Anda di halaman 1dari 11

Bahagian A Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.

Pilih satu jawapan yang paling tepat dan bulatkan. 1. Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri orang yang amanah? A. B. C. D. Sentiasa berpegang kepada janji Mengamalkan nilai membenci rasuah Menggunakan kuasa yang diberi dengan sewenang-wenangnya Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna

Kassim sanggup menyambung persahabatan dengan Chong walaupun Chong pernah memfitnahnya. Apakah sebab utama Kassim berbuat demikian? A B C D Kerana dia berfikiran terbuka. Kerana dia ingin memaafkan kawannya. Kerana dia memberi peluang kepada kawannya. Kerana dia seorang yang berdendam.

Hendak Seribu Daya


3

y
A B C D

Tak Nak Seribu Dalih

Peribahasa di atas berkait dengan nilai Y. Y ialah kerajinan saling faham-memahami jaya diri berupaya bertindak sendiri

Antara pernyataan di bawah yang manakah merujuk kepada nilai berdikari? A B C D Sanggup memikul tugas sempurna Berupaya bakat diri sendiri kejayaan Kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Kesanggupan melakukan sesuatu diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain

Kerajaan mengawal penebangan pokok-pokok secara meluas kerana mengamalkan nilai A B C D sayang kepada negara sayang kepada alam sekeliling bertanggungjawab belas kasihan
1

Soalan 6 dan 7 berdasarkan pernyataan di bawah. Suzana takut untuk memberitahu ibunya bahawa baju ibunya telah rosak ketika Suzana sedang menggosok pakaian dengan seterika.

Dalam hal di atas Suzana sepatutnya A B C D bertanggungjawab bertimbang rasa mengakui kesalahan diri yakin pada diri sendiri

Pada pendapat anda, mengapakah Suzana patut mengamalkan nilai di atas? A B C D Kerana dia mesti mengakui kesilapannya Kerana dia mesti menerima hukuman Kerana dia harus bercakap benar Kerana dia mesti bertanggungjawab

Sabar Bertolak ansur Mengawal diri

Apakah nilai X yang sesuai berdasarkan ciri-ciri di atas? A B C D Hemah Tinggi Toleransi Bertanggungjawab Kejujuran

Polis

: Encik dikenakan kompaun RM50.00 kerana merokok di kawasan hospital. Encik Q : Alamak, terbanglah duit aku!

Kesimpulan yang dapat di buat menerusi dialog di atas ialah A B C D sesiapa saja hendaklah mematuhi arahan sesiapa yang melanggar peraturan akan diberi ganjaran. sesiapa yang melanggar undang-undang dianggap bersalah. sesiapa sahaja perlu menerima peraturan yang dibuat.

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

10

Nilai P ialah A B C D Kebebasan beragama Toleransi Kasih Sayang Kepercayaan kepada Tuhan

JALAN P RAMLEE

11

Mengapakah jalan raya tersebut diberi nama sedemikian? A B C D sebagai menghargai jasa tokoh sebagai ganjaran kepada tokoh yang berjasa sebagai peghormatan kepada tokoh yang berjasa sebagai menyanjungi tokoh yang berjasa

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

12

Antara pernyataan-pernyataan berikut, pilih pernyataan yang bukan berkaitan dengan gambar di atas. A B C D Penebangan pokok boleh menyebabkan kepupusan haiwan. Penebangan pokok boleh menyebabkan haiwan diancam bahaya. Penebangan pokok boleh memusnahkan habitat haiwan. Penebangan pokok boleh menyebabkan haiwan mendapat oksigen yang banyak oksigen.

13 Arif Raman Tan Ranjit Menjadi Tentera

Keempat-empat sahabat tersebut mempunyai nilai sanggup berkorban untuk negara, Iaitu I II III IV A B C D rela berkhidmat untuk negar sentiasa mengharumkan nama negara bekerjasama antara mereka sedia berhidmat untuk negara I dan II II dan III III dan IV I dan IV

14

Ciri-ciri yang diamalkan oleh orang yang bersifat keadilan ialah A B C D mempertingkatkan sesuatu secara objektif tidak mementingkan diri sendiri tidak putus asa dan berpuas hati tidak pilih kasih dan berat sebelah

Adil seperti hakim Bijak seperti kancil

15

Pilih ciri-ciri yang diamalkan berdasarkan pernyataan di atas I II III IV A B C D Bertindak mengikut perasaan Membuat penyelidikan dengan terperinci Memberi keputusan yang saksama Keputusan tidak dipengaruhi oleh emosi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

16

Bilakah kita patut mengata tidak ? A B C D Apabila rakan mengajak kita menyertai aktiviti sukan. Apabila rakan mengajak kita ke perpustakaan. Apabila rakan mengajak kita menyertai aktiviti gotong-royong. Apabila rakan mengajak untuk melakukan perbuatan yang negatif.
4

Orang Melayu Menyambut Hari Raya Puasa Orang Cina Menyambut Tahun Baru Cina Orang India Menyambut Deepavalli 17 Keterangan di atas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk A mengamalkan agama masing-masing. B mengamalkan kepercayaan masing-masing. C mengamalkan adat resam masing-masing. D mengamalkan kebudayaan masing-masing.

18

Kebebasan perlu dikawal untuk mengelakkan berlaku kemudaratan kepada I II III IV A B C D diri sendiri masyarakat negara kepercayaan.\ I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Mempertahankan sesuatu yang diyakini benar + bukti nyata = X 19 Apakah kesimpulan pada situasi di atas? A B C D X : tindakan rasional X : tindakan toleransi X : tindakan berdikari X : tindakan keadilan

20.

Antara berikut, yang manakah bukan cara untuk meningkatkan harga diri? A. B. C. D. Mempunyai pegangan agama yang kukuh Menjalinkan hubungan mesra dengan anggota masyarakat Mempunyai nilai moral dan akhlak yang tinggi Membanding bezakan kelebihan yang ada pada diri dan orang lain

21

Ayah telah menghadiahkan seekor kucing kepada Karen Pilih tindakan Karen yang menunjukkan amalan nilai kasih saying. A B C D membiarkan kucing itu kelaparan. mengurungnya di dalam sangkar membelai dan menjaganya dengan baik memberikan kepada rakan lain.
5

22

Yang berikut yang manakah bukan ciri-ciri toleransi ? A B C D saling memahami saling menghormati mementingkan diri berfikiran terbuka

23

Mesin fotostat telah rosak ketika digunakan oleh Aiman. Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Aiman? A B C D Meninggalkan mesin fotostat begitu sahaja. Melaporkan kerosakan kepada bahagian pengurusan. Mencuba membaiki kerosakan tersebut. Menuduh orang lain yang merosakkan mesin tersebut.

24

Setiap kelakuan di bawah menunjukkan nilai hemah tinggi, kecuali A Rosli bertutur secara sopan dan lemah lembut kepada semua orang, tidak kira yang tua atau yang muda. B Rafidah tidak menggunakan kata-kata kesat dalam pertuturannya. C Zunainah suka bermegah-megah apabila memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. D Yong Chai duduk dengan sopan di hadapan tetamu.

25.

Sesuatu masalah atau konflik boleh diselesaikan dengan A B C D berkongsi masalah dengan ramai orang membawa masalah tersebut kemuka pengadilan berbincang untuk mencari jalan penyelesaian masalah menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.

( 25 X 2 markah )

Bahagian B Tuliskan BENAR bagi pernyataan yang betul dan SALAH bagi pernyataan yang salah.

Kesederhanaan bermaksud bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diei dan orang lain Harga diri bermaksud keupayaan dan keyakinan seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajupan dengan sempurna. Ketika menghulurkan bantuan kepada orang lain, kita hendaklah mengharapkan balasan.

Sebagai anak, kita bertanggungjawab dan mempunyai kewajipan untuk memuliakan ibu bapa.

Kita dibenarkan mempertikaikan kepercayaan dan pantang larang kaum lain. Jika kita mengamalkan peribahasa hangat-hangat tahi ayam, tentu kita berjaya mencapai apa yang kita hajati.

Gunakanlah masa yang terluang dengan kerja-kerja yang berfaedah.

Orang yang berakhlak dan berhemah tinggi sentiasa berterima kasih dan menghargai setiap pemberian dengan senang hati.

Membebaskan burung-burung dari sangkar merupakan sikap sayang kepada alam sekitar. Kita bukan hanya mengenang budi ibu dan ayah kita tetapi wajar mengenang budi orang lain.

10

(10 X 2 markah )
7

Bahagian C Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. cemburu ketidaktenteraman memaafkan 1 bangga berdikari bersopan - santun simpati melanggar penganiayaan menghargai

Kita hendaklah _____________ kemudahan awam yang telah disediakan oleh pihak kerajaan.

Individu yang tidak yakin pada diri sendiri akan berasa _____________ akan kejayaan orng lain.

Kita bebas melakukan apa sahaja asalkan tidak ________________ undang-undang dan peraturan.

Orang yang sedia _____________ kesalahan orang lain dengan ikhlas adalah orang yang berhati mulia.

Perasaan _________________ perlu ditunjukkan kepada golongan dalam kesusahan jika kita tidak dapat menghulurkan bantuan kebendaan kepadanya.

Kita wajar mengamalkan sikap _____________ sendiri terutama dalam menguruskan hal-hal diri kita sendiri.

Amalkan ________________ dalam pertuturn dan perlakuan menjamin keharmonian dan kemesraan dalam perhubungan dengan orang lain.

Orang yang cinta kepada negara akan berasa ___________ menjadi warganegara di negara ini.

Melakukan __________ terhadap binatang merupakan amalan orang yang tidak sayang kepada nyawa.

10

Sesebuah negara yang ditadbir dengan tidak mengutamakan keadilan akan menyebabkan huru-hara dan _________________ yang berpanjangan. ( 10 X 2 markah )
8

Bahagian D : Soalan Struktur Jawab semua soalan. Abang : Adik, jangan tangkap burung itu dengan jerat. Kita perlu menyayangi burung. Adik : Kenapa bang... ? Burung bukannya manusia. Abang : Bukan begitu. Burung juga makhluk ciptaan Tuhan. Kita perlu memeliharanya dengan baik. Adik : Tapi bang...kalau tak mahu dijerat boleh ke saya melastik burung? Abang : Itu tindakan yang agak keterlaluan.Bayangkan adik ditangkap dan dijerat. Adik suka tak? Adik : Tak suka. Abang : Semua benda hidup adalah ciptaan Tuhan dan kita tidak boleh menganiaya makhluk Tuhan. Adik : Oh begitu. Saya minta maaf bang...Saya tidak akan menganiaya makhluk lain.

(a)

Huraikan dua nilai yang perlu ada pada watak Adik. i) ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ ii) ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ [4 markah] Setelah mendengar penjelasan daripada Abang, Adik meminta maaf atas kesalahannya. Nyatakan satu nilai yang ditunjukkan oleh Adik. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. [1 markah] Huraikan tiga faedah memelihara spesies burung dan tumbuhan ciptaan Tuhan. i) ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ ii) ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ iii) ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ [3 markah] Terangkan dua cara terbaik untuk melindungi spesies burung dan tumbuh-tumbuhan hutan. i) ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ ii) ...................................................................................................................................... ................................................................................................................ [2 markah] Disemak Oleh, ................................ ( Pn.Tan Siew Ing) Disahkan oleh .............................. (Pn. Padzriyah bt. Yaacob)
9

(b)

(c)

(d)

Di sediakan oleh ....................................... (Pn.Sashineka Sumbulingam)

Skema Jawapan Bahagian A 1. C 6. C 11. A 16. D 21. C 2. C 7. A 12. C 17. D 22. C 3. A 8. B 13. D 18. A 23. B 4. C 9. C 14. D 19. A 24. C 5. C 10. D 15. D 20. D 25. C

Bahagian B 1. 2. 3. 4. 5. Betul Betul Salah Betul Salah 6. 7. 8. 9. 10. Salah Betul Betul Salah Betul

Bahagian C 1. 2. 3. 4. 5. Menhargai Cemburu Melanggar Memaafkan Simpati 6. 7. 8. 9. 10. Berdikari Bersopan-sopan Bangga Penganiyaan Ketidaktenteraan

Bahagian D

1 (a ) Nilai Kasih Sayang- Perasaan cinta yang mendalam terhadap makhluk ciptaan tuhan Nilai Kesederhanaan- Melastik burung ialah tindakan yang keterlaluan dan manusia tidak patut menganiaya makhluk Tuhan (b) (c) Nilai Hemah Tinggi i. Agar spesies burung dan tumbuhan tidak pupus ii. Agar spesies burung dan tumbuhan dapat dilihat oleh generasi akan datang iii. Agar spesies dan tumbuhan ini menjadi kebanggaan negara sebagai kahazanah i. Kempen kesedaran tentang pentingnya pemeliharaan spesies terncam ii. Penguatkuasaan undang-undang- denda dan dipenjara.

(d)

10

11