Anda di halaman 1dari 17

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Prosedur Penghasilan
& Penilaian Kerja
Kursus Seni Visual
STPM 2009
HASSAN MOHD GHAZALI
UPSI

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

SENI VISUAL MEMBINA


IMEJ BARU DUNIA

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Beberapa perkara asas perlu dihalusi oleh guru


pembimbing sebelum memulakan penghasilan projek
penghasilan karya antaranya:

1. Arahan Kertas Soalan


2. Tanggungjawab Guru Seni Visual
3. Tanggungjawab Pengetua
4. Penghantaran Portfolio dan Hasil Karya
5. Arahan Penyedian Projek Penghasilan Karya.

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Kemahiran pembelajaran

1. Kognitif
2. Psikomotor
3. Afektif

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Aspek Dalaman:

i. Nilai estetik & Kreatif


ii. Nilai makna
iii. Nilai konteks
iv. Nilai emosi
v. Pengaruh

Aspek Luaran:

i. Media dan teknik


ii. Kemahiran penghasilan
iii. Fungsi
iv. Kemasan
v. Peragaan dan persembahan

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

PEMETAA
N
PROSES KEMASA
PROSES KONSEP
GUBAHAN N
T PENGWUJU KREATIF
EMA DAN IDEA 2D @ 3D
PENENTU キ Kemahiran
AN pembuatan
MEDIA キ Kemahiran
DAN pengunaan PERAGA
TEKNIK Bahasa seni AN
Visual

Rajah 1: Proses Penghasilan


Pengkaryaan

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3

PENYELIDI PENYATAAN VISUALISASI REALISASI PENGEDARAN PENGGUNA


KAN KONSEP
キ Lakaran キ CAD/3D キ Prototaip キ Promosi
キ Keperluan キ Kehendak
Pelanggan キ Lukisan キ Grafik キ Penilaian キ Logistik キ Keperluan
キ Model Viktor Produk
キ 3D キ Lepaan キ Produksi

Rajah 2 : Disesuaikan dari ‘Flo Creator


Model Consultancy’

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

FASA 1
PENILAI Permasalahan
Mengumpul
AN maklumat MENGANAL
PENGESAH ISIS
AN
FASA 2
FASA 4
Penyempurnaan
PROSES Kreatif
Mencari-
Penilian di REKA penyelesaian
peringkat
sekolah
BENTUK Mengeluarkan
Idea
PEREKAAN Visualisasi

PENYEMPURN MENSISTES
FASA 3
AAN Kemungkinan IS
Dan
Pengoptimum

Rajah 3: Fasa Proses Reka Bentuk


Perekaan
HASSAN M. GHAZALI upsi
TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Proses Proses Proses Proses


idea: lakaran lakaran Komprehens
Mencari kenik sebenar dari if
maklumat sebanyak lakaran kenik
mungkin
Rajah 4: Proses Reka Bentuk Grafik (Bob Cotton, 1990)

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

TEMA KONTEKS

BAHASA NILAI
SENI KEASLIAN
TEKNIK ASPEK
BERKARYA KOMUNIKASI
GAYA NILAI KREATIF

NILAI PENGARUH
ESTETIK
MAKNA PERAGAAN

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

PERMASALAH NILAI
AN KETEPATAN
BAHASA
SENI KEASLIAN
TEKNOLOGI
ASPEK
GAYA KOMUNIKASI
ESTETIK NILAI KREATIF
KESESUAIAN
BAHAN NILAI
EKONOMI
TEKNIK PERSEMBAHA
PRODUKSI N

Rajah 6: Sebuah Produk


(Perekaan)
HASSAN M. GHAZALI upsi
TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Ciri-ciri Portfolio

1. Mengikut arahan yang telah diberi oleh MPM


2. Pengandungi bukti kajian dan penyelidikan
3. Menunjukan kajian maklumat berdasarkan
tema atau permasalahan.
4. Lakaran dan kajian visual yang sesuai
5. Percubaan pengolahan bahan dan teknik
6. Lakaran akhir atau lakaran lepaan
7. Gambar proses membuat.
8. Rujukan atau bibliografi.

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009
Pengolahan Permasalahan

PERMASALAHAN KONSEP PEMECAHAN KEPERLUAN REKA BENTUK

Poster- Poser

Kempen Bahaya Banjir


Risalah

Alat Peringatan Banjir


Alat Yang Boleh
Memberitahu Banjir
Banjir Alat Pengangkutan khas

Kotak Kecemasan
Peralatan Kesihatan

Alat Kebersihan

Penempatan Banjir Konsep Rumah

Tempat penampatan
Khas
HASSAN M. GHAZALI upsi
TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Lakaran

Membuat lakaran
sebagai kajian visual

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Lakaran
Kajian Visual

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Lakaran

Membuat lakaran
sebagai kajian visual

HASSAN M. GHAZALI upsi


TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

TERIMA KASIH

019-2191659

HASSAN M. GHAZALI upsi