Anda di halaman 1dari 28

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013.

. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN KURIKULUM (60%) : GURU MATA PELAJARAN
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 1.Rancangan Tahunan Tingkatan 4. 2.Rancangan Tahunan Tingkatan 3. Mengikut Sukatan Mata Pelajaran yang ditetapkan. 1 kali setahun (Januari) 32 orang murid dapat menguasai sukatan Sejarah 1249 Tingkatan 4 dengan baik. Mengikut headcount yang ditetapkan olen Panitia Sejarah: KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 4 (Sejarah) dan Tingkatan 3 (English Language)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Kualiti Masa 2. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4 Ibnu Zuhr bagi mata pelajaran Sejarah 1249. Kuantiti

Kualiti

3.

Menlaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3 Ibnu Zuhr bagi mata pelajaran English Language.

Masa Kuantiti

Kualiti

3 X 40 minit = 120 minit 28 orang murid dapat menguasai sukatan English Language PMR dengan baik. Mengikut headcount yang ditetapkan oleh Panitia Bahasa Inggeris;

Masa

5 X 40 minit = 200 minit

4.

Mengendalikan program bimbingan dan pemulihan intensif untuk murid-murid yang lemah dalam Bahasa Inggeris Tingkatan 3 dan Sejarah Tingkatan 4.(Program Pemulihan dan Pengukuhan) Mengendalikan Program Kelas Tambahan untuk persediaan peperiksaan PMR & SPM (Program Pengkayaan)

Kuantiti Kualiti

5.

Masa Kuantiti

Kualiti

Masa 6. Menyediakan soalan latihan dan ujian summatif dan formatif Bahasa Inggeris untuk 3 Ibnu Zuhr Kuantiti Kualiti

7.

Melaksanakan Ujian Lisan Bahasa Inggeris (ULBS) untuk Tingkatan 3 Ibnu Zuhr.

Masa Kuantiti Kualiti

32 orang murid (4 Ibnu Zuhr) 28 orang murid (3 Ibnu Zuhr) Semua murid memperolehi sekurang-kurangnya lulus dalam setiap ujian. 25 jam setahun 2 kelas mengikut prestasi yang ditetapkan oleh Panitia Sejarah dan Bahasa Inggeris. Meningkat prestasi dari tahap lemah dan sederhana kepada tahap baik dan cemerlang. 1 jam satu slot mengikut jadual yang ditetapkan. 60 latihan topikal Bahasa Inggeris Melepasi kuota yang ditetapkan oleh Panitia Bahasa Inggeris. Sepanjang tahun. 28 orang murid Tingkatan 3 Ibnu Zuhr.

100% murid diuji dan dinilai mengikut format penilaian yang ditetapkan.
2 X setahun 1 topik/ sebulan; 120 soalan / 4 bab Sejarah Tingkatan 4 4 latihan struktur, 4 soalan esei dan 1 soalan Kertas 3. Setiap murid mempunyai fail dan buku nota sejarah yang lengkap dan terurus ( nota, gembarajah, alat i-think) Menetapi tarikh akhir yang ditetapkan oleh Unit Penilaian. 3 X ujian selaras, 2 X peperiksaan.

8.

Menyediakan soalan, latihan, ujian dan peperiksaan untuk penilaian Sejarah Tingkatan 4 Ibnu Zuhr.

Masa Kuantiti

Kualiti

Masa

9.

Melaksanakan, memantau dan menilai urusan Panitia Mata Pelajaran sebagai ahli Panitia Sejarah dan Panitia Bahasa Inggeris.

Kuantiti Kualiti

Masa 10 . Mengurus pencerapan dan kerja bertulis murid. Kuantiti Kualiti

Masa 11 . Menyemak Buku Persediaan Mengajar Kuantiti Kualiti

Masa

Tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Panitia. Menepati sasaran pencapaian yang ditetapkan oleh Ketua Panita, Guru Kanan dan Penolong Kanan Pentadbiran. Sepanjang tahun ( Januari Disember 2013) 4 orang guru penolong Mutu P&P: 80% cemerlang 20% Bermula bulan Februari hingga Ogos 2013 10 orang guru penolong 50 orang murid Mencapai tahap kerja yang ditetapkan oleh Panitia masing-masing Bermula bulan Februari hingga Ogos 2013

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN PENTADBIRAN (15%) : PENGURUSAN KELAS
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 18 kelas Sesi tahun Petang 26 kelas Sesi tahun Pagi 10 kelas Pra Universiti Memastikan kepatuhan 100% SOP Pengurusan Jadual Kedatangan Januari hingga November 2013. 1454 orang murid Memastikan % kehadiran tercapai seperti yang disasarkan untuk tahun 2013: Tingkatan 1 : 92.00% Tingkatan 2: 90.00% Tingkatan 3: 90.00 % Tingkatan 4: 88.00% Tingkatan 5: 86.00% Tingkatan 6B: 92.00% Tingkatan 6A: 93.00% Keseluruhan: 90.14% Januari hingga November 2013 1454 orang murid 33 buah kelas yang diperuntukan oleh JPN. Memastikan kehadiran murid 100% di kelas sepanjang sesi tahun P&P. KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Mengurus Jadual Kedatangan Kelas

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Kualiti

Masa 2. Memantau kehadiran murid ke sekolah. Kuantiti Kualiti

Masa 3. Memantau kehadiran murid di kelas sepanjang sesi tahun P&P. Kuantiti

Kualiti

Masa 4. Memastikan tahap pencapaian sahsiah murid mantap. Kuantiti Kualiti

5.

Memastikan persekitaran kelas kondusif dan selamat.

Masa: Kuantiti Kualiti

Masa 6 Mengurus aspek kurikulum dan kokurikulum kelas. Kuantiti Kualiti

Masa

Januari hingga November 2013 1454 orang murid % Tahap pencapaian sahsiah murid: Kategori : Cemerlang : 85% Baik : 13% Sederhana: 2% Memauaskan: 0% 3 X setahun 33 kelas yang diperuntukan oleh JPN. -Setiap kelas melepasi gred kebersihan dan keceriaan pada 60% ke atas Program Kelas Gemilang setiap minggu. -Setiap kelas menduduki sekurang-kurangnya sekali top 3 mana-mana kategori samada super atau premier. Januari hingga November 2013. Enrolmen kelas yang diperuntukan Menetapi tarikh akhir dan keperluan unit-unit berkenaan Januari hingga November 2013

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN PENTADBIRAN (15%) : PENGURUSAN DATA SEKOLAH
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti Kualiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 1454 orang murid. Kutipan data tepat, betul dan kemaskini. Menetapi tarikh serahan di peringkat PPD dan JPN 2 X setahun. Mengikut keperluan ataucase by case Mematuhi 100% ' SOP tindakan ke atas kes-kes disiplin. Menetapi tarikh serahan di peringkat PPD dan JPN. Januari hingga November 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Memastikan Data SMM kemaskini .

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Masa 2. Memastikan Data SDMM kemaskini Kuantiti Kualiti

Masa

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : JAWATANKUASA DISIPLIN
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti Kualiti Masa 2. Menjalankan program pencegahan, pemulihan dan penguatkuasaan disiplin dan sahsiah. Kuantiti Kualiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 20 ahli 4 X setahun Januari, Mei, Julai, September 2013 1454 orang murid 1 Papan Kenyataan Sasaran 2013: % kes disiplin dan salahlaku berat : 0.27% % kes disiplin dan salahlaku sederhana: 3.40% % kes disiplin dan salahlaku ringan: 5.10% Januari hingga November 2013 Mengikut keperluan ataucase by case Mematuhi 100% ' SOP tindakan ke atas kes-kes disiplin. Menetapi tarikh serahan di peringkat PPD dan JPN. Januari hingga November 2013 1454 orang murid Januari hingga November 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa secara berkala.

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Masa 3. Memastikan Data SDMM kemaskini Kuantiti Kualiti

Masa 4. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid ( sistem demerit) Kualiti Kualiti Masa

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN BIASISWA
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) BKP2: 212 orang murid BKP3: 2 orang Murid BKPUA: 21 orang murid BKN: 18 orang murid Kepatuhan100% SOP biasiswa. 3 X Setahun. 1 Papan Kenyataan. Januari hingga November 2013 BKP2: 212 orang murid BKP3: 2 orang Murid BKPUA: 21 orang murid BKN: 18 orang murid Peperiksaan Dalaman: Sekurang-kurang lulus semua mata pelajaran. STPM: 2 orang SPM: 5 orang PMR: 5 orang 3 X Peperiksaan Dalaman 1 X setiap Peperiksaan Awam BKP2: 212 orang murid BKP3: 2 orang Murid BKPUA: 21 orang murid BKN: 18 orang murid 20% tahap Cemerlang 80% tahap Baik KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Mematuhi SOP pengurusan biasiswa yang telah ditetapkan oleh Unit Biasiswa KPM/JPN/ SEKOLAH

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Kualiti

Masa 2. Meningkatkan prestasi pencapaian akademik dengan lulus sekurang-kurangnya 7 mata pelajaran terbaik. Kualiti

Kualiti

Masa

3.

Meningkatkan prestasi sahsiah dan disiplin pemegang-pemegang biasiswa

Kualiti

Kuantiti

Masa 4. Memastikan kehadiran penuh pemegangpemegang biasiswa ke sekolah Kualiti

Kuantiti Masa

Januari hingga November 2013 BKP2: 212 orang murid BKP3: 2 orang Murid BKPUA: 21 orang murid BKN: 18 orang murid Kehadiran penuh 100%. Januari hingga November 2013

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN ASRAMA
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti Kualiti Masa 3 X peperiksaan dalaman 1 X untuk setiap peperiksaan awam. 99 orang murid Daerah SPT: Bola Tampar: N/Johan Bola Jaring: Johan Nyanyian Solo: Johan Nasyid: N/johan Public Speaking: Ke-3 Catur: N/Johan Negeri PP: Bola Jaring: N/Johan Nyanyian Solo: N/Johan Ma c 2013 99 orang murid 2 orang Warden Cemerlang 1 orang Penyelia Cemerlang -Pengurusan &Pentadbiran: 98% -Pengurusan Fizikal: 95% -Pengurusan Perlaksanaan aktiviti: 95% -Pengurusan Keceriaan: 95% -Keseluruhan: 97% Mac 2013 SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 99 orang murid KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Meningkatkan prestasi akademik murid asrama dalam peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

2.

Meningkatkan prestasi kokurikulum murid asrama dalam pertandingan ASAT 2013

Kuantiti Kualiti

3.

Meningkatkan Skor 4 elemen keperluan utama dalam Piawai Kualiti Asrama Harian.

Masa Kuantiti

Kualiti

Masa

4.

Memastikan pengurusan dapur mematuhi SOP pengurusan dapur asrama & keperluan kontrak berpusat dapur asrama 2013 & Penyeliaan Kontrak Pembekalan Makanan Asrama & Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Kuantiti

Kualiti

Masa

1 premis dapur 1 premis Pondok Pengawal 2 orang tukang masak 4 orang Pengawal Keselamatan Penatarafan Jabatan Kesihatan: Gred A Kedudukan dalam Pertandingan Dapur Asrama: N/Johan Daerah & Negeri. April 2013

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kualiti Kuantiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 1 bilik BOSS 3 Guru SPBT % skor berasaskan instrument tadbir urus bilik BOSS: 90% Januari hingga November 2013 1454 orang murid 4 X setahun Sifar Buku ditinggal di manamana premis sekolah kecuali bilik BOSS. Feb, April, Jun & Ogos 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan bilik BOSS SMK Penanti.

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Masa 2. Memastikan keadaan buku teks dalam edaran berada dalam keadaan baik dan penggunaan yang optimum Kualiti Kuantiti

Masa

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN 3K
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti Kualiti Masa SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 1454 orang murid 98% menerima rawatan pergigian. Perkhidmatan Berkala seperti yang ditetapkan oleh Klinik Kesihatan SJ Mengikut kohort umur yang berkenaan 90% menerima imunisasi yang ditetapkan. Perkhidmatan Berkala seperti yang ditetapkan oleh Klinik Kesihatan SJ 1454 orang murid 100% pada skala 6/6 Perkhidmatan Berkala seperti yang ditetapkan oleh Klinik Kesihatan SJ Semua premis-premis di SMK Penanti. Tahap 3% sahaja 2X smogging Sifar deman denggi di sekolah. Perkhidmatan Berkala seperti yang ditetapkan oleh Klinik Kesihatan Berapit KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Memantau tahap kesihatan gigi murid & prosedur kesihatan pergigian

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

2.

Memastikan murid mendapat imunisasi berkala mengikut Jadual imunisasi Umum

Kuantiti Kualiti Masa

3.

Memastikan tahap penglihatan atau kesihatan mata murid baik.

Kuantiti Kualiti Masa

4.

Memasti pembiakan penyakit Vektor terkawal.

Kuantiti Kualiti

Masa

5.

Menyelaras dan meningkatkan kualiti dan pengetahuan tentang Program Sekolah Selamat.

Kuantiti

1454 orang murid 4 orang PKeselamatan 116 orang guru penolong 14 staf sokongan 10 staff swasta perkhidmatan kebersihan. 2X latihan Kawad Kebakaran Sifar Kemalangan di sekolah Sifar Kemalangan Pergi-Balik sekolah. 2 X baikpulih & selenggara kawasan & bangunan sekolah 1 Papan Kenyataan Januari hingga November 2013 1 unit 4 orang guru penolong 100% lengkap dan berfungsi sepenuhnya. Januari hingga November 2013 1454 orang murid Selesai diuruskan dalam tempoh 5 hari kerja. Januari hingga November 2013

Kualiti

Masa 6. Mengurus bilik sakit SMK Penanti. Kuantiti Kuantiti Masa 7. Mengurus Skim Kemalangan Takaful Malaysia Kuantiti Kualiti Masa

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN KANTIN
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 1454 orang murid 4 orang PKeselamatan 116 orang guru penolong 14 staf sokongan 10 staff swasta perkhidmatan kebersihan. 10 orang pekerja kantin 0% aduan Gred A penatarafan Pejabat Kesihatan Berapit. 0% keracunan makanan Januari hingga November 2013 1454 orang murid 4 orang PKeselamatan 116 orang guru penolong 14 staf sokongan 10 staff swasta perkhidmatan kebersihan. 2X ceramah 1X kuiz setiap bulan 1X pertandingan esei. 1 Papan Kenyataan. Januari hingga November 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Menyelia,melaksana, memantau dan menilai penguatkuasaan Kontrak Pembekalan Makanan Kantin.

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Kualiti

Masa 2. Meningkat pengetahuan tentang gizi atau diet yang seimbang di kalangan pelanggan kantin. Kuantiti

Kualiti

Masa

3.

Memantau keselamatan , kebersihan dan kesihatan premis kantin.

Kuantiti Kualiti Masa

1 premis kantin 10 orang pekerja kantin Sifar kemalangan 100% suntikan wajib. Januari hingga November 2013

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti Kuantiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 1454 orang murid 1 ceramah & Dialog 1 Seminar 1 Lawatan Sambil Belajar. 1 Pameran & 1 Kempen Januari hingga November 2013 50 orang murid 3 X mesyuarat 1 papan kenyataan Januari hingga November 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Menanam nilai-nilai moral yang tinggi di kalangan murid, bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah.

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Masa 2. Mengurus, memantau dan menilai KPJ. Kuantiti Kuanititi Masa

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN JATI DIRI MURID
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN KEBAJIKAN DAN BANTUAN MURID
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN PPDA
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti Kualiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 30 orang murid berisiko Sifar kadar penyalahgunaan dadah. 2 X pameran anti dadah. 3 X Ujian Urin berjadual 2 X Ujian Urin tidak berjadual 19 Feb, Mei, Julai 1454 orang murid 133 orang guru 4 X Kuiz PPDA 1 Laluan PPDA (N/Johan Pertandingan Laluan PPDA Daerah/Negeri) Januari hingga November 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Mengurangkan kadar penyalahgunaan dadah dan inhalan lain.

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Masa 2. Meningkat pengetahuan dan keilmuan murid & guru-guru tentang dadah secara berterusan Kuantiti Kualiti

Masa 3.

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN BIRO KEMAJUAN KELAS
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN MAJLIS PENGAWAS
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 85 orang pengawas 1 unit Bilik Pengawas 1 papan kenyataan 3X setahun (Program Intervensi) 1X (Program lawatan sambil belajar) Januari hingga November 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Meningkatkan daya kepimpinan, pengetahuan dan jati diri Pengawas Sekolah

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Kualiti

Masa 2.

3.

4.

5.

6.

7.

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN MAJLIS KETUA DARJAH
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 96 orang murid 1 guru penyelaras 3X setahun (Program Intervensi) 1X (Program lawatan sambil belajar) Januari, Mei, Julai 96 orang murid 2 X setahun Awal dan Akhir tahun RM5000 96 orang murid Sifar masalah dalam pengurusan kelas. 2 minggu 1 X KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Meningkatkan daya kepimpinan, pengetahuan dan jati diri Ketua dan Penolong Ketua Darjah

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Kualiti

Masa 2. Memberi pengiktirafan dan ganjaran Kuantiti Kualiti Masa Kos Kuantiti Kualiti Masa

3.

Memantau dan menilai fungsi MKD

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) SUMBANGAN LUAR (10%)
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti Kualiti Masa 2. Ahli NUTP SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) 16 orang ahli 4X Mesyuarat JK 1X Mesyuarat Agong Mac,Jun & Ogos 2013 23 Februari 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Ex Officio PIBG SMK Penanti

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

3.

Ahli KKGLM

4.

5.

6.

7.

8.

PENETAPAN SKT PADA AWAL TAHUN Tandatangan PYD PP Tarikh Tandatangan PENGESAHAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN Tarikh Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian SKT

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: : GURU PENOLONG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : PENGURUSAN
PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek)

SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

PENETAPAN SKT PADA AWAL TAHUN Tandatangan PYD PP Tarikh Tandatangan PENGESAHAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN Tarikh Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian SKT