Anda di halaman 1dari 2

Langkah-langkah untuk Memajukan Sektor Pertanian Dalam era globalisasi ini, negara Malaysia kini sudah duduk sama

rendah, diri sama tinggi dengan negara-negara maju seperti negara Jepun, Rusia Amerika Syarikat dan China. Terdapat banyak faktor yang telah banyak menyumbang hasil kepada negara termasuklah sektor pertanian. Jika kita mengimbau kembali sejarah nenek moyang kita, sektor pertanian bagaikan tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas kerana telah banyak membantu pertumbuhan negara untuk berabad-abad lamanya. Sehubungan dengan itu, pelbagai pihak perlulah memainkan peranan dan obligasi masing-masing untuk terus memajukan sektor ini kerana kalau tidak dipecahkan ruyungnya, manakan dapat sagunya.

Sehingga kini, para petani dikenali sebagai 'orang kuat' dalam bidang pertanian kerana mereka merupakan wadah penting dalam mengusahakan pertanian. Para petani perlu memainkan peranan mereka dalam mempelbagaikan hasil tanaman mereka. Mereka perlu memiliki prakarsa untuk membuat perubahan atau sedia membuat reformasi. Sebagai petani moden, mereka perlu menggunakan konsep sains dan teknologi untuk meningkatkan produktiviti dengan meningkatkan penghasilan tanaman yang berkualiti dan berkuantiti serta dapat menjimatkan tenaga. Sebagai contoh, dunia sains diterokai dengan menggunakan ilmu genetik untuk mencari baka benih yang lebih bermutu. Selain itu, tanaman selingan perlu diusahakan supaya pergantungan kepada sumber utama dapat dikurangkan. Hal ini amat signifikan agar kerugian besar tidak dihadapi petani jika diserang penyakit atau dimusnahkan alam. Penanaman koko juga antara tanaman selingan yang bagus kerana tindakan ini dapat meningkatkan garam mineral di dalam tanah ibarat sambil menyelam minum air. Oleh itu, usaha mempelbagaikan hasil tanaman perlu dilakukan sebagai persediaan awal bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan.

Seterusnya, pihak kerajaan perlu memastikan peningkatan produktiviti dalam bidang pertanian. Kerajaan perlu mengambil inisetif untuk meningkatkan lagi pendapatan para petani kerana belia dan beliawanis pada era moden ini tidak berminat menceburi industri ini. Hal ini disebabkan, mereka beranggapan bahawa sektor pertanian tidak menyajikan pulangan yang lumayan. Oleh sebab sesetengah tanaman seperti getah mengambil masa bertahun-tahun untuk membesar, hasilnya hanya dapat dinikmati setelah mennati dalam tempoh yang panjang. Justeru, untuk menarik minat muda-mudi menceburi bidang ini, pihak kerajaan perlu memperbanyak kempen berkaitan pekerjaan dalam bidang pertanian. Selain itu, kerajaan boleh menarik minat mereka dengan memberi subsidi dan pelbagai insentif kepada para petani. Tamsilnya, Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) memberikan bantuan teknikal dan khidmat nasihat tentang kaedah penaaman yang baik kepada pekebun-pekebun kecil getah. Sementara itu, Agrobank pula menawarkan pinjaman kewangan kepada golongan petani untuk mendapatkan modal asas. Kerajaan juga perlu mengecualikan bayaran cukai kepada pertanian yang baru berkembang agar hasilnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh pengusaha. Natijahnya, usaha daripada kerajaan amat diperlukan bak kata pepatah, tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi.

Peranan puat-pusat penyelidikan dalam memajukan industri pertanian tidak boleh diperkecilkan. Penyelidikan terhadap tanaman wajar dilakanakan untuk menghasilkan baka yang berkualiti. Baka yang dihasilkan ini mempunyai ketahanan terhadap serangga perosak dan cepat tumbuh. Sebagai contoh, benih padi seperti Bahagia dan Malinja yang dihasilkan oleh Institut Penyelidikan Pertanian Malayia (MARDI) dapat mencapai kematangan dalam tempoh yang singkat. Institut Penyelidikan Getah Malayia (PRIM) pula berjaya membiakbakakan 600 klon yang bermutu tinggi. Minyak sawit yang tulen dan berkualiti merupakan hasil usaha Institut Penyelidikan Minyak Sawit Malaysia (PORIM). Pusat-pusat penyelidikan di Malaysia juga harus mengadakan usaha sama dengan negara-negara jiran agar faedah yang diperoleh dapat dikongsi bersama. Sikap tolong-menolong bagaikan aur dengan tebing wajar dipraktikkan untuk mendapatkan baka yang terbaik. Malahan, saintis persendirian juga harus ditawarkan ganjaran yang lumayan oleh kerajaan jika berjaya menemukan cara penanaman tanaman yang paling berkesan. Tuntasnya, pusat-pusat penyelidikan harus bersikap seperti genggam bara api, biar sampai jadi arang dalam memajukan lagi sektor pertanian.

Di samping itu, agensi pelancongan dan para petani perlulah bekerjasama untuk merealisasikan kemajuan sektor pertanian. Agensi pelancongan perlu menawarkan pakej ekopelancongan kepada pengunjung dari luar negara. Para petani hanya perlu memastikan kawasan ladang mereka bersih, bebas daripada pencemaran dan penuh dengan pohon-pohon yang menghijau. Chalet-chalet kecil yang bakal dibina di kawaan berhampiran perlulah memastikan tidak mengubah landskap asal. Pelancong asing, terutamanya golongan yang berasal dari bandar pasti berminat untuk melawat kawasan ekopelancongan untuk membebaskan diri daripada kesesakan hidup di kota. Kehadiran mereka secara tidak langsung bakal mmenambah pendapatan para petani terutamanya yang mengusahakan tanaman buah-buahan. Pelancong bebas menikmati buah-buahan tropika yang begitu lazat dan manis, di samping menghirup udara yang segar. Apabila mereka pulang ke negara asal, mereka akan menguar-uarkan tentang pengalaman yang diperoleh.. Langkah ini merupakan pengiklanan secara tidak langsung kerana hal tersebut akan mendorong pelancong lain untuk datang. Kesannya, keenakan hasil tani Malaysia akan tersohor di mata dunia.

Konklusinya, sektor pertanian perlu membuat revolusi supaya dapat menarik minat generasi muda. Lantaran itu, semua pihak perlulah memikul dan melaksanakan obligasi masing-masing dengan sempurna. Kerjasama dan usaha bersungguh-sungguh perlulah dilakukan secara berterusan, tidak seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja. Kita sebagai rakyat warganegara Malaysia wajar melestarikan dan mengembangkan kegiatan pertanian yang telah dijalankan sejak berzaman lagi. Oleh itu, kita perlulah memasang iltizam untuk memartabatkannyake persada dunia. Sesungguhnya, kita mampu untuk melakukannya kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

Anda mungkin juga menyukai