Ciri-ciri Sekolah Berkesan

Menurut Peter Mortimor dalam bukunya bertajuk Key Characteristic of Effective Schools MAJLIS PERKONGSIAN ILMU DENGAN; NOR HAINEI BT. ABU BAKAR GURU BESAR SK JALAN 3, BANDAR BARU BANGI SELANGOR. PADA 9 FEBRUARI 2012 DI SK JALAN 3, BBB, SBT, KPM

cabaran dan permasalahan dalam alam pendidikan dengan kepimpinan yang dianggap sebagai arkitek terpenting dalam membuat keputusan. . penurunan kuasa (empowerment) . menyelesaikan masalah.Ciri-ciri Sekolah Berkesan Menurut Peter Mortimor dalam bukunya bertajuk Key Characteristic of Effective Schools 1 Kepimpinan Profesional Guru besar mesti berupaya menerima perubahan.

murid-murid Tahap I dan II sehinggalah ibu bapa dan pelawat). .Kepimpinan Profesional • Menjadi teladan urus (role model) yang sentiasa memperkotakan apa yang dikatakan (walk the talk) dan mengamalkan konsep ”Managemant By Walking About” (MBWA) atau keterlihatan di sekitar sekolah (high visibility). Juga mampu untuk berinteraksi dengan semua peringkat pelanggan (dari anak prasekolah.

Pengurusan/ Kepimpinan • Stail kepimpinan – autotratik. kemahiran dan sikap . perhubungan manusia dan motivasi diri • Theory Iceberg. demotratik.pengetahuan. lasse faire • Teori pengurusan/ Fungsi pengurusanPOLC • Orientasi tugas.

Ciri-ciri Sekolah Berkesan • 2.Perkongsian Visi dan Misi Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang Misi Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti .

Ciri-ciri Sekolah Berkesan • 3 Suasana Pembelajaran Yang Unggul • 4 Penumpuan Kepada Pembelajaran Pengajaran dan • 5 Pengajaran Yang Mempunyai Hala Tuju Yang Jelas • 6 Pengharapan Yang Tinggi Kepada Murid/Guru • 7 Pengukuhan Yang Positif .

• 4 Penumpuan Kepada Pengajaran dan Pembelajaran • 5 Pengajaran Yang Mempunyai Hala Tuju Yang Jelas • 6 Pengharapan Yang Tinggi Kepada Murid .

Pemantauan Kemajuan 9.Ciri-ciri Sekolah Berkesan 8. Hak dan Tanggungjawab Murid/Guru 10 Bermuafakat Sekolah-Komuniti .

Ciri-ciri Sekolah Berkesan 11 Organisasi Pembelajaran Senarai semak • Jadual pencerapan guru • Jadual penyemakan Buku Rekod Mengajar Guru • Jadual penyemakan/pengesahan buku latihan muridmurid oleh Guru Besar • Penyediaan bahan bantu belajar seperti yang dikehendaki guru • Perancangan latihan dalaman perkhidmatan • Sistem pengurusan fail/ kewangan/ aset • Penyeliaan bangunan – kerosakan. keselamatan • Penyediaan takwim 2011/ Perancangan Strategik NKRA/ • SKPM 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful