Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

MINGGU 1

TEMA/TAJUK MASYARAKAT MALAYSIA ALAF BARU i. Penulisan Karangan A. Jenis B. Format C. Bentuk Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Konsep Sastera

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa • Morfologi a. Golongan Kata - Kata Nama ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI Bertanggungjawab Perpaduan Kasih sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Kontekstual

CATATAN Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang

berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

ii. iii.

Aras 1

i.

Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan perkembangan diri yang terbaru.

-

-

HPK 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1

ii.
ESTETIK HPU

Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa.

10.0Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya
sastera HPK 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

-

Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

Sumbangsara n Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapka n Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

1

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

-

Projek Kompilasi Mengedit

MINGGU 2

TEMA/TAJUK TRADISI KEJIRANAN DALAM MASYARAKAT i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa Kata KOMSAS Pengenalan Ciri-ciri Cerpen “Menatap Wajahnya” Pemahaman Cerpen

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa • Morfologi a. Golongan Kata - Kata Kerja ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI Semangat Kejiranan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Kontekstual

CATATAN Buku teks (m.s 10) Aktiviti: Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsara n Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapka n Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan
kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 1 v. Berbicara dengan seseorang untuk mengambil hati, menyatakan rasa puas hati, kesal atau rasa kurang senang tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, gaya pengucapan dan bahasa badan yang sesuai. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting serta isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. HPK 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

2

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

berdasarkan konteks. Aras 1 ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata berdasarkan konteks. HPK Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya. 3 KEGIATAN KEJIRANAN i. Penulisan Karangan A. Pendahulu an Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Pengenalan Pantun Ciri-ciri Pantun Pantun INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar i. Tatabahasa • Morfologi a. Golongan Kata - Kata Kerja ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata ii. i. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI -

Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

Buku teks (m.s 18) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri

ii. iii. -

iii. -

Semangat kejiranan Kerjasama Perpaduan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Konstruktivisme

-

Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsara n Wawancara Menonton

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

3

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

Mengenang Nasib”

dibaca dan ditonton. HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. . Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan

-

-

Pantun Kiasan Pemahaman Pantun

Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapka n Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan yang utuh. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

-

iii.

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

4

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

Aras 2

i.

Membina ayat topik, ayat huraian, dan ayat contoh secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

4 CUTI TAHUN BARU CINA 2009 (26.1.09 – 30.1.09) -

5 REMAJA DAN CABARAN i. ii. iii. Rumusan Pendahuluan Isi Tersurat Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Pengenalan Prosa Tradisional Ciri-ciri Cerita Berbingkai “Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya” Pemahaman INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang i. Tatabahasa • Morfologi a. Golongan Kata - Kata Adjektif ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata ii. i. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI Bertanggungjawab Kasih sayang Patuh Beriman KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Buku Panduan Guru (m.s 70) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsara n Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan

iii. -

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

5

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

Prosa Tradisional

didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan HPU ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasa untuk menghubungkaitkan idea. HPK

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada
sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Puisi Meramal Melengkapka n Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

6

REMAJA DAN CABARAN iv. v. Rumusan Isi Tersurat Sistem Bahasa Tatabahasa

MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang

i. Tatabahasa • Morfologi a. Golongan Kata - Kata Tugas ii. Sistem Ejaan

i. ii. -

ILMU Kekeluargaan Sastera NILAI Bertanggungjawab Kasih saying Berani

Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

6

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

vi. -

Kosa kata KOMSAS Pengenalan Sajak Ciri-ciri “Aku Menjadi Lebih Berani” Pemahaman Sajak

didengar, dibaca, dan ditonton. iii. Sebutan dan Intonasi Aras 1 i. . Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan yang utuh. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah. iv. iv. Kosa Kata

iii. -

Ikhlas dan jujur KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kontekstual

-

iii.

refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsara n Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapka n Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

Aras 2 i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah. 7 DISIPLIN REMAJA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU

-

Buku Teks

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

7

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

DAN KOKURIKULUM i. ii. iii. Penulisan Binaan Perenggan Isi Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Annyss Sophillea” Pemahaman Cerpen

HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea. HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Morfologi a. Golongan Kata - Kata Tugas ii.

-

Kemasyarakatan Pendidikan Sastera NILAI Kerjasama Persahabatan Kasih sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kontekstual

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

iii. -

-

Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsara n Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapka n Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

8

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 iii. Menulis Sinopsis iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

-

Mengedit

MINGGU 8

TEMA/TAJUK KAD ELEKTRONIK i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Puisi Tradisional “Syair Pembunuhan Angreni” Pemahaman Puisi Tradisional

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata,sebutan dan intonasi,serta nada yang sesuai. Aras 1 v. Berbicara dengan sesorang untuk mengambil hati, menyatakan rasa puas hati, kesal atau rasa kurang senang tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, gaya pengucapan dan bahasa badan yang sesuai. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa • Sintaksis a. Kata Praklausa ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata i.

PENGISIAN KURIKULUM ii. iii. ILMU Teknologi Maklumat Sastera NILAI Berani Gigih Kesetiaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kontekstual Konstruktivisme

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

9

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. HPK 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata berdasarkan konteks. HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mandapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. iv. 9 Menganalisis perkara yang menarik dalam karya. UJIAN BULANAN 1 (2.3.09 – 6.3.09) MAKLUMAT HPU -

Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

-

10

BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

i. Tatabahasa

i. -

ILMU Teknologi Maklumat

Bahan Edaran

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

10

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

TELEKOMUNIKASI i. ii. iii. Rumusan Isi Tersirat Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Sajak “Derita Pertama” Pemahaman Sajak

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan

Sintaksis a. Frasa Nama ii.

-

Sastera NILAI Keimanan Insaf Berani KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kontekstual Teknologi Maklumat dan Komunikasi

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

iii. -

-

Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit -

ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya dan puisi. iii. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

Aras 2 i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

-

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 14.3.09 – 22.3.09 ) -

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

11

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

11

BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN TELEKOMUNIKASI i. ii. iii. Rumusan Isi Tersirat Kesimpulan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Pengenalan Novel Ciri-ciri Kepentingan Biodata Pengarang Pemahaman Novel

INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK

i. Tatabahasa • Sintaksis a. Frasa Kerja ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

i. ii. iii. -

ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Bersungguh-sungguh Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal

-

8.5 Memahami dan meneliti
sesuatu bahan/

maksud tersurat dan tersirat daripada

-

Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

12

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

12

MALAYSIA ALAF BARU i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel Sinopsis (Bab 15) Pemahaman Novel

INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 iv.

i. Tatabahasa • Sintaksis a. Frasa Adjektif ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

i. ii. iii. -

ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Berani Sabar KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kontekstual

Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi

Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan.

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 iii. Menulis sinopsis.

13 BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN TELEKOMUNIKASI INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra i. Tatabahasa • Sintaksis i. ILMU Kemasyarakatan Sastera

Mengedit

Buku Teks Cadangan Aktiviti:

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

13

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

i. ii. iii. Penulisan Rumusan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel Sinopsis (6-11) Pemahaman Novel HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu HPK 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 i. Menyimpulkan maklumat dengan mengemukakan fakta, bukti, dan dengan alasan yang wajar. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 iii. Menulis sinopsis. a. Frasa Sendi Nama b. Struktur Binaan Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa ii. iii. NILAI Patriotisme Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar -

Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

14 KUALITI UDARA i. ii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan i. Tatabahasa • Sintaksis a. Ayat Dasar b. Ayat Terbitan ii. i. ILMU Alam Sekitar Sastera NILAI Prihatin

Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

14

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

iii. -

Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel Tema dan Persoalan Watak dan Perwatakan Pemahaman Novel

kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 2 i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan.

ii. Sistem Ejaan iii. iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Konstruktivisme -

-

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 2 i. Membanding beza watak dan perwatakan serta latar dalam karya yang sama atau karya yang berlainan.

refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya. 15 PENDIDIKAN ALAM SEKITAR INTERPERSONAL HPU i. Tatabahasa i. ILMU Alam Sekitar Buku Teks

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

15

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra i. ii. iii. Penulisan Rumusan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel Plot Teknik Plot Pemahaman Novel HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya.

Sintaksis a. Ayat Tunggal b. Ayat Majmuk ii.

iii.

Sastera NILAI Prihatin Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Konstruktivisme

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

-

MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 vi. Mengenal pasti pernyataan fakta dan penaksiran dalam teks. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 3 ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya.

Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi

16 PENDIDIKAN ALAM SEKITAR i. Penulisan Karangan INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. i. Tatabahasa • Sintaksis a. Penanda Wacana ii. i. ILMU Alam Sekitar Sastera NILAI

Mengedit

Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

16

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

Laporan ii. iii. Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel Latar

HPK 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

iii.

Prihatin Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan

-

i.

Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

MAKLUMAT HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu HPK 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah, dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

-

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan dalam karya. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. HPK 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.

Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

17

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

17

SUKAN DAN REKREASI i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel Nilai Pengajaran

INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 i. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa.

i. Tatabahasa • Sintaksis a. Menggabungkan Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

i. ii. iii.

ILMU Kesihatan Sastera NILAI Bertanggungjawab Rajin KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar

Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi

-

MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 2 ii. Mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang digunakan oleh penulis.

-

-

Mengedit

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

18

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

18

SUKAN DAN REKREASI i. ii. iii. Penulisan Karangan Pengalaman Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Kerana Manisnya Epal” Pemahaman Cerpen

INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 1 i. Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan perkembangan diri yang terbaru. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapat penjelasan lanjut. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

i. Tatabahasa • Sintaksis a. Memisahkan Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

i. ii. iii.

ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Bertanggungjawab Rajin KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kontekstual

Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

HPK 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 2 i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

19

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 ( 18.5.09 – 22.5.09 ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 ( 25.5.09 – 29.5.09 )

-

-

-

20

-

-

-

-

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2009 ( 30.5.09 – 14.6.09 ) INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa.

-

-

-

21

WAWASAN GENERASI KITA i. Penulisan Ringkasan Karangan (Teks Ucapan YAB Perdana Menteri) Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Puisi Tradisional “Syair Dandan Setia dan Intan Terpilih” Pemahaman Prosa Tradisional

i. Tatabahasa • Sintaksis a. Cakap Ajuk Cakap Pindah ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

i. ii. iii. -

ILMU Pendidikan Sastera NILAI Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kontekstual

Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal

ii. iii. -

MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

-

HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan dan isi penting tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 2 i. ESTETIK Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkan idea.

-

Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

20

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri.

-

Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks

i. Aras 3 Menganalisis penggunaan gaya bahasa yang lebih mencabar. 22 PATRIOTISME DAN GENERASI MODEN i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Prosa Tradisional “Peminangan Puteri Gunung Ledang” Pemahaman Prosa Tradisional INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata berdasarkan konteks. HPK i. Tatabahasa • Sintaksis a. Pola Ayat - FN + FN - FN + FK - FN + FA - FN + FS ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa ii. iii. i. ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Bersungguh-sungguh Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa

-

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

21

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. HPK 10.3 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 3 ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya. HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

-

Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

MINGGU 23

TEMA/TAJUK AMALAN HIDUP SIHAT i. ii. Penulisan Karangan Wawancara Sistem Bahasa

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa • Sintaksis a. Ayat Songsang ii. Sistem Ejaan i.

PENGISIAN KURIKULUM ii. ILMU Kesihatan Sastera NILAI Rasional Menghargai

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

22

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

iii. -

Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Sajak “Jalanjalan Raya Kotaku” Pemahaman Sajak

Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. HPK 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan secara bertatasusila. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. HPK

iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

iii.

Kesabaran Kesyukuran KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kontekstual

-

-

10.4Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai
dan pengajaran. Aras 3 ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya. HPK 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi puisi. Aras 3 i. Menganalisis penggunaan gaya bahasa yang lebih mencabar.

refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa • Sintaksis a. Ayat Aktif Ayat Pasif ii. i. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kesihatan Perubatan Sastera NILAI

MINGGU 24

TEMA/TAJUK REMAJA DAN KESIHATAN i. Penulisan Rumusan

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

23

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

ii. iii. -

Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Lambaian Malar Hijau” Pemahaman Cerpen

bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

iii.

Kesyukuran Menghargai Bertanggungjawab Rasional KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kontuktivisme Kontekstual

-

-

Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

25 CITA-CITA DAN KERJAYA i. ii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. HPK 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. i. Tatabahasa • Morfologi a. Kata Ganda ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi ii. i. ILMU Kaunseling Sastera NILAI Kerajinan Rasional Keadilan

Buku Teks (m.s 211 & 212) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

24

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

iii. -

-

KOMSAS Prosa Tradisional “Pertarungan Tuah dan Jebat” Pemahaman Prosa Tradisional

Aras 1 iv. Memberikan keterangan dengan serta-merta tentang sesuatu perkara. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton HPK 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu HPK 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 i. Meneliti kesesuaian dan kemunasabahan maklumat sama ada teks atau grafik dengan tugasan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

iv. Kosa Kata v. Peribahasa iii. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Teknologi Maklumat dan Komunikasi Belajar Cara Belajar Konstruktivisme -

-

Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

MINGGU 26

TEMA/TAJUK CITA-CITA DAN KERJAYA

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa i.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kaunseling

CATATAN Buku Teks (m.s 218 – 222)

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

25

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

i. -

Penulisan Karangan Surat Kiriman Rasmi (Aduan) Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Sajak “Manusia dan Kesejahteraan” Pemahaman Sajak

ii. iii. -

HPK 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. Aras 2 i. Menyusun dan mengemukakan hujah dan alasan yang kukuh untuk mempengaruhi seseorang. MAKLUMAT HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu HPK 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3 i. Mengemukakan hujah dan alasan yang kukuh daripada dapatan kajian yang diperakukan dan gaya yang berkesan. ESTETIK HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 2 ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. HPK 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 v. Menyemak dan membuat pengeditan yang mudah.

Morfologi a. Imbuhan ii.

iii. -

Kemahiran Hidup Sastera NILAI Hemah Tinggi Keyakinan Tanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kontekstual Kecerdasan Pelbagai

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

-

Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM -

Mengedit CATATAN -

MINGGU 27

TEMA/TAJUK -

HASIL PEMBELAJARAN UJIAN BULANAN 2

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

26

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

28

WARISAN BANGSA – SENI BANGSA i. ii. iii. Penulisan Rumusan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Pengenalan Drama Ciri-ciri Pemahaman Drama

INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton HPK 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. MAKLUMAT HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu HPK 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. Aras 1 i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK

i. Tatabahasa • Morfologi a. Imbuhan ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

i. ii. iii.

ILMU Sejarah Sosiologi Sastera NILAI Rasional Menghargai Semangat Masyarakat KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar Kontekstual

Buku Teks (m.s 232 – 234) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

27

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya. 29 WARISAN BANGSA (KEBUDAYAAN) i. Karangan Perbahasan ii. KOMSAS Drama “Serunai Malam” Pemahaman Drama i. ii. iii. Penulisan Perbahasan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Drama “Serunai Malam” Pemahaman Drama INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan HPK 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. Aras 1 ii. Menjelaskan idea secara deduktif. MAKLUMAT HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu HPK 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. Aras 1 v. Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan mengemukakan rasionalnya. HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu HPK 9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan. Aras 1 iv. Mengemukakan format penyampaian lisan dalam bentuk perbahasan, forum, laporan dan ulasan. i. Tatabahasa • Sintaksis a. Cakap Pindah Cakap Ajuk ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa ii. i. ILMU Sejarah Sastera NILAI Rasional Keberanian Kesederhanaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kajian Masa Depan Buku Teks (m.s 240 – 244) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar

iii. -

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

28

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 3 ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.3 Membina ayat topic dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 ii. Mengemukakan isi mengikuti keutamaan dengan menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan yang utuh. 30 PEMULIHARAAN WARISAN SEJARAH i. ii. iii. Penulisan Rumusan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Drama “Titik-titik Perjuangan” Pemahaman INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan HPK 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, i. Tatabahasa • Sintaksis a. Analisis Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa ii. iii. i. ILMU Sejarah Sastera NILAI Patriotisme Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan

-

Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

29

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 iii. Menulis sinopsis. HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

-

Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

-

-

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 22.8.09 – 30.8.09 )

-

-

-

MINGGU 31

TEMA/TAJUK INDUSTRI PELANCONGAN INTERPERSONAL HPU

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa i.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Geografi

CATATAN Bahan Edaran

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

30

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

i. ii. iii. -

Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Pusaran” Pemahaman Cerpen

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat HPK 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan alasan yang wajar. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 iii. Menulis sinopsis. HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

Sintaksis a. Analisis Ayat ii.

iii.

Ekonomi Sastera NILAI Cinta Akan Sekitar Kesyukuran Alam

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi

-

Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa i. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ekonomi

Mengedit CATATAN

MINGGU 32

TEMA/TAJUK INDUSTRI PELANCONGAN INTERPERSONAL HPU

HASIL PEMBELAJARAN

Buku teks (m.s 251)

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

31

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu i. ii. iii. Penulisan Karangan Berpandu Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Puisi Tradisional “Gurindam Baris Hadapan” Pemahaman Puisi Tradisional HPK 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu. Aras 1 i. Mengutarakan pandangan untuk mempengaruhi orang lain.

Sintaksis a. Membetulkan Kata dan Istilah ii.

iii. -

Sastera NILAI Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kontekstual Teknologi Maklumat dan Komunikasi

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapat penjelasan lanjut. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan dalam karya. HPK 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi

-

Mengedit

Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi dengan menggunakan perkataan sendiri.

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

32

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsure bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 2 ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens. 33 PERPADUAN i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Prosa Tradisional “Sikap Terburuburu Membawa Padah” Pemahaman Prosa Tradisional INTERPERSONAL HPU 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat HPK 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 iii. Menerima atau menolak pandangan dengan mengemukakan hujah dan alasan supaya tidak menyinggung perasaan yang dapat diterima oleh pihak lain. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera i. Tatabahasa • Sintaksis a. Binaan Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa iii. ii. i. ILMU Sejarah Sastera NILAI Perpaduan Keadilan Semangat Kemasyarakatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot

-

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

33

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya. ESTETIK HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 iii. Mengkategorikan diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat dalam karya bukan sastera.

-

Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

34

-

CUTI HARI RAYA AIDUL FITRI 2009 ( 21.9.09 – 24.9.09 ) INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan HPK 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

-

-

-

35

PENDIDIKAN i. ii. iii. Penulisan Rumusan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Sajak “Pembeli Masa Sudah” Pemahaman Sajak

i. Tatabahasa • Sintaksis a. Membetulkan Kesalahan Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

i. ii. iii.

ILMU Pendidikan Sastera NILAI Waspada Ketelitian Keprihatinan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar

Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

34

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 2 ii. Menggunakan diksi simile perulangan sinkof dan personafikasi untuk menghasilkan baris sajak.

-

Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

-

MINGGU 36

TEMA/TAJUK PENDIDIKAN INTERPERSONAL HPU

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa i.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan

CATATAN Bahan Edaran

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

35

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

i. ii. iii. -

Penulisan Karangan Fakta / Pendapat Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Drama “Seri Nara” Pemahaman Drama

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan HPK 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. Aras 1 iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai. MAKLUMAT HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu HPK 8.5 Mentaksirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1 iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam maklumat.

Sintaksis a. Membetulkan Kesalahan Ayat ii.

-

Sastera NILAI

iii.

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

Kasih sayang Ketaatan Kerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar

-

-

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 i. Membanding beza watak dan perwatakan dan latar dalam karya yang sama atau karya yang berlainan. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi

-

Mengedit

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

36

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

Aras 1 ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan yang utuh. 37 KEPENGGUNAAN i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Peribahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Budi Yang Tidak Terbeli” Pemahaman Cerpen INTERPERSONAL HPU 3.0 Berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat HPK 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan yang wajar. alasan i. Tatabahasa • Sintaksis a. Binaan Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa ii. i. ILMU Kepenggunaan Sastera NILAI Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek

iii.

Kasih sayang Hormat menghormati Rasional KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan

MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 i. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

-

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

37

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

Kompilasi

38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 ( 19.10.09 – 23.10.09 ) -

Mengedit -

39

-

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 ( 26.10.09 – 30.10.09 )

-

-

-

40

-

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 ( 2.11.09 – 6.11.09 ) INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.

-

-

-

41

SASTERA DAN TANAH AIR i. ii. iii. Penulisan Ringkasan Karangan Sistem Bahasa Peribahasa Kosa kata KOMSAS Prosa Tradisional “Seloka Pak Kaduk” Pemahaman Prosa Tradisional

i. Tatabahasa • Sintaksis a. Binaan Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa

i.

ILMU

Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina

ii. iii.

Sastera NILAI Berjimat cermat Menghargai KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kontekstual

-

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

38

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan Empat

Bahasa Melayu

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri.

-

Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas Whodunnit Komentar Melukis Bina Garis Plot Pemetaan Menukar Teks Rujukan Perpustakaan Projek Kompilasi Mengedit

ESTETIK HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.2 Menganalisi gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 2 ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

42

-

ULANGKAJI SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009

-

-

-

-

-

CUTI AKHIR TAHUN 2009 ( 21.11.2009 – 3.1.2009 )

-

-

-

Panitia Bahasa Malaysia SMK Seri Mutiara Sesi 2009

39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.