Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 2 DURRAH

Tarikh /Hari Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk

: : : : : : : :

29 Julai 2013 Isnin 2 Durrah 24 orang 10.35 11.35 pagi Bahasa Malaysia Petani Moden Kebun Sekolahku STANDARD PEMBELAJARAN memahami

STANDARD KANDUNGAN

1.3

Mendengar, memberi

memahami 2.3.1Mendengar, respons

dan

dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.

terhadap sesuatu arahan, soalan, dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1Membaca bahan bacaan dengan penyata sebutan berjeda. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

kuat yang

ayat lancar, jelas,

dengan

intonasi yang betul dan

Objektif Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. Memberikan respons secara lisan dan melakukan aksi terhadap ayat perintah jenis silaan dan jenis larangan berpandukan dialog yang dibaca dengan bantuan daripada guru. ii. iii. Melengkapkan dialog berdasarkan panduan menanam jagung dengan tepat dan betul. Membaca dialog pada teks bacaan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Sistem Bahasa i. ii. Tatabahasa : Ayat perintah jenis silaan dan jenis larangan Kosa kata : Timbus, benih, subur

Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum i. ii. iii. Ilmu Nilai Murni Kreativtii arahan. Strategi i. ii. iii. iv. Kemahiran Berfikir :Menghubung kait, membuat urutan kinestatik Kemahiran mendengar harian Bahan bantu mengajar Belajar Cara Belajar :Memproses maklumat, dengan berkesan : Kajian Tempatan : Rajin, bekerjasama, bantu-membantu : Menggayakan aksi lakonan berdasarkan

Kecerdasan Pelbagai :Verbal linguistik, intrapersonal, pergerakan

Pembelajaran Kontekstual :Menghubung kait dengan amalan

1 2 3 4 5

Jenis Buku teks Papan hitam Puzzle Sampul tugasan Lembaran kerja

Bilangan 1 1 5 5 24

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis sayuran yang boleh ditanam. LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ISI PELAJARAN Soalan 1. Apakah aktiviti yang sedang dilakukan dalam gambar? Jangkaan jawapan o Menggali o Berkebun o Menanam 2. Pernahkan kamu melakukan aktiviti tersebut? 3. Apakah jenis tanaman yang pernah kamu tanam? LANGKAH DAN AKTIVITI SET INDUKSI (5 minit) 1) Murid diminta duduk dalam kumpulan masing-masing. 2) Murid menerima sampul tugasan dalam kumpulan masing-masing dan menyelesaikan permainan puzzle secara berkumpulan. 3) Murid menyatakan gambar yang berjaya dicantum. 4) Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan gambar yang telah berjaya dicantum. Pelbagai jangkaan jawapan diterima. Pembelajaran Kontekstual Menghubungka it kan dengan KP Verbal linguistik BCB Memproses maklumat CATATAN BBB Gambar puzzle KB Menghubung kait

Jangkaan jawapan 5) Guru mengaitkan jawapan o Jagung o Sawi o Cili Teks dialog : Panduan menanam jagung 1. Sediakan lubang di kawasan tanaman. 2. Masukkan benih jagung ke dalam lubang. 3. Timbus lubang dengan tanah. Jawapan dalam dialog. 1. Mari kita pergi sekarang. 2. Kami faham cikgu. 3. Kami akan lakukannya cikgu. LANGKAH 1 (20 minit) 1) Murid membuka buku teks masing-masing muka surat 80. 2) Murid mendengar guru membaca teks dialog sambil mengajuk bacaan selepas guru. 3) Guru bersoal jawab dengan murid jawapan tempat kosong yang sesuai berdasarkan pilihan jawapan. 4) Murid memberi pelbagai jawapan pada ruangan kosong yang perlu diiisi dengan jawapan sendiri. 5) Murid menyalin dialog dan jawapan yang betul pada buku latihan masing-masing. 6) Guru dan murid membaca dialog yang lengkap bersama-sama dengan lancar murid dengan pembelajaran pada hari ini.

pengalaman dalam kehidupan

BBB Buku teks Papan hitam KB Membuat urutan BCB Memproses maklumat Nilai Murni Rajin

berserta intonasi dan jeda yang betul. 7) Murid membaca ayat demi ayat mengikut giliran sambil guru membetulkan kesalahan bacaan murid. Tugasan : Murid membaca arahan yang terdapat dalam sampul tugasan. 1. Sila angkat tangan kanan. 2. Jatuhkan tangan kanan. 3. Sila berdiri di tempat masingmasing. 4. Kawankawan, jemput duduk. 5. Jangan bergerak. 6. Jangan duduk. 7. Sila pegang cubit pipi rakan di LANGKAH 2 (20 minit) 1) Murid kembali berada dalam kumpulan masing-masing. 2) Setiap kumpulan menerima satu sampul tugasan yang memerlukan murid melakonkan dialog ringkas yang telah diberikan di dalam sampul. 3) Murid diberi masa 5 minit untuk berbincang dengan ahli kumpulan dan membahagikan tugas. 4) Kumpulan pertama mempersembahkan tugasan lakonan. Salah seorang ahli akan membacakan arahan dalam tugasan manakala ahli lain melakonkan aksi. 5) Guru bersoal jawab dengan Nilai Murni Kerjasama Bantumembantu Penilaian objektif Memberikan respons secara BBB Sampul tugasan Teknik Perbincangan Lakonan KP Intrapersonal Interpersonal Kinestatik Verbal linguistik

sebelah. 8. Dilarang nampak gigi. 9. Jemput duduk di kerusi masingmasing. 10. Mari tepuk tangan.

murid berkaitan dengan lakonan tugasan kumpulan satu. 6) Murid mengajuk guru secara lisan dialong yang menunjukkan penggunaan ayat silaan dan ayat larangan. 7) Aktiviti diteruskan dengan persembahan tugasan kumpulan yang seterusnya.

lisan dan melakukan aksi terhadap ayat perintah jenis silaan dan jenis larangan berpandukan dialog yang dibaca dengan bantuan daripada guru.

*Rujuk lembaran kerja pada ruangan lampiran

LANGKAH 3 (10 minit) 1) Murid menerima lembaran kerja daripada guru. 2) Murid menukar kertas jawapan dengan rakan sebelah. 3) Murid dan guru membuat perbincangan jawapan bersama dan membuat pembetulan pada jawapan yang salah.

BBB Lembaran kerja Teknik Perbincangan KP Verbal Linguistik Intrapersonal KB Menghubung kait Membuat urutan

Aktiviti 1 1) Murid mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan ayat

perintah jenis silaan dan jenis larangan yang betul berdasarkan gambar dengan betul. Aktiviti 2 1) Murid menyusun dan menomborkan ayat berdasarkan gambar mengikut urutan dengan betul. Kognitif Rumusan isi pembelajaran adalah berkaitan dengan langkah yang betul untuk menanam. Sosial : Guru memberi peneguhan positif kepada murid-murid dengan memberikan token dan mengucapkan tahniah serta kata perangsang kepada kumpulan yang tidak berjaya. PENUTUP (5 minit) Murid merumuskan isi pelajaran dengan mengaitkan gambar-gambar dengan aktiviti harian di rumah dan sekolah. Guru memberi token kepada kumpulan yang berjaya melaksanakan tugasan dengan baik. KB Merumus Menghubung kait Membuat urutan Nilai Keikhlasan Kesyukuran

Cadangan Pensyarah/Guru Pembimbing : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________

Tandatangan Nama Tarikh :

: :