Anda di halaman 1dari 5

4.

APLIKASI E-LEARNING DI DALAM PNP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Tarikh Masa Kelas : 3 OGOS 2013 : 08.00 a.m 09.00 a.m : 2 Ceria (KSSR 3) : 6 orang : Bahasa Malaysia

Bilangan Murid Mata Pelajaran

Tajuk Pengajaran : Haiwan Jinak Standard kandungan Standard pembelajaran : 3.4 Membaca ayat mudah : 3.4.1 Membaca ayat tunggal

Tunjang yang disepadukan : Literasi sains dan teknologi Hasil pembelajaran Kumpulan aras sederhana 1. Membaca 3 ayat tunggal dengan betul. 2. Menulis 3 ayat tunggal dengan ejaan yang betul menggunakan komputer Kumpulan aras rendah 1. Membaca 2 ayat tunggal dengan betul. 2. Menulis 2 ayat tunggal dengan ejaan yang betul menggunakan komputer Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid telah mempelajari 3 haiwan jinak iaitu kucing, arnab dan burung. Penggabungjalinan Unsur terapi Nilai-Nilai Murni : Mewarna, menulis, menyanyi : Terapi muzik, terapi pertuturan, terapi seni visual : Keprihatinan, Kasih sayang, Bertanggungjawab, Amanah, Memelihara dan memulihara alam sekitar Alat Bantu Mengajar: Slaid Power Point, video klip lagu Anak Ayam, gambar Pegun Haiwan, bunyi Haiwan, gambar kegunaan haiwan, soalan interaktif. KBKK : Menjana idea, menganalisis : Di akhir pengajaran kelas, murid dapat:

Langkah Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran Video lagu Anak Ayam

Kaedah Penyampaian

Catatan Anak Ayam


http://www.youtube.com/watc

1. Guru memaparkan video lagu Anak Ayam dari Bahan ABM: Video lagu youtube. 2. Murid diminta murid menyanyi lagu Anak Ayam Sumber: bersama-sama. 3. Guru bertanya apakah haiwan yang terdapat dalam h?v=6JDzAjhwYgk Teknik: Nyanyian lagu Anak Ayam. 4. Murid disoal mengenai ciri-ciri anak ayam tersebut. Terapi: Muzik KBKK: Menganalisis

1. Haiwan jinak 1 (15 minit) a) Ayam - bunyi ayam kok-kok - kegunaan ayam: daging ayam, telur ayam, bulu ayam b) Lembu Bunyi lembu moo Kegunaan lembu, lembu daging

1. Guru memperkenalkan isi pelajar iaitu mengenal Bahan ABM: haiwan jinak. Slaid power point

2. Guru memaparkan slaid power point gambar ayam Sumber: lalu memberi murid-murid mendengar bunyi yang Haiwan Jinak dihasilkan oleh ayam. 3. Murid-murid membuat bunyi ayam. Teknik: Mengajar, soal

4. Murid tahap rendah diminta membaca ayat yang jawab dipaparkan dan diikuti oleh murid lain.

susu

lembu,

kulit 5. Guru menunjukkan gambar daging ayam, telur dan Nilai-nilai murni: bulu ayam. 6. Murid memberitahu kegunaan ayam dan bercerita Keprihatinan, kasih saying

gendang, kereta lembu c) Anjing

Bunyi anjing woof-woof Kegunaan anjing menjaga ternakan, pembantu polis

berpandukan gambar mengikut pengalaman masing- KBKK: Menjana idea masing. 7. Guru meminta murid tahap sederhana membaca Terapi: Pertuturan perkataan dan ayat yang ditunjukkan mengenai kegunaan ayam. 8. Langkah 1 hingga 7 diulang untuk memperkenalkan dua haiwan jinak lain iaitu lembu dan anjing.

(Gambar slaid power point diletakkan di bahagian lampiran)

3 (10 minit)

1. Latihan penulisan menggunakan perisian Microsoft Word 2. Tulis tiga ayat tunggal mengenai haiwan di sekitar saya.

1. Guru memberi latihan penulisan berkaitan dengan Bahan ABM: haiwan di sekitar saya iaitu ayam, lembu dan anjing. perisian Microsoft word,

2. Guru memaparkan gambar haiwan ayam, lembu dan gambar haiwan. anjing di hadapan kelas. 3. Murid membuka perisian Microsoft word. Nilai-nilai murni:

4. Murid menulis sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal Bertanggungjawab, mengenai gambar haiwan yang ditayang di hadapan amanah, kelas 5. Guru membimbing murid membuat penulisan Teknik: ICT

menggunakan komputer. KBKK: Menjana idea

4 (10 minit)

Latihan membaca

1. Guru memanggil nama seorang murid. 2. Murid diminta membacakan ayat tunggal yang ditulisnya 3. Guru menambahbaik ayat tunggal yang dibina murid. 4. Guru memanggil murid seterusnya untuk membacakan ayat tunggal yang dibina.

ABM: Microsoft Word

Nilai: kerjasama, amanah

Teknik: Latih tubi

5 (15 minit)

Aktiviti mewarna gambar haiwan secara online.

1. Guru meminta murid mencapai laman web yang ABM: latihan interaktif ditulis pada papan putih menggunakan internet. 2. Murid diminta memilih satu gambar haiwan jinak Sumber:
http://www.sheppardsoftware.

3. Guru meminta murid untuk mewarna lukisan yang com/content/animals/kidscorn telah dipilih. 4. Murid yang telah siap mewarna boleh mencetak lukisan mereka. Nilai: kreativiti, 5. Guru memantau dan membantu murid semasa penghargaan KBKK: kreativiti aktiviti dijalankan. Penutup (5 minit) Penyerapan nilai 1. Guru menerapkan nilai supaya sayang akan haiwan, Nilai: kasih sayang, jangan mencederakan haiwan, dan bersyukur memelihara dan
er/paint/paintpage.htm

kerana adanya haiwan sebagai sumber makanan memulihara alam sekitar kita. 2. Murid merumus pelajaran pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai