Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENILAIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI (PJM 3115) MOHD FAKRULROZI BIN MOHD

NOR KONTEKS Kertas Objektif Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Aras Kesukaran R S T R S T R S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


GARIS PANDUAN UJIAN TUJUAN/CIRI JPU JENIS-JENIS PENILAIAN ITEM UJIAN-OBJEKTIF JAWAPAN BEBAS ITEM UJIAN-OBJEKTIF JAWAPAN TETAP ITEM UJIAN SUBJEKTIF JAWAPAN PENDEK BERSTRUKTUR ITEM UJIAN SUBJEKTIF ESEI ITEMBETUL/SALAH,PADANAN,SUS UN SEMULA, ANEKA PILIHAN KESAHAN-KONSEP/JENIS KEBOLEHPERCAYAANKONSEP/JENIS UJIAN PJ-PSIKOMOTOR UJIAN PJ-KOGNITIF UJIAN PJ-AFEKTIF STATISTIK DESKRIPTIF STATISTIK INFERENSI HIPOTESIS, UKURAN MEMUSAT/SEBARAN BATERI UJIAN BERLANDASKAN KESIHATAN BATERI UJIAN BERLANDASKAN MOTOR

JUMLAH

4 3 3 2 2 3

7 5 6 5 6

3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 50

7 3 3

JUMLAH