Anda di halaman 1dari 17

4.

0 Pengenalan Theorem Asas Kalkulus telah dikenali kerana ia menghubungkan dua cabang kalkulus, iaitu kalkulus pembezaan dan kalkulus kamiran. Kalkulus pembezaan terbit daripada masalah tangen manakala kalkulus kamiran terbit daripada masalah mencari luas. Guru kepada Newton di Cambridge, Isaac Barrow (1630 1677), menemui dua masalah dalam kalkulus adalah sangat berkaitan bahkan menyedari pembezaan dan kamiran adalah proses songsangan. Theorem Asas Kalkulus menunjukan hubungan songsang yang jelas antara pembezaan dan kamiran. Newton dan Leibniz menggunakan hubungan antara pembezaan dan kamiran untuk membina kalkulus sebagai kaedah matematik yang sistematik. Secara khusus mereka melihat Theorem Asas Kalkulus membolehkan mereka mengira luasdan isipadu dengan kaedah kamiran adalah mudah tanpa perlu menggunakan limit bagi suatu jumlah Kerja kursus ini merangkumi dua aktiviti, aktiviti 1 pertama mengenai hukum pembezaan hasil tambah dan hasil tolak. Manakala aktiviti 2 pula mengenai kadar perubahan dalam masalah kehidupan harian.

5.0 Aktiviti 1 Tajuk : Hukum Pembezaan Hasil Tambah dan Hasil Tolak Objektif : (i) (ii) Memahami konsep hukum-hukum pembezaan. Mengunakan konsep hukum-hukum pembezaan untuk menyelesaikan soalan.

Langkah-langkah Pengajaran : 1. 2. Menerangkan terbitan pertama untuk fungsi polynomial. Memperkenalkan konsep hukum-hukum pembezaan yang terdapat dalam terbitan pertama kepada pelajar. 3. Menunjukkan penggunaan hukum pembezaan hasil tambah dan hasil tolak dalam pelbagai contoh soalan. 4. Pelajar-pelajar mencuba soalan selepas penunjukkan penggunaan hukum

pembezaan hasil tambah dan hasil tolak. 5. Menunjukkan cara penyelesaian untuk disemak oleh pelajar selepas pelajar mencuba menjawab soalan. 6. Latihan pengukuhan diberi kepada pelajar sebagai kerja rumah.

Resos pengajaran : Laman Web (lampiran disertakan), Komputer, Kalkulator dan Papan Putih

Teori : Terbitan pertama fungsi yang merupakan hasil tambah dan hasil beza dua sebutan algebra boleh diperoleh dengan membezakan fungsi tersebut demi sebutan.

Jika

Maka

]=

atau

Langkah langkah Menjalankan Aktiviti Contoh Soalan Cari untuk setiap fungsi yang berikut :

(a)

y=

-5

(b)

y=4

(c)

y=

Penyelesaian :
(a)

y=4

-5

-5

= 2(4 ) + (-1)

=8 -

(b)

y=4

Biarkan u = 4

v=

=4

=6

=u

+ v

= 4 [12(

]+

(4)

= 48

+4

=4

=4

+ 1)

(c)

y=

y=

y=

y=

y=3-

=0-

Lembaran Kerja :

1.

Carikan

bagi setiap persamaan yang berikut.

a. y =

+4

b. y =

c. y =

2.

Carikan terbitan pertama bagi setiap fungsi yang berikut.

a.

b.

c.

3.

Diberi

, carikan nilai

apabila

Jawapan Lembaran Kerja :


1.

a. b. c.

2.

a. b. c.

3.

6.0 Aktiviti 2 Objektif : (i) Memahami kadar perubahan boleh menyelesaikan masalah kehidupan.

(ii)

Pelajar dapat mengaplikasikan rumus rantai dalam masalah.

Langkah-langkah Pengajaran : 1. 2. 3. Menerangkan konsep kadar perubahan yang terhubung. Menunjukkan contoh soalan. Mencatatkan maklumat yang terdapat dalam contoh soalan dan mengenal pasti masalah. 4. 5. 6. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus rantai. Pelajar-pelajar mencuba soalan selepas penunjukkan penggunaan rumus rantai. Menunjukkan cara penyelesaian untuk disemak oleh pelajar selepas pelajar mencuba menjawab soalan. 7. Latihan pengukuhan diberi kepada pelajar sebagai kerja rumah.

Resos pengajaran : Laman Web (lampiran disertakan), Komputer, Kalkulator dan Papan Putih

Teori :

1.

Jika

ialah satu fungsi , maka

ialah kadar perubahan

terhadap .

2.

Jika sesaran s ialah satu fungsi masa t, maka perubahan sesaran terhadap masa.

ialah halajunya, iaitu kadar

3.

Begitu juga

, dan sebagainya, masing-masing ialah kadar perubahan bagi

V , A , r , dan sebagainya terhadap masa t .


4.

Jika

ialah satu fungsi bagi

dan

ialah satu fungsi bagi t , maka kadar perubahan

terhadap t boleh ditentukan dengan menggunakan rumus rantai

5.

yang bernilai positif mewakili kadar bertambah atau menokok bagi terhadap

Misalnya, saat.

bermakna r bertambah 3 meter bagi setiap tambahan masa 1

Langkah langkah Menjalankan Aktiviti Contoh Soalan 1 Jejari sebiji belon yang berbentuk sfera bertambah dengan kadar 2 perubahan isipadu belon itu apabila jejarinya ialah 5cm. . Carikan kadar

Penyelesaian :

Apakah yang hendak dicari ?

Kadar perubahan isipadu,

Apakah maklumat yang diberi?

(i)

Kadar perubahan jejari,

=2

(ii)

Jejari = 5cm

Apakah cara penyelesaian?

Rumus rantai

Isipadu sfera,

Kadar perubahan isipadu,

=4

=8

Apabila

=8

= 200

Jadi, kadar tokokan isipadu belon itu ialah 200 Contoh Soalan 2 Seketul air batu yang berbentuk kubus melebur dan sisinya menyusut dengan kadar . Carikan kadar perubahan jumlah luas permukaan kubus itu apabila isipadunya ialah 64 .

Penyelesaian :

Apakah yang hendak dicari ?

Kadar perubahan isipadu,

Apakah maklumat yang diberi?

(i)

Kadar perubahan sisi,

(ii)

Isipadu kubus = 64

Apakah cara penyelesaian?

Rumus rantai

Isipadu kubus,

= 64

Maka,

= 4 cm

Jumlah luas permukaan, L =

Kadar susutan sisi,

Apabila

= 48(-0.1)

= -4.8 Jadi, kadar susutan jumlah luas permukaan ialah .

Lembaran Kerja :

1. Jejari sebuah bulatan bertambah dengan kadar

. Carikan kadar perubahan

luas bulatan apabila jejarinya ialah

2. Jejari sebuah sfera bertambah dengan kadar

. Carikan kadar perubahan

isipadu sfera apabila jejarinya ialah

3. Isipadu sebiji belon berbentuk sfera bertambah dengan kadar

. Carikan

kadar perubahan jejari apabila jejarinya ialah

4. Sisi sebuah kubus bertambah dengan kadar

. Carikan kadar perubahan

isipadu apabila sisinya berukuran

5. Diberi jejari sebuah bulatan bertambah dengan kadar

. Cari kadar

perubahan luas, dalam

, apabila jejari ialah

6. Isipadu sfera menyusut dengan kadar

. Cari kadar perubahan jejari, .

dalam

, apabila jejarinya ialah

Jawapan Lembaran Kerja :


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.0 Kesimpulan Kalkulus merupakan cabang matematika yang digunakan untuk menggambarkan sifat fisik dasar alam semesta, seperti gerakan planet dan molekul. Kalkulus menginterpretasi gerakan objek sebagai kurva atau fungsi, dan kemudian menentukan nilai dari fungsi-fungsi tersebut untuk menghitung tingkat perubahan halaju, luas, atau isipadu. Kalkulus dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pembezaan dan pengamiran. Kedua-duanya dapat memecahkan masalah seperti kecepatan objek yang bergerak pada saat tertentu, atau luas permukaan objek yang kompleks seperti tudung lampu. Pelajar-pelajar perlu diterapkan dengan pembezaan asas dan pengamiran asas sebelum mengajarkan mereka tentang formula-formula pembezaan dan pengamiran yang lebih mendalam. Dengan mempelajari pembezaan dan pengamiran, pelajar-pelajar dapat

menyelesaikan

masalah

kehidupan

seharian

dengan

menggunakan

hukum-hukum

pembezaan dan pengamiran. Ia amat memudahkan dan cepat menyelesaikan masalah. Jadi, pelajar-pelajar haruslah diterapkan untuk mempelajari pembezaan dan pengamiran dengan baik.

8.0 Bibliografi

1. http://www.intmath.com/ 2. http://www.oocities.org/enotebvp/bab3/bab_3_penggunaan_pembezaan.htm 3. http://www.scribd.com/doc/48540955/UNIT2 4. (2000). In O. P. Kheng, SPM Matematik Tambahan (p. 477). Selangor Darul Ehsan: Pustaka Delta Pelajaran Sdn bhd. 5. (2012). In O. S. Moy Wah Goon, Fokus Sukses (p. 253). Kuala Lumpur: Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd. (Musa, 2012)In Y. K. Lan Foo Huat, Matematik Tambahan SPM . Kuala Lumpur 6. (2012). In Z. Musa, Expert @Cerdik (p. 157). Shahalam: Cerdik Publications. 7. (1999). In M. W. Khoo Cheng, Matematik Tambahan SPM (p. 394). Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

Anda mungkin juga menyukai