Anda di halaman 1dari 7

TEMA RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH PERMATA TAHUN

2013
MINGGU

TEMA

TARIKH

1

MING
GU

TEMA

TARIKH

7

17.02.2013 –
21.02.2013

MINGGU ORIENTASI
01.01.2013 10.01.2013

JIRAN SAYA

2

24.02.2013 –
28.02.2013

8
MINGGU ORIENTASI

RUMAH
SAYA

3

13.01.2013 –
17.01.2013

9

PERIHAL DIRI SAYA

03.03.2013 –
07.03.2013
PERALATAN DI DAPUR

4
21.01.2013 –
24.01.2013

10.03.2013 –
14.03.2013

10
SEKOLAH SAYA

ANGGOTA BADAN SAYA

5
11

17.03.2013 –
21.03.2013

27.01.2013 –
31.01.2013
KELUARGA SAYA

PERALATAN DI DALAM
KELAS

06.2013 – 07.04.06.2013 SAYANGI ALAM SEKITAR AIR 16 28.2013 – 13.2013 – 18.04.2013 – 02.05.06.2013 – 04.2013 – 11.05.04.04.2013 – 04.2013 – 20.04.07.04.2013 CUACA 21.2013 22 PASIR PENGANGKUTAN DARAT 17 05.06.06.2013 15 31.2013 – 09.2013 – 27.2013 20 MAKANAN DAN MINUMAN 09.05.2013 – 23.02.03.05. KRAF DAN ALATAN TRADISIONAL 14.06.2013 – 25.06.04.6 12 KAWAN SAYA MINGGU TEMA 13 03.2013 PENGANGKUTAN UDARA .05.2013 19 CITA-CITA SAYA/ PEKERJAAN 14 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN DIRI TEMA TARIKH 19.2013 TARIKH MINGGU 07.04.2013 PEMBINAAN 23 30.02.2013 21 16.2013 SENI.2013 23.

2013 – 06.09.2013 – 06.2013 – 29.08.07.2013 HOBI 27 28.2013 01.2013 26 07.07.08.12.2013 PERAYAAN DI MALAYSIA TEMA TARIKH 25.2013 – 25.08.05.2013 29 HARI KEMERDEKAAN 30 24 PENGANGKUTAN DI AIR 14.2013 – 16.05.07.08.07.07.2013 PEKERJAAN 28 MINGGU 28.2013 – 18.2013 – .07.07.2013 – 11.2013 18 LAGU DAN MUZIK TRADISIONAL 25 INSTITUSI DAN KEMUDAHAN AWAM 21.07.

10.10.09.2013 – 03.09.2013 PAKAIAN DAN AKSESORI 31 08.2013 – 14.09.09.2013 – 03.2013 HAIWAN JINAK 35 06.2013 BUAH – BUAHAN 34 29.2013 HAIWAN LIAR .09.09.2013 – 12.05.SAYURAN 33 22.10.2013 BUNGA 32 15.09.2013 SAYUR .2013 – 19.10.

2013 – 31.2013 SERANGGA .11.10.10.MINGGU TEMA TARIKH 36 20.2013 HAIWAN DI AIR 37 27.2013 BURUNG 38 03.2013 – 07.2013 – 24.11.10.10.

39 10.11.2013 .11.11.2013 – 14.2013 PERSEDIAAN KE TAHUN SATU CUTI AKHIR TAHUN 15.2013 – 31.12.