Anda di halaman 1dari 20

Papan Cerita

Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:


Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 1

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 01 of 20

Penyambungan:

Pereka Bentuk:

menyambung kepada /audio/slide_pertama.wav

Latar Belakang

Tajuk

TAJUK

Nota Pemprograman:

Tajuk Hiperteks 1 Papan Cerita Hiperteks 2 Hiperteks 3 Hiperteks 4 Hiperteks 5 Hiperteks 6 Hiperteks 7 Hiperteks 8

Latar Belakang

bermakna kembali ke paparan ID 1 Butang bermakna kembali ke paparan ID 3


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 3

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 03 of 20

Penyambungan:

Pereka Bentuk:

Latar Belakang Tajuk

Teks

Nota Pemograman:

bermakna kembali ke paparan ID 2 Butang bermakna kembali ke paparan ID 4


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Tajuk

Latar Belakang

Papan Cerita

Teks ke paparan ID 3 Butang bermakna kembali ke paparan ID 5


Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 5

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 05 of 20

Penyambungan:

Pereka Bentuk:

Latar Belakang Tajuk

Nota Pemograman:

Teks

bermakna kembali ke paparan ID 4 Butang bermakna kembali ke paparan ID 6


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Latar Belakang

Papan Cerita Teks

bermakna kembali ke paparan ID 5 Butang bermakna kembali ke paparan ID 7


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 7

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 07 of 20

Penyambungan: Imej menyambung kepada pictures/internet.

Pereka Bentuk:

Latar Belakang

Nota Pemograman:

bermakna kembali ke paparan ID 6 Butang bermakna kembali ke paparan ID 8


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Tajuk

Latar Belakang Teks Papan Cerita

Hiperteks 9

bermakna kembali ke paparan ID7 Butang bermakna kembali ke paparan ID9


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 9

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 09 of 20

Penyambungan:

Pereka Bentuk:

Sambung ke /video/video_tmk.mpeg

Nota Pemograman:

bermakna kembali ke paparan ID 8 Butang bermakna kembali ke paparan ID 10


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Tajuk

Latar Belakang

Papan Cerita

Teks

bermakna kembali ke paparan ID 9 Butang bermakna kembali ke paparan ID 11


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 11

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 11 of 20

Penyambungan:

Pereka Bentuk:

Latar Belakang Tajuk

Nota Pemograman:

Teks

bermakna kembali ke paparan ID 10 Butang bermakna kembali ke paparan ID 12


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Tajuk

Latar Belakang

Papan Cerita

Teks

bermakna kembali ke paparan ID 11 Butang bermakna kembali ke paparan ID 13


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 13

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 13 of 20

Penyambungan: Imej sambung kepada /pictures/browsers_icon

Pereka Bentuk:

Latar Belakang Tajuk

Nota Pemograman:

bermakna kembali ke paparan ID 12 Butang bermakna kembali ke paparan ID 14


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Tajuk Teks Papan Cerita Hiperteks 10 Teks

Latar Belakang

Butang

bermakna kembali bermakna kembali

Hiperteks 11 Hiperteks 12 Teks

ke slaid
Butang

ke slaid
Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 15

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 15 of 20

Penyambungan:

Pereka Bentuk:

Latar Belakang

Teks
Nota Pemograman:

bermakna kembali ke paparan ID 14 Butang bermakna kembali ke paparan ID 15


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Tajuk

Latar Belakang

Papan Cerita

Butang

bermakna paparan

ID 15 bermakna kembali ke paparan ID 17


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 17

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 17 of 20

Penyambungan:

Pereka Bentuk:

Latar Belakang Tajuk

Teks

Nota Pemograman:

bermakna kembali ke paparan ID 16 Butang bermakna kembali ke paparan ID 18


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Tajuk

Latar Belakang

Papan Cerita

Teks bermakna kembali ke paparan ID 17 Butang bermakna kembali ke paparan ID 19


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Papan Cerita
Nama Projek: Internet dan WWW Elemen Media:
Teks Grafik Animasi Video Suara

Paparan ID: 19

Tarikh: 03.10.2009 Muka Surat: 19 of 20

Penyambungan:

Pereka Bentuk:

Latar Belakang Tajuk

Teks

Nota Pemograman:

bermakna kembali ke paparan ID 18 Butang bermakna kembali ke paparan ID 20


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.

Teks Teks PENGHARGAAN Papan Cerita

Latar Belakang

bermakna kembali ke paparan ID 19


Butang Butang bermakna kembali ke menu utama.