Nama :………………………………………………………………… Tingkatan:………………………………..

TEMA/ TAJUK EVIDENS

PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI NEGARA MALAYSIA B5D3E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar

ARAHAN:

Gambar Pengangkutan 1. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan Laporan berkaitan kajian kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar yang berlaku di tempat anda. 2. Laporan anda mestilah mengandungi aspek berikut: a. Tajuk b. Kawasan kajian c . Objektif Kajian d. Dapatan Kajian e. Rumusan 3. Panjang Laporan tidak lebih daripada 300 patah perkatan

TARIKH :...................................................

MELEPASI STANDARD

TANDATANGAN GURU:........................................ TIDAK MELEPASI STANDARD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful