Anda di halaman 1dari 6

Modul Peningkatan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik

Kursus Talian Atas Voltan Rendah & Tinggi Kursus Kendalian Pencawang 11kV & 33kV Kursus Penyegerakan Voltan Rendah & Tinggi
Pentauliahan oleh

Modul ini adalah Enhancement Module untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS. Modul-modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang bidang yang berkaitan.

* Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga. Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi caloncalon persendirian menduduki peperiksaan terbuka yang diuruskan oleh pejabat-pejabat kawasan Suruhanjaya Tenaga

Modul Peningkatan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik

OBJEKTIF

KANDUNGAN KURSUS
Spesifikasi Talian atas voltan rendah ( talian tak bersalut & kabel bertebat diudara ) dan prosidur pembinaan talian atas. Jenis-jenis, bahan-bahan dan susunan pepasangan atas tiang. Jenis-jenis pengalir, kadar membawa arus , merentang dan menegang pengalir. Jenis umbang dan daya bertindak di talian atas. Serbis dan sesalor kakilima, dan pelbagai pepasangan. Komponen lampu jalan sistem pepasangan. Peraturan keselamatan elektrik TNB , berkerja pada radas voltan rendah.

TEMPOH
10 hari (2 minggu)

Menyelia serta menerangkan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan rendah merangkumi talian tak bersalut dan kabel bertebat diudara, spesifikasi talian serbis dan sistem lampu awam Menentukan serta dapat melaksanakan kerja-kerja pembinaan talian atas voltan rendah Mengurus perlaksanaan kerjakerja senggaraan talian atas Mengamalkan aspek-aspek dan peratauran keselamatan didalam kerja.

KUMPULAN SASARAN
Juruteknik , Penjaga Jentera & Juruelektrik jabatan kerajaan dan swasta, pekerjapekerja kontraktor / kontraktor yang menjalankan kerjakerja dengan TNB atau individu individu yang berminat menduduki Ujian penjaga jentera elektrik Kategori A1/A4

TALIAN ATAS VOLTAN RENDAH

YURAN
RM4,000 per pax

OBJEKTIF

Mengenalpasti bahan-bahan dalam binaan talia atas voltan tinggi sehingga 33 kV Mehuraikan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan tinggi Melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan senggaraan sistem talian atas voltan tinggi. Mengamalkan peraturanperaturan keselamatan dalam kerja harian

Jenis-jenis pengalir, dawai bumi dan penebat talian atas voltan tinggi dan keupayaan membawa membawa arus , merentang dan menegang pengalir. Jenis umbang, daya bertindak di talian atas, susunan pemasangan umbang pada setiap kedudukan tiang dan pemasangan umbang. Pelbagai pepasangan pada binaan talian atas voltan tinggi. Peraturan keselamatan elektrik TNB, berkerja pada radas voltan tinggi.

TEMPOH
10 hari (2 minggu)

KUMPULAN SASARAN
Juruteknik , Penjaga Jentera & Juruelektrik jabatan kerajaan dan swasta, pekerjapekerja kontraktor / kontraktor yang menjalankan kerjakerja dengan TNB atau individu individu yang berminat menduduki Ujian penjaga jentera elektrik Kategori B1/B4

TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI

KANDUNGAN KURSUS

Spesifikasi Talian atas voltan tinggi talian tak bersalut sehingga 33 kV dan prosidur pembinaan talian atas. Jenis-jenis, bahan-bahan dan susunan pepasangan atas tiang binaan talian tugas berat talian sehingga 33 kV.

YURAN
RM5,000 per pax

Building Experts Through Learning Interventions

OBJEKTIF Menerangkan
Peraturan, Prosidur, Kebenaran (Authorisation), Kebenaran Menjalankan Kerja (Permit To Work)

KANDUNGAN KURSUS Senggaraan Pencawang Asas Penjana elektrik Peraturan,


Prosidur, Kebenaran (Authorisation), Kebenaran Menjalankan Kerja (Permit To Work)

TEMPOH
13 hari

KENDALIAN PENCAWANG 11KV

Melaksanakan prosidur pemfasaan Merancang Operasi Penyuisan berdasarkan diagram yang diberikan Mengenalpasti kerosakan di dalam system pembahagian Melaksanakan operasi penyuisan berdasarkan prosidur yang betul Menganalisa kerosakan

Peraturan Keselamatan untuk Operasi Sistem 33kV Senarai semak untuk hentitugas (Shutdown) dan pemulihan bekalan (Normalizing) On Load Tap Changer Unit Pemfasaan digital (Digital Phasing Unit) dan Penunjuk Voltan (Potential Indicator) Prosidur Hentitugas (Shutdown) dan pemulihan bekalan (Normalizing) Latihan Hentitugas (Shutdown) dan pemulihan bekalan (Normalizing) Analisa kerosakan : Sistem Perlindungan

KUMPULAN SASARAN
Operator Sistem Elektrik / Operator Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / Penjaga Jentera Elektrik (Kategori A0) / A1

YURAN TEMPOH
15 hari

KUMPULAN SASARAN
Electrical Engineers, Competent / Supervising Engineers, Project Managers, Site Engineers, Site Managers, Technical Managers, Technical Executives

OBJEKTIF Menerangkan rangkaian


pembahagian sistem 33kV

KANDUNGAN KURSUS Diagram Skematik (single line)


sistem 33kV

Menerangkan komponen primer dan sekunder untuk Pencawang Pembahagian Utama (PPU) Menerangkan operasi alat suis 33kV Menerangkan fungsi dan operasi On Load Tap Changer alatubah kuasa Menjelaskan operasi secara selari alatubah kuasa dan panel kawalan yang terlibat Menerangkan komponen dan fungsi Relay & panel kawalan Menerangkan fungsi pembumian neutral dan operasi penyuisan Menerangkan prinsip operasi SCADA & komponen dalam PPU Menerangkan prosidur hentitugas (shutdown) untuk operasi sistem 33kV Menerangkan fungsi dan penggunaan penunjuk voltan tinggi (High Voltage Indicator) dan perbandingan fasa

Diagram PPU Kabel kawalan & Perlindungan Relay & Panel Kawalan Panel Kawalan Remote Tap Changer Transformer Guard Relay Perintang Pembumian Neutral & Penyuisan Sistem SCADA Asas Penjana elektrik Peraturan, Prosidur, Kebenaran (Authorisation), Kebenaran Menjalankan Kerja (Permit To Work) Peraturan Keselamatan untuk Operasi Sistem 33kV Senarai semak untuk hentitugas (Shutdown) dan pemulihan bekalan (Normalizing) Prosidur Hentitugas (Shutdown) dan pemulihan bekalan (Normalizing) Latihan Hentitugas (Shutdown) dan pemulihan bekalan (Normalizing)

KENDALIAN PENCAWANG 33KV

YURAN
RM5,750 per pax

OBJEKTIF

KANDUNGAN KURSUS
Asas Penjana elektrik Operasi Penjana Elektrik (Single and Multiple) Pengiraan Parameter Elektrikal Asas Penyegerakan Skematik Litar Penyegerakan (Single line) Operasi Penyuisan Penyegerakan Voltan Rendah (LV Simulator) Prosidur Penyuisan Ujian Amali

TEMPOH
Kursus: 13 hari

Menerangkan definisi Penjana Elektrik(generator) Menerangkan prinsip operasi penjana elektrik Menerangkan definisi Penyegerakan (Synchronizing) Melaksanakan operasi penyegerakan dengan betul dan selamat

PENYEGERAKAN VOLTAN RENDAH

KUMPULAN SASARAN
Pengenda li Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / Penjaga Jentera Elektrik (Kategori A0/ A1)

YURAN
RM5,000 per pax

OBJEKTIF

KANDUNGAN KURSUS
Asas Penjana elektrik Asas Penyegerakan Kawalan parameter sistem Sistem perlindungan Skematik Litar (Single Line) (HV Simulator) Operasi penyuisan penyegerakan Voltan Tinggi (HV Switching Operation) Prosidur Penyuisan Penilaian Amali

TEMPOH
Kursus: 1

Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator) Menerangkan prinsip operasi penjana elektrik Menerangkan definisi Penyegerakan (Synchronizing) Menjelaskan maklumat penting daripada parameter elektrikal yang berkaitan Menulis turutan prosidur penyuisan operasi penyegerakan dengan betul Menerangkan dan melaksanakan operasi penyuisan penyegerakan dengan betul dan selamat

PENYEGERAKAN VOLTAN TINGGI

KUMPULAN SASARAN
Pengendali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / Penjaga Jentera Elektrik (Kategori A0) / A1

YURAN
RM5,000 per pax

TNB Integrated Learning SolutionILSAS

KENAPA ILSAS
TNB Integrated Learning Solution - ILSAS adalah institut latihan rasmi untuk Tenaga Nasional Berhad. Institut latihan teknikal yang terletak di Bangi, Selangor ini dilengkapi dengan 28 tahun pengalaman & rekod baik di dalam bidang kejuruteraan utiliti kuasa, dan telah diiktiraf oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) syarikat pembekal kuasa terbesar negara, TNB pastinya memerlukan individu berpengetahuan dan berkebolehan dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada berjuta pelanggan secara berterusan. Latihan amat penting bagi melengkapkan pekerja dengan pengalaman berkaitan kerja, lebih-lebih lagi bagi pekerja di lapangan.

adalah berasaskan pensijilan ISO9001:2008 dan

Kursus yang ditawarkan di ILSAS diiktiraf bukan saja oleh badan tempatan seperti PSMB dan Suruhanjaya Tenaga, tetapi juga badan antarabangsa seperti Empower dan Turbo Welding Institute (TWI). ILSAS juga bekerjasama dengan Institution of Engineers Malaysia (IEM) di dalam kursus mekanikal dan penyelenggaraan.

Selain memberi latihan kepada pelbagai kategori pekerja TNB, ILSAS juga mengendalikan program untuk ILSAS komited dalam menyediakan latihan dan pelanggan bertaraf antarabangsa dari syarikat utiliti dan perkhidmatan yang cemerlang. Selaras dengan ini, kami bukan utiliti dari negara Thailand, Vietnam, Indonesia, mempunyai kepakaran di dalam bidang kejuruteraan Nepal, Mongolia, Egypt, Pakistan, Yemen, dan lain-lain. kuasa dan fasiliti yang lengkap, merangkumi simulator bengkel latihan, makmal computer SMART, latihan berasaskan komputer (CBT) dan pelbagai saiz bilik latihan dari kelas yang kecil sehingga dewan seminar. Kualiti penyampaian latihan dan pentadbiran di ILSAS

Building Experts Through Learning Intervention

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd


Km 7, Jalan IKRAM-UNITEN, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. GPS Coordinates: 2.976872, 101.73615 (+6)03-8922 7222 infoILSAS@tnb.com.my www.tnbilsas.com.my www.facebook.com/tnbilsas

ILSAS

Pemenang Anugerah Menteri Sumber Manusia 2007 Kategori Penyedia Latihan

Pemenang Anugerah Industri Tenaga 2011 Kategori Penyedia Latihan Cemerlang