BORANG SOAL SELIDIK

Pelaksanaan projek oleh Guru-guru Pelatih dari IPG Kampus Ipoh.
Nama projek

:

Minggu Kitar Semula

Arahan : Sila tandakan tahap penilaian anda mengikut petunjuk yang diberikan.
1. Tidak mememuaskan
2. Kurang Memuaskan
3. Memuaskan
4. Sangat memuaskan

ASPEK

KRITERIA

Aktiviti
(Pengelolaan,
Pengurusan,
Keberkesanan)

Majlis Pelancaran Minggu kitar Semula.

1

2

3

4

Pengelolaan pertandingan Merekacipta
bahan kitar semula.
Pameran Bahan Kitar Semula

Guru Pelatih

Sikap terhadap warga sekolah
Komitmen dalam menjayakan program
Komunikasi

Ulasan / Komen :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful