PRO FORMA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (Sejarah Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Kod Kursus Kredit Jam Pembelajaran Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran KurikulumSejarah Sekolah Rendah (History Curriculum for Primary School) SJH3103 3(3+0) 120 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua

1. Menyatakan komponen dalam Sukatan Pelajaran Sejarah sekolah
rendah.

2. Menghuraikan
rendah.

kandungan

sukatan pelajaran Sejarah sekolah

3. Membincangkan cirri-ciri guru sejarah yang efektif sekolah rendah. 4. Menganalisa peranan panitia sejarah sekolah rendah. 5. Merumus sejauhmana mata pelajaran sejarah berperanan dalam
membina patriotism diri seseorang warganegara. Sinopsis Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kurikulumsejarah, mata pelajaran sejarah sekolah rendah, sukatan dan huraian sukatan sejarah, ciri-ciri guru sejarah yang efektif, penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam sejarah, dan pengurusan panitia sejarah sekolah rendah. This course focuses onthe introduction ofthe history curriculum, the primarysubject of history, measurement and description ofthe historycurriculum, the characteristics of effectiveteachersofhistory, values andpatrioticelementsin the history, andthe managementhistory committeeof primaryschool.

Bil.

Tajuk

Kandungan

Jam

Berkuat kuasa mulai Januari 2013

4 Tunjang Kurikulum Standard Sekolah Rendah  Komunikasi.2 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)  Asas penggubalan KSSR  Standard Kandungan  Standard Pembelajaran  Elemen merentas kurikulum (EMK)  Konsep Kronologi 1. Sikap dan Nilai. Ketrampilan diri.3 Kurikulum Sejarah  Huraian dan perincian kurikulum sejarah  Bentuk kurikulum  Rasional kurikulum Sejarah  Komponen kurikulum Sejarah 1. masyarakat dan Negara Jam 12 Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . 1.Perkembangan Fizikal dan Estetika.Kemanusiaan.  Pemikiran Kritis dan Kreatif. Kerohanian. 1.Bil. Insan Seimbang dan Inovatif 1. Tajuk Pengenalan Kepada Kurikulum Sejarah Kandungan 1.7 Kaitan kurikulum dengan kehidupan individu.6 Asas kemahiran Pemikiran Sejarah  Elemen Asas sejarah  Konsep masa  Susunan masa  Konversi Masa  Isu dan masalah masa lalu  Perbandingan masa lalu  Imaginasi dan Empati  Mencari Sumber  Signifikan bukti 1.Sains dan Teknologi.5 Fokus mata pelajaran sejarah  Kandungan kurikulum  Elemen Kewrganegaraan dan Nilai Sivik.1 Latarbelakang kurikulum sejarah 1.

Tajuk Kandungan 2.  Mari Belajar Sejarah -Apa itu Sejarah -Sejarah diri dan keluarga -Sejarah sekolah -Sejarah setempat Zaman Air Batu .1 Berpengetahuan  Penguasaan isi kandungan  Menguasai Dokumen Standard Kandungan dan Pembelajaran  Pentaksiran ketika proses pengajaran dan pembelajaran  Kreativiti dan Inovasi  EQ dan IQ  Minat dalam penyelidikan  Mengusasi bidang IT  Pembelajaran berasaskan projek 3. .Bil.Perubahan zaman air batu dan pembentukan benua   - Zaman Prasejarah Kehidupan Manusia Prasejarah   Kerajaan Melayu Awal .Parameswara Sebagai Pengasas Kesultanan Melayu Melaka.1 Perspektif Mata PelajaranSejarah Jam 9 2.Tokoh terbilang (konsep) .Hang Tuah Laksamana Melaka 6 3. Ciri-ciri Guru Sejarah Yang Efektif 3.2 Memartabatkan profesion perguruan  Berpandangan progresif dan Saintifik  Agen perubahan  Berpendirian teguh  Menjunjung aspirasi negara  Kepimpinan dalam pendidikan 3.Tun Perak Bendahara Melaka . .Kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu Awal Tokoh Kesultanan Melayu Melaka. Mata pelajaran Sejarah di Sekolah Rendah.3 Keperibadian  Kecindan  Penilan kendiri  Kajian tindakan Berkuat kuasa mulai Januari 2013 .

4. 4.1 Mengikuti aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan 4.4 Peranan Panitia sejarah JUMLAH 45 Berkuat kuasa mulai Januari 2013 .5 Memupuk kemahiran  Belajar  Bermaklumat  Berfikir aras tinggi  Menyelesai masalah  Kreatif  Pengurusan masa  Sosial – interaktif  Interpersonal  Refleksi berstruktur 4.7 Perkaitan dengan perkembangan global  Kesedaran kompetensi sivik untuk kesejahteraan masyarakat  Kesan industrialisasi dan pembangunan  Pembentukan warganegara dunia yang bertanggunjawab Jam 9 5.6 Pembelajaran sepanjang hayat 4. 4. Pengurusan Panitia Sejarah Sekolah Rendah 5.2 Tujuan panitia sejarah 5.3 Menghargai jasa-jasa pemimpin yang memberikan sumbangan kepada Negara.2 Menyediakan tugasan mengikut Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) 4.3 Pengurusan Panitia sejarah 9   Sistem fail Perancangan aktiviti 5.1 Struktur Organisasi panitia sejarah 5. Tajuk Penerapan Nilai dan unsur Patriotisme Dalam Sejarah Kandungan 4.4 Pelbagai aktiviti yang mencetus kesedaran semangat cintakan Negara.Bil.

Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . Reflective teacher.W. (2004). (5th ed.). A. Pollard. K. (2002). Kurikulum bersepadu sekolah rendah: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001). Kementerian Pelajaran Malaysia.). Buckingham: Open University Press. Mass: Allyn & Bacon. Kemahiran berfikir. London: Continuum. (2004). (2000). (5th ed. (2002). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Rujukan Tambahan Goffey. Kementerian Pelajaran Malaysia. A. Ellis. Kurikulum bersepadu sekolah rendah:KajianTempatan.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan 50 % 50% 45 jam 75 jam Jam Pembelajaran Pembelajaran Bersemuka Pembelajaran Bukan Bersemuka Rujukan Asas Abdul Rahim Abdul Rashid. Education and social change. Maxim. (1995). Needham Heights. Teaching and learning elementary social studies. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. G. New Jersey: Prentice-Hall Inc. A. Petaling Jaya: fajar Bakti.Kuala Lumpur:Pusat Perkembangan Kurikulum. Social studies and the elementary school child. Model Dan Pendekatan Pengajaran Sejarah KBSM. (1995).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful