Anda di halaman 1dari 11

Nota Ting.

4
NOTA TINGKATAN EMPAT TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI WAWASAN DIRI 1.Wawasan diri merujuk kepada suatu pandangan masa depan yang jauh dengan matlamat yang pasti. 2.Wawasan diri yang positif harus dibina dengan:

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. menyedari minat peribadi. mengenali personaliti diri.

3. Wawasan diri dapat dicapai dengan menentukan matlamat yang ingin dicapai, menggariskan rancangan yang perlu diambil dan senarai tindakan terhadap rancangan tersebut. 4. Matlamat merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dan mesti bersesuaian dengan minat dan kebolehan individu. 5. Rancangan merupakan garis panduan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan wawasan ini. 6. Tindakan merupakan usaha yang dilaksanakan untuk setiap rancangan yang digariskan .7. Kepentingan mempunyai wawasan diri:

menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita. Menjadi panduan untuk mendisiplinkan diri. Membantu kita merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan. Membantu merealisasikan wawasan negara iaitu Wawasan 2020. Membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup.

8. Kita hendaklah menentukan wawasan diri yang bersesuaian dengan kebolehan, minat dan kemahiran yang dimiliki.

PERKEMBANGAN DIRI YANG SEIMBANG 1. Perkembangan diri yang seimbang merujuk kepada usaha melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. 2. Individu yang seimbang merupakan individu yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran, berakhlak baik dan mulia, bertanggungjawab serta cergas tubuh badannya. 3. Intelek merujuk kepada aspek perkembangan minda seseorang untuk berfikir dan memahami sesuatu. Perkembangan ini dapat dicapai dengan menambahkan ilmu dan memperoleh pengalaman. 4. Rohani merupakan perkembangan perasaan dan hati yang berkaitan dengan jiwa atau naluri manusia. Rohani dapat dikembangkan dengan amalan agama, norma masyarakat, pantang-larang dan undang-undang. 5. Emosi merupakan unsur semulajadi yang ada pada manusia iaitu pengawalan perasaan seperti sayang, marah, takut, cinta, benci dan sebagainya. Manusia perlu mengawal emosi agar tidak mendatangkan tindak balas yang negatif daripada pihak lain. 6. Perkembangan tubuh badan dikenal sebagai jasmani. Tubuh yang sihat akan mewujudkan intelek yang baik, emosi yang terkawal dan waktu rehat yang mencukupi serta riadah yang sistematik akan menghasilkan jasmani yang sihat. 7. Keempat-empat aspek ini penting untuk menikmati kehidupan yang sejahtera. TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN KEPERLUAN BERKELUARGA 1.Keluarga merupakan asas atau terkecil yang membentuk sesebuah masyarakat. 2.Keluarga juga merupakan komuniti pertama yang mula dikenali oleh anak-anak. 3.Setiap anggota keluarga memainkan peranan penting untuk mengukuhkan institusi keluarga. 4. Keluarga bahagia, berkualiti dan cemerlang dapat dilahirkan jika setiap anggota keluarga mengetahui tanggungjawab masing-masing.

5. Pelbagai cara boleh dipraktikkan bersama bagi mengukuhkan institusi keluarga. Antaranya ialah

beriadah bersama, makan bersama. meraikan hari istimewa bersama-sama. Berkongsi suka duka bersama-sama. Saling membantu dan bekerjasama sesama anggota keluarga dan lain-lain lagi.

6. Keperluan berkeluarga boleh dilihat dari tiga aspek. POLITIK


Menjadi ketua dan pemimpin kepada keluarga. Melahirkan bakal pemimpin atau pelapis negara. Melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan dan berguna kepada bangsa dan negara, menyediakan anggota tentera untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara.

EKONOMI

Menyediakan tenaga kerja dalam negara. Menyediakan pengguna dan pembeli barang untuk mengembangkan ekonomi negara selain meluaskan pasaran pengguna.

SOSIAL

Melahirkan zuriat bagi mengembangkan unit keluarga. Memenuhi tuntutan agama bagi mendirikan keluarga secara sah. Menggelakkan gejala tidak sihat seperti anak luar nikah, bersekedudukan dan pembuangan bayi. Menambahkan rakyat dalam sesebuah negara

HUBUNGAN KEKELUARGAAN DALAM INSTITUSI KELUARGA Faedah mengadakan sambutan hari khas dalam keluarga -Mengeratkan hubungan kekeluargaan iaitu semua anggota keluarga akan berkumpul untuk meraikan sambutan hari istimewa ini. -Menyuburkan kasih sayang antara anggota keluarga kerana orang yang diraikan akan berasa amat dihargai dalam sesebuah keluarga.

Kesan amalan berkongsi suka duka dalam keluarga Aspek 1. Emosi individu 2. Hubungan kekeluargaan 3. Pengalaman yang didapati Kesan 1.Stabil dan rasa dihargai dan diperlukan dalam sesebuah keluarga 2.Berguna pada diri sendiri dan keluarga untuk memperbaiki kelemahan yang ada. 3.Menjadi semakin erat dan kukuh Manfaat memberi sokongan kepada anggota keluarga -Memberi keyakinan bahawa setiap anggota keluarga akan sentiasa berada di sisi pada masa susah ataupun senang. -Menyuburkan kasih sayang antara anggota keluarga kerana orang yang diberi peluang akan rasa dihargai. -Memberi kestabilan emosi kepada anggota keluarga yang menghadapi masalah atau kekeliruan dalam membuat pilihan -Dapat memberi panduan dan tunjuk ajar berguna untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kepentingan sokongan moral anggota keluarga terhadap sesuatu kejayaan atau kedukaan sesebuah keluarga -Memberi semangat ketika menghadapi masalah -Sebagai tanda setia akan bersama walaupun waktu susah atau senang -Keperluan emosi individu terhadap orang yang disayangi dalam keluarga mereka. Kesan sekiranya tidak mendapat sokongan anggota keluarga apabila menghadapi masalah -Sukar menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi -Banyak halangan yang akan dihadapi sebelum menemui kejayaan Kebaikan aktiviti keluarga -Dapat menjalinkan hubungan yang erat dan mesra di kalangan anggota keluarga -Mengetahui minat dan perangai setiap anggota keluarga dengan lebih mendalam TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT KEPEKAAN DAN TINDAKAN TERHADAP ISU DAN MASALAH SOSIAL DALAM MASYARAKAT. 1.Terdapat pelbagai isu dan masalah social yang mengancam masyarakat terutamanya remaja. 2.Antara masalah sosial tersebut berikut:

Penyalahgunaan dadah. Penderaan Penyalahgunaan teknologi.

Pergaulan bebas. Vandalisme Gengsterisme.

3. Antara punca-punca yang mengakibatkan timbulnya pelbagai isu dan masalah sosial dalam masyarakat:

Kepincangan keluarga. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh budaya kuning dari barat. Tiada pegangan agama yang kukuh.

4. Gejala sosial ini akan membawa kesan yang buruk terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara kerana ia mengancam keselamatan, kestabilan dan keamanan serta merugikan negara. 5. Terdapat pelbagai usaha yang dilakukan bagi membasmi gejala sosial negatif:

Mengadakan kempen kesedaran. Menguatkuasakan undang-undang. Memberikan didikan agama dan moral. Memberi khidmat nasihat dan kaunseling. Ibu bapa perlu memainkan peranan dengan baik iaitu memberi perhatian dan kasih sayang.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG DALAM MASYARAKAT 1. Norma komuniti merupakan peraturan dan amalan-amalan yang menjadi kebiasaan dan diterima oleh komuniti. 2. Antara amalan norma komuniti dalam masyarakat.

Adab dalam majlis rasmi dan di meja makan. Amalan bergotong-royong. Amalan membuka kasut sebelum masuk rumah. Anak-anak menghormati dan mentaati ibu bapa atau orang yang lebih tua. Dilarang melakukan jenayah yang salah di sisi undang-undang.

3. Peraturan pula adalah segala yang ditetapkan sama ada secara lisan atau bertulis dan harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.

4 Antara kepentingan norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat adalah:

Membentuk anggota masyarakat yang beradab, beretika, berdisiplin dan bertanggungjawab. Menjamin kesejahteraan dan keharmonian sesebuah negara. Membimbing dan mendorong kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Mengawal tingkah laku dan perlakuan serta kehidupan dalam sesebuah komuniti.

5. Jenayah juvana merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisocial yang dilakukan oleh golongan juvana yang berusia di bawah 18 tahun. 6. Pesalah juvana lazimnya tidak akan dikenakan hukuman penjara sebaliknya akan dihantar ke pusat pemulihan akhlak seperti Sekolah Henry Gurney yang dikelolakan oleh Jabatan Penjara Malaysia. TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA PRINSIP-PRINSIP PENTING DALAM AJARAN PELBAGAI AGAMA 1. Agama merupakan pegangan hidup manusia. Prinsip, amalan dan nilai yang terkandung dalam agama tersebut dijadikan panduan dalam menjalani hidup dan seterusnya dalam menghadapi cabaran. 2. Agama rasmi negara kita ialah agama Islam, namun agama-agama lain bebas diamalkan secara aman. Malaysia kaya dengan pelbagai agama seperti agama Hindu, Buddha, Kristian, Sikh, ajaran Confucius dan Taoist. 3. Kesemua agama memberi panduan dan ajaran agar penganutnya menjadi manusia yang baik, taat kepada ajaran agama masing-masing dan mengamalkan nilai-nilai murni untuk mencapai kecemerlangan diri. 4. Agama Islam mengajar umatnya untuk berlaku adil kepada manusia lain dan menyebarkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain tanpa mengira waktu. 5. Nilai lain yang ditekankan oleh agama Islam ialah tidak bersifat pilih kasih, bersifat ihsan, sentiasa sabar untuk menghadapi segala penderitaan dan kesusahan, merendah diri dan tidak memandang rendah pada orang lain, selain benar dan amanah. 6. Agama Buddha pula menekankan keyakinan yang berdasarkan kepada pengetahuan. Seseorang penganut agama Buddha mestilah mempunyai pemikiran yang rasional dan mengambil keputusan yang bijak tanpa menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

7. Ajaran Hinduisme mengajar penganutnya untuk mempercayai Tuhan dan segala-galanya datang daripada Tuhan dan Tuhan akan memberikan keputusan yang bijak tanpa menyusahkan diri sendiri dan orang lain. 8. Agama Kristian juga mengajar umatnya untuk mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan serta berkhidmat untuk masyarakat agar sentiasa dirahmati Tuhan. KEPENTINGAN AMALAN-AMALAN TERTENTU DALAM PERAYAAN PELBAGAI KAUM 1. Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang kaya dengan pelbagai perayaan. 2. Perayaan-perayaan yang disambut setiap tahun ini mempunyai keunikannya tersendiri dan ia dirayakan bersama-sama dengan kaum lain dengan perasaan muhibah dan perpaduan. 3. Antara perayaan-perayaan penting yang disambut di negara ini ialah Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deevapali, Thaipusam, Hari Wesak, Krimas, Hari Raya Aidil Adha, Hari Gawai, Tadao Keamatan, Perayaan Ponggal dan Vaisakhi. 4. Keunikan ini juga menjadi daya penarik pelancong ke negara kita. 5. Amalan baik kampung menjadi tradisi semua kaum apabila menjelangnya sesuatu perayaan untuk meraikannya dengan keluarga dan sanak-saudara. 6. Amalan ziarah-menziarahi merupakan fenomena yang biasa ketika sambutan perayaan. Secara tidak langsung perpaduan antara kaum dapat dipupuk. 7. Islam menyarankan umatnya memohon maaf ketika perayaan Hari Raya Puasa. Amalan ini dapat menjernihkan sebarang perselisihan faham dan memulihkan kasih sayang antara anggota keluarga. 8. Semangat komuniti atau kemasyarakatan dapat dilihat ketika sambutan perayaan-perayaan ini. Amalan memakai pakaian dan memasak makanak tradisional menyerikan lagi sambutan tersebut. 9. Mengadakan rumah terbuka merupakan satu lagi amalan yang sering diadakan oleh kerajaan Malaysia untuk menjalinkan perpaduan antara kaum. Pelbagai acara dan aktiviti serta juadah tradisional akan dihidangkan untuk semua lapisan masyarakat. 10. Amalan-amalan ini mewujudkan rasa hormat, persefahaman dan tolak ansur antara pelbagai kaum di negara ini. KELEBIHAN SAMBUTAN PELBAGAI PERAYAAN

Mengeratkan hubungan pelbagai kaum. Mengekalkan amalan dan tradisi setiap kaum.

Mewujudkan perasaan hormat, toleransi dan saling faham-memahami antara kaum. Daya penarik pelancong.

AMALAN-AMALAN PENTING KETIKA PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI


Wajib berpuasa selama sebulan (bulan Ramadan) sebelum berhari raya. Membayar zakat fitrah.

HARI RAYA AIDILADHA


Menunaikan solat sunat Aidiladha pada pagi hari raya. Penyembelihan binatang akan dilakukan dan dagingnya akan disedekahkan kepada fakir miskin dan jiran-jiran yang beragama Islam.

TAHUN BARU CINA


Mengadakan makan besar bersama semua angggota keluarga . Tradisi mengunjungi dan memberi angpau kepada mereka yang belum berkahwin.

HARI DEEPAVALI

Menyalakan pelita di kawasan rumah. Amalan mandi minyak geliga bertujuan untuk penyucian badan dan pembuangan dosa.

HARI KRIMAS

Menghias pokok Krimas dan bertukar-tukar hadiah dengan kaum keluarga. Berkumpul bersama keluarga untuk makan malam.

TADAO KEAMATAN

Mengadakan upacara kepada semangat padi sebagai tanda kesyukuran. Menjamu makanan tradisional dan minuman tapai.

HARI GAWAI

Mengadakan upacara sebagai tanda terima kasih dan kesyukuran . Menghidangkan air tuak.

HARI VAISAKHI

Berkumpul untuk mendapat restu daripada guru di Gudwara. Menggantikan bendera suci di Gudwara.

Membaca kitab suci (Guru Granth Sahib)

TEMA 5: KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA 1. Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan kerajaan Malaysia yang ada pada hari ini. 2. Kedudukan perlembagaan adalah lebih tinggi dan mengatasi kekuasaan Yang di- Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. 3. Perkara 75 menyatakan mana-mana undang-undang negeri yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal dengan sendirinya. 4. Ciri-ciri Perlembagaan Malaysia:
o o o

Peraturan atau prinsip asas yang menjadi penentu pentadbiran sesebuah negara. Menentukan pembahagian kuasa dan pelaksanaan kuasa sesebuah pemerintahan. Sumber kepada penggubalan undang-undang negara.

POLITIK

menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik. Menjamin pentadbiran dan pemerintahan yang cekap, adil dan telus. Menjamin kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Merupakan panduan pemerintahan negeri. Menjamin keselamatan dan keamanan rakyat.

EKONOMI

Memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum. Kestabilan politik menjamin perkembangan ekonomi. Kestabilan politik juga menarik kedatangan pelabur luar.

SOSIAL

Mewujudkan integrasi yang membentuk negara dan bangsa yang bersatu padu dan taat setia kepada negara. Menjaga dan memelihara hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Menjamin keselamatan dan keamanan rakyat.

PERUNTUKAN UTAMA PERLEMBAGAAN MALAYSIA

1. Perlembagaan Malaysia terbahagi kepada 15 bahagian dengan 183 perkara. 2. Peruntukan utama Perlembagaan Malaysia merangkumi bahasa, agama, kewarganegaraan,hak asasi, kedudukan istimewa Orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak. BAHASA

Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Malaysia digunakan untuk maksud dan tujuan rasmi, namun penggunaan bahasa lain tidak ditegah.

AGAMA

Agama Islam sebagai agama rasmi negara, namun semua orang bebas mengamalkan dan menganuti agama masing-masing. Raja/Sultan ialah ketua agama Islam.

KEWARGANEGARAAN

Mempunyai taraf keanggotaan sesebuah negara. Setiap warganegara mempunyai tanggungjawab dan hak terhadap negara. Tanggungjawab utama warganegara ialah mempertahankan dan menjunjung perlembagaan.

HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA SABAH DAN SARAWAK


Tiga perkara menjadi hak keistimewaan utama, iaitu peluang dalam perkhidmatan awam, ekonomi dan pelajaran. Kedudukan istimewa orang Melayu- berhubung dengan tanah rizab.

HAK ASASI

Kebebasan beragama- setiap individu bebas mengamalkan agama masing-masing. Kebebasan diri- setiap individu yang tidak bersalah di sisi undang-undang tidak boleh diambil nyawanya, dipaksa kerja, dihukum, dibuang negeri, dihalang bersuara, dilarang berkumpul dan ditegah menubuhkan persatuan. Kebebasan ekonomi- setiap individu bebas menjalankan aktiviti ekonomi selagi tidak bertentangan dengan undang-undang negara.

TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN PENGGUNA RASIONAL 1. Pengguna ialah mereka yang menggunakan barangan atau perkhidmatan yang ada di pasaran.

2. Pengguna rasional merujuk kepada pengguna yang pandai membuat keputusan, bermaklumat dan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan. Pengguna rasional selalunya akan berbelanja secara berhemah dengan membuat bajet dan mengikut keperluan serta kemampuan. 3. Pengguna yang bijak seharusnya mengetahui haknya dan bertindak dengan bijaksana. Terdapat 8 hak pengguna:
o o o o o o o o

Hak mendapatkan keperluan asas. Hak untuk bersuara. Hak mendapatkan jaminan keselamatan. Hak untuk mendapatkan ganti rugi. Hak mendapatkan maklumat. Hak untuk mendapat pendidikan kepenggunaan. Hak membuat pilihan. Hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat.

4. Etika pengguna dan pengeluar bermaksud membudayakan standard kepenggunaan dalam kehidupan seharian. Sebagai pengguna yang beretika, kita tidak harus membeli barangan seludup atau curi. 5. Pengeluar perlu mematuhi kod etika semasa menguruskan perniagaan dan harus mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh SIRIM dan Jabatan Standard Malaysia. 6. Standard amat penting untuk menyelaraskan pembuatan sesuatu produk supaya kehidupan lebih selamat dan terjamin. 7. KPDNHEP merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab menjaga kepentingan pengguna daripada penindasan peniaga. 8. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia telah diwujudkan untuk melindungi hak pengguna dengan menyediakan alternatif selain mahkamah bagi pengguna menuntut ganti rugi. 9. Pengguna juga harus peka dan mengambil inisiatif untuk memperluaskan pengetahuan mereka agar tidak mudah dieksploitasi oleh peniaga atau pengeluar.