Anda di halaman 1dari 33

1

Antara yang berikut, yang manakah tidak benar mengenai lukisan kerja? A lukisan yang dibuat selepas model dihasilkan B lukisan yang dilukis di atas kertas graf C lukisan yang dibuat secara ortografik terburai dan oblik D lukisan yang menggambarkan reka bentuk dan saiz sebenar Rujukan atau bibliografi adalah bahan dan sumber rujukan dalam reka cipta. Apakah kepentingan membuat rujukan tentang penemuan orang lain? A mengumpulkan maklumat yang menyeluruh B membandingkan diri dengen pereka cipta lain C sebagai saluran untuk memasarkan hasil reka cipta D dapat menyimpan maklumat pereka cipta lain Butir-butir asas ketika sesuatu idea reka cipta direkodkan dalam A folio B dokumentasi C buku idea D buku lejar Perancangan projek reka cipta memberi pertimbangan untuk mengenalpasti I bahan II peralatan III masa IV kaedah atau teknik A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D I, II, III dan IV

Rajah di atas menunjukkan tanggam parit buntu. Berapakah ketebalan kayu Y jika kedalaman parit yang dibina ialah 15 mm? A 25 mm B 30 mm C 45 mm D 60 mm Antara yang berikut, yang manakah digunakan untuk melarutkan cat licau? A kerosin B thinner C turpentine D spirit metil

Rajah di atas menunjukkan sekeping mounting board yang telah ditanda untuk dipotong menjadi kaki bingkai gambar. Berapakah ukuran X? A 30 mm B 60 mm C 70 mm D 80 mm Butir Bahan Upah Kos sampingan Jumlah Kos Anggaran (RM) 590.00 170.00 15.00 775.00 Kos Sebenar (RM) 600.00 200.00 25.00 825.00

Jadual 1 di atas menunjukkan kos pengeluaran bagi 50 unit rak surat. Jika harga jualan bagi mendapat keuntungan 10% ke atas kos pengeluaran, berapakah jumlah untung kasar pengeluaran rak surat tersebut? A RM 77.50 B RM 82.50 C RM 160.00 D RM 200.00 Apakah kelebihan menggunakan Medium Density Board (MDF)? A Kalis air B tahan haba C Tidak kalis air D Mudah lerai jika ada kecacatan Mengapakah kayu reja digunakan semasa mencabut paku dengan tukul kuku kambing? A Melindungi permukaan kayu B Memudahkan kerja mencabut paku C Mengelakkan hulu tukul daripada tercabut D Melindungi paku daripada menjadi bengkok

10

11

Campuran besi dan karbon Sesuai dijadikan tiang pagar, paku dan skru Namakan bahan yang sesuai dengan ciri-ciri di atas A Loyang C Keluli lembut B Aluminium D besi bergalvani Antara berikut, yang manakah adalah bahan pengikat? I Ribet II Paku panel III Gandin getah IV Skru benam sendiri A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D I, II dan IV Nyatakan nombor gred kertas las yang paling halus A 0 C 2 B 1 D 00 Rajah 1 menunjukkan satu bentuk kayu di dalam proses reka bentuk. Apakah alat yang digunakan untuk membentuk kayu tersebut?

12

13

14

Rajah 1

A B 15

Kikir parut Gergaji puting

C D

Tukul warrington Pahat tepi serong

Apakah definisi rekacipta? A Proses membuat unjuran ortografik yang menarik B Proses menghasilkan suatu lukisan teknik yang menarik C Proses menghasilkan sesuatu projek tanpa menggunakan mesin D Proses menghasilkan produk baru atau mengubahsuai sesuatu projek Nyatakan langkah pertama dalam proses rekacipta A Perancangan B Pemilihan idea C Pemilihan alatan D Pengenalpastian masalah Antara yang berikut, manakah yang merupakan langkah pertama dalam proses mereka cipta? A Pemilihan idea B Perekaan projek C Pendokumentasian D Pengenalpastian masalah

16

17

18

Laporan mengenai hasil reka cipta direkodkan dalam .. A jurnal B skrip C sketsa D dokumentasi

Hasil produk yang seakan-akan sama dengan produk yang akan direka cipta tetapi tidak berfungsi

19

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A model B prototaip C sketsa D produk Antara faktor-faktor yang berikut, manakah yang perlu dipertimbangkan semasa pemilihan reka bentuk model ? I boleh berfungsi dengan baik II bahan binaan mudah diperoleh III menggunakan kos yang tinggi IV mempunyai masa yang mencukupi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D I, II, III dan IV Saiz skru dalam Rajah di bawah ini ditunjukkan pada ..

20

21

A B

I II

C D

III IV

22

Apakah alatan yang digunakan untuk membentuk kayu dalam Rajah di bawah ini?

A B

gandin kayu kikir parut

C D

penebuk pusat pahat tepi serong

23

Bahagian yang bertanda P pada mesin gerudi lantai dalam Rajah di bawah ini ialah

A B 24

bindu takal

C D

mata gerudi tuas

Apakah jenis tanggam yang berlabel Y dalam Rajah di bawah ini?

A B

tanggam temu tanggam lekap T

C D

tanggam parit terus tanggan lekap palang

25

Rajah menunjukkan aktiviti mengasah pahat. Berapakah sudut mengasah di Q?

A B

5 15 15 20

C D

25 30 30 - 45

Pengajian dan pengetahuan mencipta dan menggunakan pelbagai alat, sumber dan teknik menguruskan kehidupan manusia

26

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada A teknologi B reka bentuk C pengubahsuaian D pendokumentasian Antara yang berikut, manakah faktor reka bentuk I Fungsi II Rupa bentuk III Kos jualan IV Kesesuaian bahan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah kayu reja digunakan semasa mencabut paku dengan tukul kuku kambing? A Melindungi permukaan kayu B Memudahkan kerja mencabut paku C Mengelakkan hulu tukul daripada tercabut D Melindungi paku daripada menjadi bengkok

27

28

Ringan, kuat dan mudah dikerjakan Tidak mudah meleding, mengecut atau retak Tidak pecah apabila dipaku pada hujungnya
29 Jenis bahan yang dihuraikan di atas ialah A kayu C B MDF D Rajah 1

papan lapis mounting board

30

Rajah 1 menunjukkan sejenis alatan tangan. Antara berikut yang manakah fungsi utama alatan tangan tersebut? I menguji sudut 90 II menanda garisan bersudut tepat III menanda lebar dan tebal kayu IV menguji dan menanda sudut-sudut yang dikehendaki A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Rajah 2

31

Berdasarkan Rajah 2, bahagian alatan yang berfungsi untuk mengeluarkan glu panas yang telah cair adalah bertanda A P C R B Q D S

32

Rajah menunjukkan sebahagian daripada mesin gerudi lantai. Fungsi bahagian berlabel Q ialah A Menukar mata gerudi B Memegang mata gerudi C Menurun dan menaikkan bindu D Mengawal kelajuan putaran bindu. Apakah pelan bagi objek yang ditunjukkan dalam Rajah 4 di bawah ini?

33

Rajah 4

34

Kemasan digunakan untuk tujuan I mencantikkan projek II menjimatkan kos projek III memelihara permukaan projek IV memudahkan kerja pembaikan projek A I, II dan III B I, III dan IV C II, III dan IV D I, II, IIIdan IV Tujuan utama penyediaan jadual kerja ialah A menjimatkan masa dan wang B menghasilkan projek yang menarik C menghasilkan projek yang lebih bernilai D menjamin keselamatan semasa membuat kerja amali Kriteria penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan produk yang sesuai direka dan dihasilkan ialah A keuntungan yang lumayan B selamat dan selesa digunakan C diperbuat daripada bahan tempatan D berupaya memenuhi pesanan antarabangsa

35

36

37

Antara yang berikut, alatan tangan manakah yang digunakan untuk menanda tanggam sebelum pembinaan tanggam seperti Rajah 1 I sesiku L II tolok penenda III pahat mata serong IV tukul kuku kambing

A B 38

I dan II III dan IV

C D

I, II dan III I, II, III dan IV

Antara yang berikut, yang manakah susunan langkah pembinaan prototaip yang betul? I menguji dan mengubahsuai II melakukan kemasan III memasang IV mengukur, menanda dan memotong A I, II, III dan IV C IV, III, II dan I B II, I, IV dan III D IV, III, II dan I tara yang berikut, yang manakah digunakan untuk membentuk dan mengetuk logam lembut tanpa meninggalkan kesan? A gandin kayu C tukul warrington B gandin getah D tukul kuku kambing Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri perspek? A ringan C pengalir haba yang baik B kukuh dan kuat D selamat digunakan sebagai bekas Apakah pelarut yang sesuai digunakan bagi membersihkan berus syelek? A air C thinner B turpentine D spirit metil Jadual 1 berikut menunjukkan kos pengeluaran bagi 50 unit rak buku. Berapakah jumlah keuntungan kasar jika harga jualan seunit rak buku adalah RM 18.50? Butir Kos bahan Kos upah Kos overhead Jumlah Jadual 1 A B RM 150.00 RM 175.00 C D RM 200.00 RM 250.00 Jumlah (RM) 560.00 150.00 40.00 750.00

39

40

41

42

43

Apakah tujuan penggunaan kayu reja ketika mencabut paku dengan tukul kuku kambing? A Untuk memudahkan kerja mencabut paku B Untuk mengelakkan paku daripada bengkok C Untuk menghasilkan cengkaman yang lebih kuat D Untuk melindungi permukaan kayu daripada rosak Seorang pekerja yang menggunakan mesin gerudi hendaklah memakai kaca mata keselamatan. Antara berikut yang manakah langkah lain yang sepatutnya diambil oleh pekerja itu ? I Memakai kasut bertapak getah. II Mengapit benda kerja dengan ragum. III Menarik pemegang dengan kuat supaya mata gerudi berputar laju. IV Melepaskan pemegang sekali sekala supaya mata gerudi tidak terlalu panas. A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

44

45

Ketua kumpulan kerja di dalam sesebuah makmal kerja kayu dan logam ialah A guru C pengawas B formen D ketua darjah

46

Rajah menunjukkan kaedah menggunakan gergaji tangan. Pernyataan manakah menerangkan tentang X dalam rajah di atas ? A Digunakan untuk mengawal pergerakan bilah gergaji. B Digunakan untuk menekan kayu yang dikerat. C Membersihkan habuk kayu. D Digunakan untuk memandu bilah gergaji. Antara berikut bahagian manakah yang mengawal kelajuan bindu mesin gerudi lantai ? A Motor C Pelaras meja B Takal D Tuas pemasuk Rajah menunjukkan sebahagian daripada mesin gerudi. Bahagian berlabel X ialah A takal C kunci bindu B bindu D ragum gerudi

47

48

49

Jadual menunjukkan senarai bahagian untuk mesin gerudi lantai dan kegunaannya. Antara berikut pasangan manakah betul ? A Bahagian Utama Takal Kegunaan Menempatkan ragum gerudi

B C D

Bindu Ragum gerudi Kunci bindu

Mencengkam dan memutar mata gerudi Menurun dan menaikkan bindu Mengawal kelajuan putaran bindu

50

Rajah menunjukkan sebahagian daripada mesin gerudi lantai. Fungsi bahagian berlabel Q ialah A Menukar mata gerudi B Memegang mata gerudi C Menurun dan menaikkan bindu D Mengawal kelajuan putaran bindu.

51

Rajah menunjukkan kaedah mencabut sebatang paku. Apakah tujuan menggunakan kayu reja ? A Mengelakkan hulu tukul patah. B Mengukuhkan kedudukan tukul. C Mengelakkan permukaan kayu rosak. D Mengelakkan paku daripada bengkok.

52

Antara alat berikut yang manakah digunakan untuk membuang bahagian X dalam rajah ? I II

III

IV

A B

I,II dan III I,II dan IV

C D

I,III dan IV II,III dan IV

53

Rajah menunjukkan mata gerudi yang biasa digunakan untuk mesin gerudi elektrik. Saiz mata gerudi itu ditentukan oleh A jumlah alurnya C panjang batangnya B tebal alurnya D diameter batangnya

54

Saiz tukul dalam rajah di atas ditentukan mengikut A tebal kukunya C luas mukanya B panjang hulunya D berat kepalanya

55

Rajah menunjukkan tolok penanda. Bahagian berlabel X digunakan untuk A menandakan ukuran tebal kayu. B melaras taji untuk mendapatkan ukuran. C membuat garisan selari dengan muka kayu. D mengetatkan badan tolok penanda setelah mendapat ukuran.

56

Apakah tujuan menggunakan alatan dalam rajah sebelum menggerudi dengan gerudi tangan ? A Untuk mendapatkan lubang yang jitu. B Untuk mengelakkan mata gerudi condong. C Untuk mengelakkan mata gerudi menjadi tumpul. D Untuk mendapatkan cengkaman mata gerudi yang baik.

57

Rajah menunjukkan cara mencabut paku daripada benda kerja. Cara manakah yang paling sesuai digunakan ? A I C III B II D IV

58

Kerja yang ditunjukkan dalam rajah ialah menolok A tebal kayu C tepi kayu B lebar kayu D hujung kayu

59

Rajah menunjukkan pahat tepi serong. Antara berikut yang manakah menentukan saiz pahat ? A B P Q C D R S

60

Antara berikut alatan manakah sesuai digunakan untuk membuat parit pada kepingan papan dalam rajah di atas ?

A B C D

Pahat tepi serong, gergaji puting, gandin. Pahat tepi serong, gergaji tangan, gandin. Pahat tepi serong, gergaji puting, tukul. Pahat tepi serong, sesiku L, gergaji tangan.

61

Antara berikut alatan manakah yang digunakan untuk membuat tanggam yang ditunjukkan dalam rajah di atas ? I Gergaji puting III Gergaji tangan II Tolok Penanda IV Tukul Warrington A B I dan II III dan IV C D I,II dan III II,III dan IV

62

Gandin kayu digunakan semasa kerja memahat untuk mengelakkan A benda kerja rosak. B hulu pahat pecah. C mata pahat sumbing. D mata pahat bengkok.

63

Rajah menunjukkan parit bagi sejenis tanggam. digunakan dalam pembinaan parit itu ? I Gergaji puting III II Sesiku L IV A I dan II C

Antara berikut alatan manakah yang Pahat tepi serong Tukul Warrington I,II dan III

III dan IV

II,III dan IV

64

Antara berikut alatan manakah yang paling sesuai digunakan untuk menanda garisan X pada rajah di atas ? A Sesiku L C Pisau penanda B Pensil D Tolok penanda Antara kerja berikut yang manakah memerlukan penggunaan gergaji puting ? I Membelah kayu. II Membuat tanggam parit. III Mengerat kayu yang kecil. IV Membuat lengkungan pada kayu. A I, II dan III C I,III dan IV B I, II dan IV D II,III dan IV

65

66

Rajah menunjukkan sebahagian daripada pengukur. Jarak X ialah A 2.6 cm C 3.6 cm B 11.0 cm D 13.6 cm Apakah kelebihan menggunakan skru berbanding paku ? A Skru mudah dicabut. B Skru mudah dipasang. C Skru murah harganya. D Skru kuat cengkamannya.

67

68

Rajah menunjukkan kedudukan pahat yang hendak diasah. Ukuran sudut X mestilah antara A 5 - 10 C 15 - 20 B 25 - 30 D 35 - 40

69

Rajah menunjukkan satu daripada langkah mengasah mata pahat . Aktiviti itu ialah A membersihkan permukaan batu asah. B melicinkan permukaan batu asah. C meratakan permukaan bawah pemotong. D menghilangkan gerigis di hujung pemotong. Antara berikut cara yang manakah betul mengasah mata pahat ?

70

71

Tujuan menggunakan kepingan aluminium sebagai alas rahang ragum meja ialah untuk A mengelakkan benda kerja dari tercalar. B mencegah pengaratan ragum C mengelakkan kerosakan ragum. D menguatkan cengkaman ragum Logam dibahagikan kepada logam ferus dan logam bukan ferus. Antara berikut yang manakah dikelaskan sebagai logam ferus ? A Timah C Keluli B Tembaga D Aluminium Apakah jenis logam yang sesuai digunakan untuk mengetin makanan ? A Zinkum C Plat timah B Kuprum D Besi bergalvani Antara berikut yang manakah benar tentang keluli lembut ? I Tidak boleh berkarat. II Mudah dibengkok dan dipotong. III Digunakan untuk membuat wayar elektrik. IV Dibuat daripada campuran besi dan karbon. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Apakah butiran yang perlu dinyatakan semasa membeli skru kayu ? I Jenis ulir II Jenis kepala III Diameter batang IV Panjang keseluruhan A I dan II C I,II dan III B III dan IV D II,III dan IV Skru dinamakan mengikut A panjang skru. B bentuk kepala. C alur kepala skru. D bilangan benang dalam satu inci.

72

73

74

75

76

* Dibuat daripada campuran besi dan karbon. * Mudah dibengkok dan dipotong. * Digunakan untuk membuat skru dan tiang pagar.

77

Jadual menunjukkan pernyataan bagi sejenis logam. Nyatakan jenis logam itu. A Timah C Keluli lembut B Aluminium D Besi bergalvani

78

Rajah menunjukkan jeriji pintu. Bahan yang paling sesuai untuk membuatnya ialah A plat timah C keluli lembut B aluminium D besi bergalvani

79

Rajah menunjukkan sebuah bekas makanan. Bahan apakah yang paling sesuai digunakan untuk membuat bekas makanan itu ? A Plat timah C Keluli lembut B Aluminium D Besi bergalvani Apakah bahan kemasan yang sesuai untuk keluli lembut ? A Lekar C Cat alas B Syelek D Cat licau Antara berikut yang manakah benar tentang lekar ? A Dilarutkan dengan thinner B Didapati dalam berbagai warna. C Disapu selepas menyapu cat alas. D Digunakan untuk menyumbat ira kayu. Antara bahan kemasan berikut yang manakah larut dengan spirit metil ? A Lekar C Cat alas B Syelek D Cat licau

80

81

82

83

Sebagai kemasan kayu, cat licau mempunyai kebaikan berikut kecuali A cantik C berkilat B kalis air D tahan calar

I II III IV

Pelarut Thinner Spirit Methil Spirit Methil Thinner

Bahan kemasan Syelek Jingga Lekar Syelek Jingga Lekar

84

Jadual menunjukkan pasangan pelarut dan bahan kemasan. Antara pasangan yang ditunjukkan yang manakah betul ? A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Apakah tujuan menyapu cat dalam kerja kayu ? I Melindungi kayu II Mewarnakan kayu III Menyembunyikan ira kayu IV Mengisi retak pada kayu. A I, II dan III C I,II dan IV B I, III dan IV D II,III dan IV

85

86

Rajah menunjukkan kepingan aluminium dipasang pada sekeping kayu. Berapakah ukuran kepingan aluminium itu ? A 50 mm x 170 mm B 50 mm x 230 mm

C D

50 mm x 240 mm 50 mm x 250 mm

87

Rajah menunjukkan pelan lukisan kerja untuk satu projek. Berapakah ukuran X ? A 70 mm C 90 mm B 80 mm D 110 mm

88

Rajah menunjukkan lukisan oblik kavalier sebuah objek. Pelan bagi objek itu ditunjukkan oleh

89

Rajah menunjukkan sekeping besi bergalvani yang telah ditanda untuk dilipat. Apakah ukuran X (kelim lipat) itu ? A 5 mm C 41 mm B 10 mm D 51 mm

90

Rajah menunjukkan sekeping aluminium yang telah diukur untuk dipotong. Bahagian yang dilorek ialah bahagian yang hendak dibuang. Berapakah panjang P ? A 20 mm C 40 mm B 25 mm D 60 mm

91

Berapakah panjang keseluruhan aluminium yang diperlukan untuk membuat projek dalam rajah ? A 170 mm C 240 mm B 190 mm D 250 mm

92

Rajah menunjukkan kotak kerja kayu. Tebal kayu yang digunakan ialah 12mm. Berapakah jumlah panjang kayu A, B, C dan D ?

A B

626 mm 650 mm

C D

1252 mm 1300 mm

93

Rajah menunjukkan rak buku mini. Tebal kayu yang digunakan ialah 12 mm. Apakah ukuran kepingan A ? A 200 mm X 210 mm X 12 mm B 200 mm X 476 mm X 12 mm C 200 mm X 500 mm X 12 mm D 200 mm X 510 mm X 12 mm Rajah menunjukkan sebuah lukisan oblik kavalier bagi sebuah bongkah. Pandangan sisi bongkah itu dari X ialah

94

95

Antara berikut yang manakah pelan bagi tanggam yang ditunjukkan dalam rajah di atas ?

96

Rajah menunjukkan satu projek kerja kayu. Antara label yang ditunjukkan yang manakah tanggam temu ? A P C R B Q D S

97

Rajah menunjukkan sebuah bangku. Apakah jenis tanggam pada bahagian berlabel X ? A Tanggam temu B Tanggam lekap T C Tanggam parit terus D Tanggam lekap palang

98

Rajah menunjukkan lukisan oblik kavalier sebuah bongkah. Pelan bongkah itu ialah

99

Rajah menunjukkan sebuah rak kaset. Jenis tanggam yang terdapat dalam pembinaan rak itu ialah tanggam I parit III tanggam temu II lekap T IV lekap palang A I dan II C III dan IV B I dan III D II, III dan IV

100

Rajah menunjukkan satu langkah dalam proses kemasan kerja kayu. Tujuan membalut kertas las pada bongkah itu ialah untuk A menimbulkan urat kayu. B menjaga tangan dari habuk kayu. C memastikan kertas las tidak rosak.

menghasilkan tekanan yang sama rata.

101

Rajah menunjukkan rak botol. Ukuran panjang kepingan A ialah A 180 mm C 260 mm B 200 mm D 280 mm

102

Rajah menunjukkan dua keping kayu dicantumkan dengan tanggam lekap palang. Antara berikut yang manakah urutan kerja membina tanggam di atas ? I Pahat bahagian kayu yang hendak dibuang. II Tanda kedudukan tanggam yang hendak dibina. III Gergaji mengikut ukuran yang ditanda. IV Apit kayu pada ragum. A II, III, I , IV C II , III, IV, I B II, IV, I, III D II, IV, III, I

103

Berikut adalah langkah-langkah menyapu cat pada projek kerja kayu. Susun langkahlangkah itu mengikut urutan. I Sapu cat alas. II Bersihkan permukaan kayu III Sapu lapisan cat licau. IV Gosok dengan kertas las halus dan bersihkan. A II, I, III, IV C II, I, IV, III B II, III, IV, I D II, III, I, IV

104

Rajah menunjukkan sekeping papan yang hendak digergaji. X ialah bahagian yang hendak dibuang dan Y ialah garisan yang telah ditanda dengan tolok penanda. Antara berikut yang manakah betul tentang kedudukan mata gergaji bertanda Z ?

105

Rajah menunjukkan sejenis tanggam dalam kerja kayu. Antara berikut alatan manakah yang digunakan dalam proses menanda untuk membuat tanggam itu ? I Sesiku L III Tolok penanda II Gergaji puting IV Pahat tepi serong A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Rajah menunjukkan beberapa contoh kerja memaku antara dua keping kayu. Cara memaku yang betul serta memberi cengkaman yang kuat dan kukuh ditunjukkan oleh

106

107

Antara berikut pasangan urutan yang manakah betul untuk kemasan kerja kayu ? I Menyapu cat alas dan melekar II Menyapu cat alas dan menyapu cat licau III Mensyelek dan menyapu cat licau IV Mensyelek dan melekar A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV Apakah kerja yang mesti dilakukan sebelum menyapu syelek lapisan kedua pada permukaan projek kerja kayu ? A Sapu Thinner. B Dedahkan projek di bawah matahari. C Gosok permukaan projek dengan kertas las halus . D Sapu tepung penyumbat pada seluruh permukaan projek. Pilih susunan yang betul bagi proses mengecat projek kerja kayu. I Sapu cat alas. II Sumbat semua liang dengan tepung penyumbat. III Sapu cat licau. IV Gosok dengan kertas las. A I, III, IV,II C III, I, II, IV B II, IV, I, III D IV, I, III, II Jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 20 buah rak ialah RM 360.00. Jumlah ini termasuk kos bahan, kos upah dan kos sampingan. Berapakah harga jualan sebuah rak jika pembuatnya ingin mendapatkan keuntungan RM 2.00 bagi setiap rak ? A RM 18.00 C RM 20.00 B RM 18.20 D RM 20.20 Bil 1 2 3 4 5 Butiran Papan berketam Kepingan aluminium Papan lapis Paku panel Bahan kemasan Jumlah Kos upah = RM 1.20 Kos sampingan = RM 0.20 Kos (RM) 2.00 0.70 0.80 0.20 0.50 4.20

108

109

110

111

Jadual dan maklumat di atas menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak mini. Hitungkan kos pengeluaran untuk 30 unit rak mini. A RM 126.00 C RM 162.00 B RM 132.00 D RM 168.00

Bil 1 2 3 4 5 6 112

Butiran Papan berketam Paku dan skru Bahan kemasan Elektrik Air Upah pekerja

Kos (RM) 150.00 6.00 24.00 9.00 6.00 45.00

Jadual di atas menunjukkan butiran dan kos untuk membina 30 unit kotak serbaguna. Berapakah kos pengeluaran seunit ? A B RM 6.00 RM 6.30 C D RM 7.50 RM 8.00

Butiran Kos Bahan Kos Upah Kos Sampingan Jumlah Kos 113

Kos Anggaran (RM) 360.00 90.00 30.00 480.00

Kos Sebenar (RM) 300.00 120.00 30.00 450.00

Berapakah harga jualan seunit rak hiasan sekiranya anda inginkan keuntungan sebanyak RM 2.00 setiap unit ? A RM 12.00 C RM 17.00 B RM 14.00 D RM 18.00 Kos Anggaran RM 100.00 90.00 10.00 200.00 Kos Sebenar RM 120.00 90.00 10.00 220.00

Bahan Upah Kos sampingan Jumlah 114

Jadual menunjukkan kos pengeluaran bagi 20 unit rak hiasan. Jika harga jualan ialah RM 15.00 seunit, hitungkan jumlah untung kasar pengeluaran rak hiasan tersebut. A RM 80.00 C RM 215.00 B RM 100.00 D RM 235.00 Butiran Kos (RM)

Kos bahan Kos upah Kos sampingan 115

3.90 3.00 0.50

Jadual menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak botol. Hitungkan kos pengeluaran bagi 5 unit rak botol ? A RM 7.40 C RM 34.50 B RM 19.50 D RM 37.00

Butiran Kos bahan Kos upah Kos sampingan 116

Kos (RM) 4.90 0.70 0.15

Jadual menunjukkan butiran dan kos untuk membuat satu unit kotak ubat. Hitungkan kos projek untuk 50 unit ? A RM 245.00 C RM 280.00 B RM 252.50 D RM 287.50 Bil 1 2 3 4 5 6 Butiran Kayu Paku Aluminium Kertas Las Pengangkutan Upah Harga Seunit (RM) 10.00 0.80 3.00 0.20 Kuantiti 50 batang 10 kg 50 keping 20 keping Jumlah (RM) 500.00 8.00 150.00 4.00 10.00 50.00

117

Jadual menunjukkan kos untuk membuat 50 unit projek. Hitungkan kos bahan untuk projek itu. A RM 662.00 C RM 712.00 B RM 672.00 D RM 722.00 1 2 3 4 Bahan Papan A Papan B Kayu beroti Papan lapis Saiz 250x120x20 250x 75x20 150x 50x 50 200x100x 4 Kuantiti 2 1 2 2 Kos/unit RM 1.50 1.00 0.50 1.00

118

Jadual menunjukkan senarai bahan untuk membuat satu projek. Hitungkan jumlah kos bahan itu ? A RM 4.00 C RM 6.00 B RM 5.00 D RM 7.00

Beri Nilai