Anda di halaman 1dari 15

www.pbssainsonline.blogspot.

com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

BAB 6 : TEKANAN UDARA B3D17E1 : Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. CONTOH Aras Tinggi 1) Nyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam : State the application of the principle of air pressure in: I. Picagari: Syringe: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Sifon: Siphon: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Pam penyembur: Spraying Pump: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

II.

III.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

2) Nyatakan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. State the safety precautions when using gas under high pressure. 1. 2. 3. 4. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

Skema Jawapan (Aras Tinggi) 1) Nyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam : State the application of the principle of air pressure in: I. Picagari: Syringe: Apabila omboh ditarik, tekanan di dalam picagari menjadi rendah. Zarah-zarah udara dari luar mengenakan suatu tekanan ke atas permukaan cecair. Tekanan ini menolak air masuk ke dalam picagari. When the piston is pulled up, the pressureinside the syringe becomes low. The air particles from outside exert a pressure on the liquid surface. This pressure push liquid into the syringe. II. Sifon: Siphon: Satu salur getah yang dipenuhi air, diletakkan ke dalam satu bekas air yang lebih tinggi. Air di dalam salur akan mengalir ke bawah bekas yang lebih rendah lau menghasilkan suatu kawasan bertekanan udara rendah di dalam salur. Tekanan udara yang lebih tinggi bertindak ke atas permukaan air dengan menolak air masuk ke dalam salur. Air mengalir secara berterusan ke dalam bekas yang lebih rendah. The rubber tube filled with water is placed into the higher container. Water in the tube will flow downward into the lower container producing a low air pressure area in the tube. The higher air pressure acting on the surface on the water push the water into the tube. The water flows continuously into the lower container. III. Pam penyembur: Spraying Pump: Apabila omboh itu ditolak, udara di dalam penyembur dimampatkan. Tekanan udara di atas cecair itu tinggi dan memaksa cecair tersebut masuk ke dalam tiub. Udara yang termampat memaksa cecair itu keluar daripada penyembur. When the piston is pushed, the air inside the spraying pump is compressed. The air pressure above the liquid is high and forces the liquid into the tube. The compressed air forces the liquid out of the spraying pump.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

2) Nyatakan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. State the safety precautions when using gas under high pressure. 1. Jangan letak silinder gas berhampirann dengan sumber haba. Do not place the gas cyclinder near a heat source. 2. Simpan silinder gas di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Store gas cylinders in a well ventilated place. 3. Tutup kepala pengawal atur dengan segera selepas digunakan. Close the regulator head immediately after use. 4. Tangki gas mesti selalu diletakkan secara menegak. The gas tank must always be placed upright. 5. Jangan buang tin aerosol ke dalam api. Do not dispose of an aerosol can in a fire. 6. Simpan tin-tin aerosol di tempat yang dingin dan jauh daripada cahaya matahari, api, dan sumber haba. Store aerosol tins in a cool place and far from sunlight, fire, and heat source. 7. Jangan bakar atau bocorkan tin-tin aerosol walaupun telah habis digunakan. Do not burn or puncture aerosol tins even after they has been used up. 8. Jangan hidu wap semburan daripada tin aerosol yang berisi racun. Do not sniff the spray from an aerosol tin containing poison.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

BAB 6 : TEKANAN UDARA B3D17E1 : Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. CONTOH ARAS SEDERHANA
1. Arahan: Tulis tekanan tinggi atau tekanan rendah dalam ruang yang sesuai berdasarkan tindakan tekanan udara ( ) a) Picagari

b) Sifon

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2] c) Penyedut minuman

2. Pilih langkah-langkah keselamatan yang betul untuk mengendalikan gas di bawah tekanan tinggi dan isikan dalam ruangan yang disediakan.
Letak tong gas di tempat terbuka untuk pengudaraan yang baik Jauhi tong gas daripada hujan supaya tidak merosakkan paip dan tongnya Sentiasa memeriksa kebocoran pada paip gas dengan menggunakan sabun cecair

Pastikan tong gas dalam keadaan terbalik Pastikan tong gas sentiasa terdedah kepada cahaya matahari atau sumber haba yang lain

Jangan meletakkan objek panas di atas tong gas

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

BAB 6 : TEKANAN UDARA B3D17E1 : Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.
CONTOH ARAS RENDAH 1. Tandakan betul (/) atau salah (x) pada ruangan yang disediakan berdasarkan prinsip tekanan udara. a) Picagari Tekanan tinggi

Tekanan tinggi

b) Sifon

Tekanan rendah

Tekanan tinggi

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2] c) Penyedut minuman

Tekanan tinggi

Tekanan rendah 2) Tandakan (/) bagi langkah-langkah keselamatan yang betul bagi mengendalikan gas dibawah tekanan tinggi.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

BAB 6 : TEKANAN UDARA


B4D14E1 : Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik Gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti. CONTOH ARAS TINGGI

Anda dikehendaki melaksanakan aktiviti di bawah dan melengkapkan laporan yang diberikan.

Tujuan Bahan Alat radas Kaedah :

: Menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan udara : ___________________________________________________________ : Gelas

Rajah (a)

Rajah (b)

1. Tiupkan sebiji belon dan ikatkan hujungnya dengan gelung getah. 2. Tekan belon itu dengan kuat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a). Catat sama ada tekanan dalam belon dapat dirasai. 3. Masukkan sebiji bola pingpong yang kemik ke dalam air panas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (b). Catat pemerhatian anda.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2] Pemerhatian :

Aktiviti 1. Belon ditekan 2. Bola pingpong yang kemik dimasukkan ke dalam air panas.

Pemerhatian

Analisis : 1. Apakah yang berlaku kepada isi padu udara dalam belon apabila belon ditekan?

________________________________________ 2. Bagaimanakah tekanan udara dipengaruhi oleh isi padu udara?

_______________________________________________________________________ 3. Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola pingpong apabila dipanaskan?

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4. Apakah kesan haba ke atas tekanan udara dalam bola pingpong?

_______________________________________________________________________

Kesimpulan

______________________________________________________________________________

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

BAB 6 : TEKANAN UDARA


B4D14E1 : Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik Gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti. CONTOH ARAS SEDERHANA

Anda dikehendaki melaksanakan aktiviti di bawah dan melengkapkan laporan yang diberikan.

Tujuan Bahan Alat radas Kaedah :

: Menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan udara : Belon, gelung getah, bola pingpong kemik, air panas : Gelas

Rajah (a)

Rajah (b)

1. Tiupkan sebiji belon dan ikatkan hujungnya dengan gelung getah. 2. Tekan belon itu dengan kuat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a). Catat sama ada tekanan dalam belon dapat dirasai. 3. Masukkan sebiji bola pingpong yang kemik ke dalam air panas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (b). Catat pemerhatian anda.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2] Pemerhatian :

Aktiviti 1. Belon ditekan 2. Bola pingpong yang kemik dimasukkan ke dalam air panas.

Pemerhatian Tekanan dalam belon _________________________ Bola pingpong menjadi _______________________

Analisis :

1. Apakah yang berlaku kepada isi padu udara dalam belon apabila belon ditekan?

________________________________________ 2. Bagaimanakah tekanan udara dipengaruhi oleh isi padu udara?

Semakin ____________ isi padu udara, semakin ______________ tekanan udara. 3. Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola pingpong apabila dipanaskan?

Zarah-zarah udara bergerak dengan lebih ____________ dan berlanggaran dengan lebih _____________ dengan dinding bola pingpong. 4. Apakah kesan haba ke atas tekanan udara dalam bola pingpong? Tekanan udara dalam bola pingpong _______________ apabila bola itu dipanaskan.

Kesimpulan : Tekanan udara dipengaruhi oleh ___________ dan ________ gas.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2]

BAB 6 : TEKANAN UDARA


B4D14E1 : Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik Gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti. CONTOH ARAS RENDAH ARAS RENDAH Anda dikehendaki melaksanakan aktiviti di bawah dan melengkapkan laporan yang diberikan.

Tujuan Bahan Alat radas Kaedah :

: Menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan udara : Belon, gelung getah, bola pingpong kemik, air panas : Gelas

Rajah (a)

Rajah (b)

1. Tiupkan sebiji belon dan ikatkan hujungnya dengan gelung getah. 2. Tekan belon itu dengan kuat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a). Catat sama ada tekanan dalam belon dapat dirasai. 3. Masukkan sebiji bola pingpong yang kemik ke dalam air panas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (b). Catat pemerhatian anda.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2] Pemerhatian : Aktiviti 1. Belon ditekan 2. Bola pingpong yang kemik dimasukkan ke dalam air panas. Pemerhatian Tekanan dalam belon _________________________ Bola pingpong menjadi _______________________

Analisis :

1. Apakah yang berlaku kepada isi padu udara dalam belon apabila belon ditekan? (berkurang/bertambah) 2. Bagaimanakah tekanan udara dipengaruhi oleh isi padu udara? Semakin (kecil/besar) isi padu udara, semakin (tinggi/rendah) tekanan udara. 3. Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola pingpong apabila dipanaskan? Zarah-zarah udara bergerak dengan lebih (cepat/lambat) dan berlanggaran dengan lebih (kerap/lambat) dengan dinding bola pingpong. 4. Apakah kesan haba ke atas tekanan udara dalam bola pingpong? Tekanan udara dalam bola pingpong (bertambah/berkurang) apabila bola itu dipanaskan.

Kesimpulan

Tekanan udara dipengaruhi oleh isipadu dan ____________ gas.

www.pbssainsonline.blogspot.com [Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2] SKEMA JAWAPAN Pemerhatian :

Aktiviti 1. Belon ditekan 2. Bola pingpong yang kemik dimasukkan ke dalam air panas.

Pemerhatian Tekanan dalam belon dapat dirasai Bola pingpong menjadi sfera semula

Analisis :

1. Apakah yang berlaku kepada isi padu udara dalam belon apabila belon ditekan? Berkurang

2. Bagaimanakah tekanan udara dipengaruhi oleh isi padu udara? Semakin (kecil/besar) isi padu udara, semakin (tinggi/rendah) tekanan udara.

3. Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola pingpong apabila dipanaskan? Zarah-zarah udara bergerak dengan lebih (cepat/lambat) dan berlanggaran dengan lebih (kerap/lambat) dengan dinding bola pingpong.

4. Apakah kesan haba ke atas tekanan udara dalam bola pingpong? Tekanan udara dalam bola pingpong (bertambah/berkurang) apabila bola itu dipanaskan.

Kesimpulan

Tekanan udara dipengaruhi oleh isipadu dan suhu gas.

Anda mungkin juga menyukai