Anda di halaman 1dari 6

IKIP ADVANCED SKILLS CENTRE KAMPUS UTAMA, JALAN DATO BAHAMAN, KUBANG BUAYA 25250 KUANTAN PAHANG

PELAN MENGAJAR (AMALI)


KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP/LEVEL NO. DAN TAJUK MODUL/ MODULE NO. AND TITLE NO. DAN TAJUK TUGAS / TASK(s) NO. AND TASK STATEMENT OBJEKTIF MODUL / MODULE OBJECTIVE IT-020-3 COMPUTER TECHNICIAN TAHAP 3 M03 NETWORK SECURITY 06.01 DIAGNOSE COMPUTER NETWORK THREATS 06.05 IMPLEMENT COMPUTER NETWORK INTRUSIONS 06.03 UPDATE COMPUTER NETWORK SECURITY 06.02 EVALUATE SECURITY SOFTWARE AND EQUIPMENT PERFORM NETWORK SECURITY USING SOP, COMPUTER NETWORK SECURITY POLICY, UPDATES SCHEDULE, MANUFACTURER AND VENDOR SUPPORT, PRODUCT MANUAL, INSTALLATION MANUAL, STORAGE MEDIA AND SECURITY UPDATES, COMPANY SECURITY PROCEDURES SO THAT CRITICAL SECURITY POLICIES REQUIREMENTS DETERMINED, SOFTWARE AND EQUIPMENT UPDATED, NETWORK THREATS IDENTIFIED AND NETWORK INTRUSION PREVENTION CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURE

NO .KOD RUJUKAN / REFERENCE CODE NO

IT-020-3/M03/PA TEMPOH : 30 minit MUKA: 1 DRP: 6

NO KOD

IT-030-3/M03/KP(3/4)

Muka : 02

Drp :06

TAJUK : INSTALL ANTIVIRUS AVIRA TUJUAN PENGAJARAN : Pelajar-pelajar mesti boleh:1 Pilih software antivirus yang hendak digunakan 2 Proses install perisian antivirus Avira

ALAT BANTUAN PENGAJARAN

TAJUK

NO. KOD

BAHAN PENGAJARAN BERTULIS

Kertas Kerja

ALAT PANDANG DENGAR

Poster White Board

P WB

PERALATAN, KELENGKAPAN, BAHAN

KUANTITI

1. 2. 3. 4. 5.

Duster Marker Pen Set komputer Software Antivirus Avira Checklist.

1 3 1 1 1

NO KOD

IT-030-3/M03/KP(3/4)

Muka: 03 Drp : 06

AKTIVITI PENGAJARAN
PERSEDIAAN : 1. Ucap salam atau salam sejahtera. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tulis KOD KURSUS, TAHAP, NAMA dan TARIKH

INST. AIDS

MASA

5 Minit

2. Selesakan pelatih. Tanya khabar pelatih dan ambil kedatangan pelatih.

3. Bawa pelatih kepada Tajuk. Cuba kaitkan dengan keadaan semasa 4. Tulis tajuk di papan tulis Install Antivirus Avira 5. Tuliskan aims / tujuan pembelajaran Pelatih - pelatih mesti boleh :1. Pilih perisian antivirus yang digunakan 2. Proses Install perisian antivirus Avira. 6. Siasat pengetahuan pelatih terhadap tajuk yang diajar. Apakah perisian antivirus pelajar biasa pakai? Pernahkah memasang ( install ) perisian antivirus?

7. Terangkan kepentingan tajuk yang diajar. Install perisian antivirus adalah amat penting bagi pelajar supaya para pelajar dapat install sendiri perisian antivirus pada Komputer Peribadi dan dapat menjimatkan duit.

NO KOD

IT-030-3/M03/KP(3/4)

Muka : 04 Drp : 06

AKTIVITI PENGAJARAN
KESELAMATAN SEBELUM MEMULAKAN KERJA PENYAMPAIAN : 1. PASTIKAN KAWASAN BERSIH DAN KEMAS. TEMPAT KERJA

INST. AIDS

MASA

15 Minit

2. PASTIKAN HANYA PERALATAN YANG DIGUNAKAN SAHAJA YANG PERLU ADA DI KAWASAN KERJA. 1 Pilih perisian antivirus yang hendak digunakan 1. Tunjukkan cara-cara untuk pemilihan perisian antivirus. a. Pilih perisian antivirus yang hendak digunakan. b. Periksa keadaan installation software antivirus.

2 Proses Install Perisian antivirus Avira

2. Terangkan cara bagaimana untuk install sistem operasi dari mula hingga akhir. a. Masukkan software antivirus Avira. b. Mula untuk memasang perisian antivirus c. Paparan menunjukkan pilihan yang boleh dipilih. pilih Continue untuk meneruskan installation. d. Proses installation dijalankan e. Kemudia klik Next untuk meneruskan proses installation antivirus avira. f. Tick pada kotak accept licence agreement kemudian klik Next g. Kemudian tick pada kotak accept antivirus untuk pengesahan penggunaan antivirus tersebut. h. Pilih complete untuk jenis installation kemudia klik Next i. Buang tanda right pada kotak kemudian Pilih Next j. Keputusan registration sebagai pengguna antivirus avira telah berjaya. k. Installation telah lengkap dan berjaya kemudia klik finish PERHATIAN : 1. Pastikan peralatan keadaan baik selepas proses kerja dilakukan. 2. Pastikan makmal dikemaskan selepas kerja siap dilakukan.

NO KOD

IT-030-3/M03/KP(3/4)

Muka : 05 Drp : 06

TOPIK PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN

INST. AIDS

MASA

PENGGUNAAN : 1. Edarkan kertas kerja ( worksheet ) kepada pelatih. 2. Arahkan pelatih melakukan kerja dari mula hingga akhir, beri penekanan kepada aspek keselamatan. 3. Bantu jika perlu. 4. Pastikan kefahaman pelatih telah tercapai. 5. Aju soalan-soalan untuk menguji kefahaman pelatih berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. a) b) Apakah perisian antivirus yang digunakan dalam ujian amali? Antivirus avira KP 5 Minit

Adakah Personal detail wajib diisi untuk mendaftar sebagai pengguna antivirus? Ya.

6. Segera membetulakan kesilapan Pelajar dan puji pelajar yang dapat menjawab.

NO KOD

IT-030-3/M03/KP(3/4)

Muka :06

Drp :06

TOPIK PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN

INST. AIDS

MASA

PENGESAHAN

1. Beri masa kepada pelatih untuk membuat persediaan. 2. Arahkan pelatih supaya simpan kertas kerja dan kemas tempat kerja masingmasing 3. Edarkan kertas penilaian prestasi kepada pelajar 4. Arahkan pelatih menyemak helaian setiap muka surat. 5. Arahkan pelatih mematuhi aspek keselamatan. 6. Nyatakan prosedur pemarkahan keseluruhan : Penghasilan Produk - 30 % Keselamatan Kecekapan Hasil Kerja - 20 % - 20 % - 30 % KK 5 MINIT

7. Beritahu pelatih markah lulus adalah sebanyak 75%. 8. Arahkan pelatih melakukan kerja dari mula hingga akhir. 9. Nyatakan kepada pelatih tentang masa yang diperuntukkan ialah 30 minit. 10. Beri peringatan masa baki 2 minit. 11. Suruh pelatih kemaskan tempat kerja apabila selesai kerja. 12. Beritahu markah ujian akan diumumkan pada sesi pembelajaran akan datang. 13. Tanya pelatih jika ada sebarang soalan. 14. Re cap perkara perkara penting dalam palajaran ini. Pelatih mestilah boleh memilih sofrware antivirus yang baik dan menegtahui cara untuk menginstall peisian antivirus sendiri. 15. Beritahu tajuk yang akan di ajar pada kelas berikutnya. Tajuk : Backup Activities 16. Ucapkan salam

Anda mungkin juga menyukai