Anda di halaman 1dari 1

SCE 3107 ROHANA ABDULLAH (TUGASAN 1)

Komponen Biosis dan Abiosis dalam persekitaran. Alam semulajadi terdiri daripada dua kumponen iaitu komponen biosis dan abiosis.

Komponen biosis Semua benda hidup dalam persekitaran Contoh: pokok, rumput,belalang, kumbang, ular, burung dan manusia. Komponan biosis saling bergantungan dalam satu ekosistem. Dalam satu ekosistem terdapat pengeluar, pengguna dan pengurai.

Pengeluar (autotrof) Contoh pengeluar adalah semua jenis tumbuhan hijau seperti tumbuhan dan alga. Pengeluar boleh membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis atau mensintesiskan bahan organik sebagai sumber makanan.

Pengguna (heterotrof) Terdiri daripada manusia dan haiwan. Tidak boleh membuat makanannya sendiri. Memperoleh makanan dan tenaga dari pengeluar. Terdapat tiga jenis pengguna ( primer, sekunder,tertier)

Pengurai Contoh pengurai ialah bakteria dan fungi. Mereka memecahkan organisma yang mati untuk memperoleh makanan.

Komponen Abiosis Terdiri daripada kesemua benda hidup dan bukan hidup yang terdapat dalam persekitaran. Contoh : udara, air, tanah,kelembapan,pH, topografi, iklim makro dan keamatan cahaya.