Anda di halaman 1dari 2

PERBEZAAN ANTARA MODEL PROSES DAN MODEL OBJEKTIF

Jenis model

Model Objektif Model Taba Hilda Taba Kenalpasti keperluan murid.

Model Proses Model Stenhouse Lawrence Stenhouse Interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid dan guru dengan bahan. Ciri-ciri kandungan Aktif Dinamik Bukan setakat yang berbentuk fizikal Melibatkan interaksi antara guru dengan murid

Model Tyler Pengasas Ralph Tyler Objektif Merujuk kepada objektif hasil pembelajaran Berdasarkan keperluan murid. Kandungan Kandungan Spesifik Bersifat eskplisit Boleh diukur Berdasarkan falsafah pendidikan Berdasarkan pengetahuan sedia ada murid

Kandungan Berpadanan dengan objektif Relevan Signifikan Pengurusan kandungan Urutan Tahap kematangan murid Kebolehan murid Tahap pencapaian murid bersesuaian Pemilihan pengalaman pendidikan Bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan. Melibatkan murid secara menyeluruh Dirancang dengan teliti Relevan dengan kandungan

Pengurusa n

Melibatkan pemilihan isi kandungan dan pengalaman. Pembelajaran

Guru masuk ke kelas untuk mengajar, mereka membawa satu

yang sejajar dengan tujuan pendidikan

yang diajar Bersesuaian dengan jenis murid

Penilaian

Bentuk formatif dan sumatif Model penilaian yang digunakan Jenis instrument untuk mengutip data.

Perhatian diberi kepada kepada Tujuan Bentuk Jenis

perancangan pengajaran yang akan disampaikan Ciri-ciri personaliti serta system kepercayaan,ni lai dan jangkaan masing-masing terhadap pencapaian murid. Penilaian kandungan(ap a yang diajar) Pemilihan strategi mengajar, bagaimana diajar, bagaimana mempelajari sesuatu Buat keputusan mengenai urutan kandungan yang akan di ajar Pelaksanaan kurikulum dalam konteks sekolah, murid dan persekitaran yang berbezabeza.

EDU 3101 TUTORIAL M13 KUMPULAN TIGA