbong dijatuhi hukuman buang negeri ke Makkah.

TINGKATAN DUA BAB 8 ( SOALAN ) KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA
8.1 Maksud Semangat Kebangsaan 8.2 Perkembangan Negara Luar Memberi Inspirasi Perjuangan Huraikan perkembangan yang berlaku di negara luar yang telah memberi inspirasi kepada penduduk Tanah Melayu untuk menentang penjajahan British. Turki India • Barat telah pecahbelahkan empayar • Mahatma Ghandi membebaskan India drp Uthmaniyah British. • Gerakan Pan Islam Gerakan kesedaran kuar negara. Indonesia • Parti Nasional Indonesia oleh Soekarno membebaskan Indonesia daripada Belanda. Filipina • Jose Rizal menentang Sepanyol • Penubuhan Liga Filipina Mesir China • Gerakan Islam oleh Sayid Jamaluddin al Revolusi China oleh Dr Sun Yat Sen. Berjaya menumbangkan kerajaan Manchu. Afghani dan Syeikh Muhammad Abdul. Jepun Jepun mengalahkan Rusia dalam perang RusiaJepun. 8.3 Gerakan Islah Mencetuskan kesedaran Kebangsaan Isi tempat kosong dengan jawapan yang bersesuaian 1. Semangat kebangsaan dibangkitkan oleh golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Mesir. 2. Pelajar ini telah terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Sayid Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. 3. Pelajar ini telah memulakan Gerakan Islah di Tanah Melayu. Mereka dikenali sebagai Kaum Muda. 4. Tokoh penting gerakan ini : I Sheikh Muhammad Tahir Bin Jalaluddin II Hj. Abbas Bin Muhammad Taha III Syed Sheikh Ahmad al-Hadi

5. Idea pembaharuan golongan ini disebar melalui majalah Al-Imam. 6. Kesan penyebaran majalah ini terhadap pemikiran orang Melayu ialah mereka mulai sedar
akan kepentingan pendidikan dan ekonomi mereka. Saranan al-Iman ialah • Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. • Menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan. • Menitikberatkan pengetahuan sejarah keranan banyak iktibar yang boleh dipelajari. • Menasihati ibu bapa supaya memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. • Menggesa kaum wanita diberi peluang mendapatkan pendidikan. • Mengetepikan adapt resam dan kepercayaan karut yang boleh menghalang kemajuan. 8.3 Gerakan Islah mencetuskan Kesedaran kebangsaan Lengkapkan maklumat mengenai tokoh-tokoh pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu Tokoh Asal Pendidikan Awal Sumbangan Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin Sumatera Universiti al Azhar Mesir Menerbitkan majalah al Imam Mufti Negeri Perak Makkah Terengganu dan Pulau Penyengat, Riau Menerbitkan akhbar Neracha Kadi kawasan Tanjung Pagar Menerbitkan akhbar al Ikhwan dan Saudara

Haji Abbas Singapura Muhammad Taha Syed Syeikh al Hadi Melaka

8.4 Intelektual Mematangkan Perjuangan Lengkapkan maklumat mengenai golongan intelektual yang menyemarakkan kesedaran semangat kebangsaan pada tahun 1930an. Golongan intelektual Lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris Pendidikan Inggeris Tokoh Tokoh Harun Aminurrashid Raja Chulan Ibrahim Haji Yaakob Mohamad Eunos Abdullah Abdul Hadi Hasan Dato- Onn Jaafar Perjuangan Perjuangan Menyumbang tenaga dan fikiran untuk Menuntut hak orang melayu dalam bidang memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi ekonomi, pendidikan dan pentadbiran. dan pendidikan. 8.5 Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena. Senaraikan akhbar yang telah dikeluarkan oleh masyarakat ini Masyarakat Cina 1. Lat Pau 2. Nanyang Siang Pau 3.Sin Chew Jit Poh 4. Modern Daily News Masyarakat India 1. Ulaga Nesan 2. Tamil Nesan 3. Tamil Murasu Masyarakat Jawi 1. Jawi Peranakan Peranakan 2. Sekola Melayu 3. Taman Pengetahuan 4. Tanjung Penagri Masyarakat Cina 1. Surat Khabar Peranakan Peranakan 2. Bintang Timor 3. Khabar Uchapan Baru 4. Bintang Pranakan 8.5 Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena - Kesedaran Kebangsaan Melalui Penulisan Kreatif

1. Semangat kebangsaan turut dibangkitkan melalui karya kreatif seperti puisi, novel dan cerpen. Puisipuisi yang bertemakan semangat kebangsaan dihasilkan dan disiarkan dalam akhbar dan majalah. Apakah tujuan puisi-puisi ini dihasilkan : I Menyuburkan perasaan cinta akan bangsa dan negara II Menyeru merebut peluang ekonomi III Mempertahankan maruah bangsa Senaraikan Tokoh-tokoh Penulis mengikut hasil penulisan mereka. Puisi Novel Cerpen 1. Harun Aminurrashid 1. Syed Syeikh Al-Hadi 1. Abd. Rahim Kajai 2. Abdul Samad Ahmad 2. Ahmad Rashid Talu 2. Ishak Hj. Muhammad 3. Muhammad Yusuf Harun 3. Harun Aminurrashid 3. Shamsuddin Salleh 4. Omar Mustaffa 4. Ishak Hj. Muhammad 5. Melati Pahang 5. Abdullah Sidek 6. Mahmud Ahmadi 6. Abdul Kadir Adabi 7. Muhammad Yasin Maamor

8.6 Kesepakatan Menjamin Keutuhan Perjuangan Kesatuan Melayu Singapura Persatuan Melayu Selangor Pengasas: Muhammed Enous Abdullah Pengasas: Tengku Ismail Tengku Mohd Yassin Tujuan: Tujuan: Galak ahli main peranan dalam politik dan Mendesak lebih ramai pegawi Melayu pentadbiran ditempatkan di dalam kerajaan persekutuan dan Memper juangkan kemajuan orang Melayu dalam negeri pendidikan Keanggotaan Askar Melayu ditambah Menjadi wakil orang Melayu untuk berurusan Menubuhkan angkatan laut dan udara Tanah dengan British Melayu. Menjanjurkan Kongres Melayu se Tanah Melayu di Kuala Lumpur Tujuan: Mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan orang Melayu Kesan: berjaya menghimpun wakil daripada semua persatuan Melayu untuk membincang bagi memajukan bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful