Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG TAJUK TEKNIK EVIDENS B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B2D1E1 B2D2E1

B2D2E2 B2D3E1 B3D3E1 : MENGGAMBAR : __________________________ : __________________________ KETERANGAN Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar. Mengenalpasti alat dan bahan dalam bidang menggambar. Mematuhi arahan guru Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar. Mengkategori media yang sesuai dalam bidang menggambar. Menyatakan fungsi asas media dalam bidang menggambar Mempamerkan disiplin kendiri Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan sebelum penghasilan karya dalam bidang menggambar iaitu: a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Meneroka alat, bahan, teknik dan proses dalam bidang menggambar iaitu : a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan kerjasama dalam membuat aktiviti. Menghasilkan karya menggunakan alat, bahan, teknik dan proses yang sesuai dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Menggunakan alat dan bahan yang betul dalam berkarya Menggunakan teknik dan proses yang betul dalam berkarya TARIKH LAKSANA

B3D2E1

B3D3E1 B3D4E1

B4D1E1

B4D2E1 B4D2E2

B4D3E1

Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara ringkas Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif. Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Menghasilkan karya yang menarik dengan membuat olahan idea berdasarkan alam ciptaan tuhan. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual secara lisan Menghasilkan karya yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain dalam bidang menggambar iaitu; a. b. c. d. lukisan catan kolaj montaj

B4D4E1 B4D5E1 B4D5E2 B5D1E1

B5D2E1

B5D3E1

B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1

B6D2E1

B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1 B6D6E2 B6D6E3 B6D7E1 B6D7E2

Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul, tepat dan kreatif dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Menghasilkan karya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber, kajian dan teknologi Menghasilkan karya yang menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi. Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual dengan yakin secara lisan. Menceritakan karya rakan menggunakan bahasa seni visual dengan yakin secara lisan. Membuat perbincangan dan penaakulan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan