Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU /REKOD KEMAHIRAN MATEMATIK BIL TARIKH MULA PEMBELAJARAN TARIKH MENGUASAI

KEMAHIRAN PRANOMBOR

OBJEKTIF

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menamakan objek mengikut: a) warna b) saiz c) bentuk d) jenis 2. mengkelaskan bahan konkrit dan semi konkrit mengikut: a) warna b) saiz c) bentuk d) jenis

KONSEP NOMBOR

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyatakan kuantiti kumpulan objek banyak atau sedikit secara intuitif. 2. menentukan kumpulan objek melalui padanan atau perbandingan: a) banyak atau sedikit b) lebih atau kurang c) sama banyak d) tidak sama banyak 3. menyatakan kumpulan objek melalui perbandingan: a) banyak atau sedikit b) lebih atau kurang c) sama banyak d) tidak sama banyak

BIL

KEMAHIRAN NOMBOR 1 HINGGA 9

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyatakan nilai nombor 1 hingga 9. 2. menyatakan angka 1 hingga 9. 3. menulis nombor 1 hingga 9: a) angka b) perkataan 4. melengkapkan turutan nombor: a) menaik b) menurun

NOMBOR 0 DAN 10

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyatakan nilai nombor 0. 2. mengenal angka 0. 3. menulis nombor 0: a) angka b) perkataan 4. mengenal nilai nombor 10. 5. mengenal angka 10. 6. menulis nombor 10: a) angka b) perkataan

BIL

KEMAHIRAN OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyatakan konsep tambah melalui proses penyatuan. 2. menulis ayat matematik bagi operasi tambah. 3. melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah. 4. menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. .

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyatakan konsep tolak melalui proses pengasingan. 2. menulis ayat matematik bagi operasi tolak. 3. melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10. 4. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk lazim. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

BIL

KEMAHIRAN NOMBOR 11 HINGGA 50 .

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyatakan nilai nombor 11 hingga 50. 2. menulis nombor 11 hingga 50: a) angka b) perkataan 3. melengkapkan turutan nombor: a) menaik b) menurun 4. menentukan nilai tempat puluh dan sa.

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan. 2. melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah. 3. menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim. 4. menambah secara spontan fakta asas tambah. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

BIL

KEMAHIRAN OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan. 2. melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak. 3. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk lazim. 4. menolak secara spontan fakta asas tolak. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

10

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA .

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menambah dua nombor, satu digit dengan gandaan sepuluh dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. 2. menambah dua nombor, satu digit dengan dua digit dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. 3. menambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 4. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

BIL

KEMAHIRAN OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

11

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menambah dua nombor, dua digit dengan satu digit dengan mengumpul semula. 2. menambah dua nombor dua digit dengan mengumpul semula. 3. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

12

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menolak nombor satu digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tolak nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 4. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

BIL

KEMAHIRAN OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

13

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. 4. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyatakan nilai nombor 51 hingga 99. 2. menulis nombor 51 hingga 99: a) angka b) perkataan 3. melengkapkan turutan nombor: a) menaik b) menurun 4. menentukan nilai tempat puluh dan sa.

NOMBOR 51 HINGGA 99

BIL

KEMAHIRAN OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA.

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

15

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor gandaan sepuluh tanpa mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan nombor satu digit dengan nombor dua digit dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 4. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

16

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor, satu digit dengan dua digit atau sebaliknya dengan mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor dua digit dengan mengumpul semula. 3. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

BIL

KEMAHIRAN OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

17

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tolak nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula.

4. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. 18 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. 4. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

BIL

KEMAHIRAN OPERASI DARAB

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

19

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. mengenal konsep darab melalui proses penambahan berulang. 2. mengenal simbol darab ( X ). 3. menulis ayat matematik darab 2 hingga 9. 4. melengkapkan ayat matematik darab 2 hingga 9. 5. mendarab secara spontan fakta asas darab. 6. menyelesaikan masalah mudah operasi darab.

20

OPERASI BAHAGI HINGGA 45 5

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. mengenal konsep bahagi melalui proses pengagihan . 2. mengenal simbol bahagi ( ). 3. menulis ayat matematik operasi bahagi. 4. melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi. 5. menjawab secara spontan fakta asas bahagi. 6. menyelesaikan masalah mudah operasi bahagi.

BIL

KEMAHIRAN WANG HINGGA RM10

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN 0p

TARIKH MENGUASAI

21

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. mengenal duit syiling dan wang kertas hingga RM10. 2. menyata dan menulis simbol sen dan RM. 3. menyatakan nilai sen dan RM. 4. menambah yang melibatkan wang. 5. menolak yang melibatkan wang. 6. menyelesaikan masalah harian melibatkan wang.

7. membandingkan nilai ringgit yang diberi dengan nilai wang kertas yang sama. 8. membandingkan nilai ringgit dengan syiling. 9. menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan tugas harian menggunakan operasi tambah. 10. menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan tugas harian menggunakan operasi tolak.

BIL

KEMAHIRAN MASA DAN WAKTU

OBJEKTIF

TARIKH MULA PEMBELAJARAN

TARIKH MENGUASAI

22

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. menyatakan waktu dalam sehari. 2. menyatakan aktivitiaktiviti pada waktu siang dan malam. 3. menyatakan waktu dalam jam. 4. menyatakan waktu dalam pecahan: a) suku jam. b) setengah jam 5. menyatakan maklumat dari kalendar. 6. menyelesaikan masalah harian melibatkan masa dan waktu.

Anda mungkin juga menyukai