Anda di halaman 1dari 2

MARIFATULLAH

Marifatullah adalah mengenal Allah SWT. Kita harus lebih bisa mengenal Allah SWT agar kita selalu bersyukur kepada-Nya. Ada 2 landasan dalam mengenal Allah: Qauliyah : Firman Allah SWT Kauniyah : melalui tanda-tanda kebesaran-Nya

Keutamaan Marifatullah: Seseorang yang mengenal Alllah akan mengetahui hidupnnya dan tidak tertiipu dunia QS Az-zariyat (51) ayat 56 Merupakan ilmu tertinggi yang harus dipahami Al- Anam (6) ayat 122 Karena berhubungan dengan objeknya yaitu Allah SWT, Allah sbg yang menyayangi kita, menciptakan kita Berhubungan dengan aspek manfaat yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Tanda-tanda kekuasaan/keberadaan Allah melalui Ayat Kauniyah Ali Imron: 3 ayat 190-191 co: Alam semesta Tanda-tanda kekuasaan Allah melalui Ayat Qauliyah Memahami dan mencontoh Asmaul Husna Al- Hasyr: 59 ayat 24

Cara mengenal-Nya dengan: -

Yang dapat menghalangi kita mengenal Allah: Sombong Dzalim Dusta Membatalkan janji dengan Allah Lalai Kelengahan Berbuat kerusakan Banyak berbuat maksiat Sikap menentang dan keras kepala

Taqli meniru tanpa mengetahui baik buruknya Berbuat kerusakan

Refleksi Marifatullah 1. Muahadah mengingat perjanjian kita kepada Allah SWT 2. Muraqobah merasakan kesertaan Allah SWT 3. Muhasabbah merenung/mengi ntrospeksi diri 4. Muaqobah memberikan sanksi 5. Mujahadah bersungguh-sungguh