Anda di halaman 1dari 1

Nama: _____________________________________

Tarikh: _________________

Kelas: _________

Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan imbuhan yang betul.


makanan

mendayung

membeli

mencangkul

menyambar

memotong

menjaja

berwarna

menggantung

terpijak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nelayan itu sedang _________________ sampan.


Petani __________________ tanah pada waktu petang.
Jamal menjerit kerana ________________ paku.
Abang gemar makan ____________________ panas.
Bapa Ravi ________________ sayur sawi di pasar tani.
Ibu dan kakak ___________________ buah epal dengan pisau.
Ayah sedang _______________________ pokok orkid.
Burung helang ______________________ ayam kerana lapar.
Kasut sukan Ayu ____________________ biru.
Gopal _____________________ roti dengan motosikal.

Nama: _____________________________________
Tarikh: _________________

Kelas: _________

Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan imbuhan yang betul.


makanan

mendayung

membeli

mencangkul

menyambar

memotong

menjaja

berwarna

menggantung

terpijak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nelayan itu sedang _________________ sampan.


Petani __________________ tanah pada waktu petang.
Jamal menjerit kerana ________________ paku.
Abang gemar makan ____________________ panas.
Bapa Ravi ________________ sayur sawi di pasar tani.
Ibu dan kakak ___________________ buah epal dengan pisau.
Ayah sedang _______________________ pokok orkid.
Burung helang ______________________ ayam kerana lapar.
Kasut sukan Ayu ____________________ biru.
Gopal _____________________ roti dengan motosikal.

Anda mungkin juga menyukai