Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BIDANG MENGGAMBAR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG AKTIVITI : PENDIDIKAN SENI VISUAL : 5 Cempaka : Menggambar : Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan Menggunakan teknik silang pangkah. TAJUK MASA OBJEKTIF PENGAJARAN : Buah-buahan tempatan. : 10.30-11.30 pagi (60 minit) : Guru dapat mengajar murid menghasilkan gambar buah-buahan menggunakan teknik silang pangkah. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik silang pangkah. 2. Menyenaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan gambar buahbuahan tempatan dengan menggunakan teknik silang pangkah. 3. Menyatakan secara lisan langkah-langkah untuk menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik silang pangkah. PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR : Kebersihan, rajin, kreatif, disiplin : Berfikiran kreatif dan kritis untuk menghasilkan gambar buah-buahan dengan teknik silang pangkah. KEPERLUAN : Alat : Pensil Bahan : Kertas A3

PENGETAHUAN SEDIA ADA

: Murid-murid telah terdedah dengan buah-buahan tempatan secara langsung dan juga melalui media.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BIDANG MENGGAMBAR

PROSEDUR

: 1. Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. 2. Guru merancang pengajaran dengan menerapkan strategi kemahiran berfikir, kreatif dan kritis,teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran akses kendiri dan pembelajaran kontekstual. 3. Memulakan pengajaran dengan menjalankan set induksi. 4. Menunjukkan contoh gambar berbagai jenis buah-buahan. 5. Menunjukkan cara untuk menghasilkan gambar buah-buahan dengan betul dengan menggunakan teknik silang pangkah. 6. Menghasilkan gambar buah-buahan. 7. P&P diakhiri dengan sesi apresiasi dan refleksi 8. Penutup kognitif dan sosial.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BIDANG MENGGAMBAR

BUTIRAN KEGIATAN Aktiviti 1 (set orientasi) 1. Guru menunjukkan beberapa contoh gambar buahbuahan dengan menggunakan beberapa teknik yang berbeza. 2. Guru dan murid berbincang mengenai beberapa teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar buahbuahan. 3. Perbincangan berkenaan dengan ciri-ciri teknik yang hendak digunakan untuk menghasilkan karya. 4. Guru memberi definisi silang pangkah. 5. Guru menunjukkan contoh hasil yang telah siap. Aktiviti 2 (set peralihan) 1. Guru menunjukkan alat dan juga bahan yang diperlukan untuk menghasilkan gambar buahbuahan menggunakan

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid dapat mengetahui beberapan cara untuk menghasilkan gambar buahbuahan.

STRATEGI PENGAJARAN Pembelajaran Kontekstual Kemahiran berfikir : Menjana idea

Murid dapat membezakan beberapa teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar buahbuahan.

Aras 2 Kemahiran Intrapersonal Murid memahami alat dan bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan gambar buah. Murid memahami proses untuk menghasilkan gambar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BIDANG MENGGAMBAR

teknik silang buah menggunakan pangkah. teknik silang 2. Guru menunjukkan pangkah. cara untuk membuat silang pangkah bagi menghasilkan gambar buahbuahan. Aktiviti 3 Aras 3 1. Guru Murid menjalankan memerhatikan aktiviti menggambar murid menjalankan dengan bimbingan aktiviti guru. menggambar. 2. Guru memberi bimbingan kepada murid yang belum mencapai tahap. 3. Guru memberi pengayaan bagi murid yang telah mencapai tahap.

Pembelajaran akses kendiri : - Bertanggungjawab atas pembelajaran sendiri untuk menghasilkan tugasan.

Sesi apresiasi refleksi dan

Guru memilih beberapa hasil karya murid untuk sesi perbincangan : -baik, sederhana, dan kurang mencapai tahap. Guru mempamerkan

Murid berkenaan dapat menyatakan Teori kecerdasan pelbagai tentang kekuatan dan : kelemahan yang - Kecerdasan verbal terdapat pada hasil linguistik. karya mereka. - Kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Murid yang lain dapat memberi komen dan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BIDANG MENGGAMBAR

hasil karya murid. Guru membuat rumusan terhadap ketiga-tiga kategori hasil kerja murid yang dihasilkan.

menghargai tentang ilmu dan kemahiran yang diperolehi.

Penutup : kognitif - Guru menunjukkan hasil gambar buah-buahan yang menggunakan teknik silang pangkah yang terbaik dalam kalangan murid. - Guru menyatakan fungsi aktiviti yang dijalankan. Sosial : Guru dan murid menyanyikan lagu buah-buahan tempatan.

Murid lebih jelas Teori Kecerdasan Pelbagai tentang aktiviti yang : dipelajari. - Kecerdasan verbal linguistik. Pembelajaran diakhiri - Kecerdasan dengan perasaan interpersonal dan seronok dan gembira. intrapersonal.