Anda di halaman 1dari 12

Pengenalan

Etika merupakan perkataan yang berasal dari greek iaitu ethos yang membawa maksud satu bidang kajian yang dapat berfungsi sebagai penentu kepada perlakuan seseorang. Etika sosial merupakan satu tingkah laku dan sopan santun yang seharusnya seseorang lakukan semasa berinteraksi dengan individu atau masyarakat sekeliling. Ia melibatkan amalan tingkah laku, budi pekerti, imej serta keyakinan diri yang baik, diiktiraf dan diamalkan dalam masyarakat sama ada dalam majlis rasmi atau bukan rasmi. Sehubungan itu guru-guru yang sedang mengikuti Program Pensiswazahan Guru (PPG) di Institut Pendidikan Kampus Pulau Pinang bercadang mengadakan Bengkel Etiket dan Sosial : Tertib / Adab di meja Makan / Pengendalian majlis / Etika berpakaian supaya murid-murid dapat mengamalkan tingkah laku yang baik apabila menghadiri sesuatu majlis jamuan rasmi.

Objektif
Bengkel Etiket dan Sosial : Tertib / Adab di Meja Makan / Pengendalian majlis / Etika berpakaian ini adalah untuk memberi peluang kepada guru-guru PPG : a) Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keaadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. b) Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti. c) Berupaya mengurus aktiviti dengan penampilan yang berprofesional. Bengkel Etiket dan Sosial : Tertib / Adab di Meja Makan / Pengendalian majlis / Etika berpakaian ini adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid : a) Membina keyakinan diri dalam kalangan murid. b) Memupuk nilai bekerjasama dalam kalangan murid. c) Melatih murid daripada berfikir secara kreatif dan kritis. d) Melatih murid supaya berfikir secara rasional. e) Memupuk semangat bermuafakat antara satu sama lain. f) Meningkatkan kemahiran interaksi antara satu sama lain.

Rasional
1

Bengkel Etiket dan Sosial : Tertib / Adab di meja Makan dijalankan di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) pada setiap tahun. Pada tahun 2013, Bengkel Etiket dan Sosial: Tertib / Adab di meja Makan / Pengendalian majlis / Etika berpakaian telah jatuh pada 07 September 2013 (Sabtu). Pada tahun ini, tiga buah sekolah cina iaitu SJK(C) Moh Ghee Cawangan, SJK(C) Heng Ee dan SJK(C) Yang Cheng bergabung untuk menjalankan bengkel ini kepada muridmurid. Seramai 75 murid telah menyertai bengkel ini. Bengkel ini akan bermula pada pukul 8:30 pagi dan tamat pada pukul 11:30 pagi.

Tema
Beradap dan Bersopan Budaya Kita

Sasaran
Murid-murid Tahun 3, 4, 5

Tarikh
07 September 2013 (Sabtu)

Masa
8:00 pagi hingga 11:30 tengah hari

Tempat
Bilik Darjah Tahun 5, SJKC Moh Ghee Cawangan

Anjuran
1. SJK(C) Moh Ghee Cawangan 2. SJK(C) Heng Ee 3. SJK(C) Yang Cheng

Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa


2

Beradap dan Bersopan Budaya Kita Gabungan SJKC Tahun 2013


Penasihat : En. Peng Gek Choon ( Guru Besar SJK(C) Moh Ghee Cawangan ) En. Lim Chew Kooi Cik Lim Ching Pew
( Guru Besar SJK(C) Heng Ee )

( Guru Besar SJK(C) Yang Cheng )

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari

: Pn. Tan Lee Ching (MTE-B) SJK(C) Moh Ghee Cawangan : Cik Wong Eng Gnoh (SCE-B) SJK(C) Moh Ghee Cawangan : Cik Lim Yik Siew (MTE-B) SJK(C) Heng Ee : En. Loo Cheng Keat(MTE-A) SJK(C) Yang Cheng : Pn. Teow Geik Hong (MTE-A) SJK(C) Heng Ee

Tentatif Masa 7:30 pagi 8:00 pagi Pendaftaran murid


3

Perkara

8:00 pagi 9:00 pagi

Sesi tertib/ adab di meja makan

9:00 pagi 9:10 pagi

Rehat

9:10 pagi 10:10 pagi

Sesi Pengendalian majlis / Etika berpakaian

10:10 pagi 10:20 pagi

Rehat

10:20 pagi 11:20 pagi

Aktiviti kumpulan/ Refleksi

Jadual Pelaksana Gerak Kerja Masa Perkara


4

Catatan

7:30 pagi 8:00 pagi 8:00 pagi 9:00 pagi

Pendaftaran murid Sesi tertib/ adab di meja makan

En. Loo Cheng Keat Pn. Tan Lee Ching Cik Lim Yik Siew

9:00 pagi 9:10 pagi 9:10 pagi 10:10 pagi

Rehat Sesi Pengendalian majlis / Etika berpakaian

Semua Guru Cik Wong Eng Gnoh Pn. Teow Geik Hong Semua Guru Semua Guru

10:10 pagi 10:20 pagi 10:20 pagi 11:20 pagi

Rehat Aktiviti kumpulan / Refleksi

Senarai Pendaftaran Peserta


NO 1 2 NAMA MURID Bryan Lee Jun Yong Chng Eng Yeong JAN L L KELAS 3 3
5

NAMA SEKOLAH SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan

T/TANGAN

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Koay Xu Zhe Lo Gim Xiang Sunny Ooi Kok Hee Wu Chin Tai Yeoh Jun Kee Doreen Ng Chia Qi Tan Wei Lin Yek Zi Wei Yoo HuaZheng Cheah Ting Jun Hoo Chin Keat Ivan Tan Teik Siong Kee Tan Chuan Le Koay Jun Xian Lee Jia Le Loo Kah Beng Tan Yan Shao Angel Lim En Xin Nur Fatirah Ong Khai Ling Tang Yu Xuan Cheah Seong Men Deric Cheah Zhi Quan Justine Chan Kelvin Chan Koay Jun Hong Lee Jun Hong

L L L L L P P P P L L L L L L L L P P P P L L L L L L

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
6

SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Loh Wei Chuan Ong Zi Cong Tan Li Hong Teoh Jia Loon Yeap Jin Lun Yeoh Chun Hui Yin Kok Chun Yong Feng Cheng Yoo Wei Fan Lim Jing Yi Pavatharrani Sara Joo Xin Rhu Soon Jia Qi Tan Yan Xing Jason Chew Jian Ren Joshua Oh Khai Liang Khor Yoong En Lee Jin Hong Ng Chern Xiang Tang Ryu Hung Teh Wei Zhe Celine Gan Lee Cien Joanne Choo Pei Shi Leow Sue Suen Derrick Teoh Jin Hong Edmond Ooi Ken Jin Edward Ooi Ken Ming

L L L L L L L L L P P P P P L L L L L L L P P P L L L

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
7

SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Moh Ghee Cawangan SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Jason Siek Ye Sheng Kan Man Hing Lee Wei Jie Loo Lean Kheng Teh Wei Jun Colette Ang Chien Yueh Karen Choo Jia Xuen Ooi Joe Chei Quah Jia Zhen Kenta Yeoh Chun Xiang Koay Jay Ven Lim Yong Ting Loh Hai Aun Ooi Yong Sheng Wu Kuan Ding Pheh Sue Qi Teh Wei Hong Eng Kay Xian Lim Chee Wei Syiratul Hafiz B. Azizan Teow Chuen Sheng Arriessa A/P Huk Mit Cheah Ching Ching Ooi Zhen Xuan Tan Zheng Xuan Toh Chin Ning Tan Xing Han

L L L L L P P P P L L L L L L P P L L L L P P P P P L

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 5M
8

SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Heng Ee SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng

84 85 86 87 88

Afrina Ridwana Bt. Ahmad Rizal

P P P P P

5M 5M 5M 5M 5M

SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng SJKC Yang Cheng

Cheah Siao Wei Loke Bee Ling Loke Bee Yong Tan Qi Wei

Senarai Nama Mengikut Kumpulan KUMPULAN 1 En. Loo Cheng Keat


1. Chng EngYeong 2.Koay Xu Zhe 3. Lee Jun Hong 4. Ong Zi Cong 5. Pavatharrani 6. Tan Yan Xing

KUMPULAN 2 Pn. Teow Geik Hong


1.Yeoh Jun Kee 2. YekZ i Wei 3. Loh Wei Chuan 4. Deric Cheah Zhi Quan 5. Kelvin Chan 6. Yeoh Chun Hui
9

KUMPULAN 3 Cik Lim YikSiew


1. Tan Wei Lin 2. Doreen Ng Chia Qi 3. Cheah Seong Men 4. Justine Chan 5. Yoo Wei Fan 6. Tan Li Hong

7. Cheah Ting Jun 8. Ong Khai Ling 9. Teh Wei Jun 10.Jason Chew Jian Ren 11.Teh Wei Hong 12.Joanne Choo Pei Shi 13.Kenta Yeoh Chun Xiang 14.Quah Jia Zhen 15.Wu Kuan Ding 16. Eng Kay Xian 17. Lim Chee Wei 18. Loke Bee Yong

7. Hoo Chin Keat 8. Tan Yan Shao 9. Loo Kah Beng 10. Ooi Yong Sheng 11. Ng Chern Xiang 12. Colette Ang Chien Yueh 13. Kan Man Hing 14. Pheh Sue Qi 15. Edmond Ooi Ken Jin 16. Teow Chuen Sheng 17. Ooi Zhen Xuan 18. Syiratul Hafiz B. Azizan

7.Ivan Tan Teik Siong 8. Lee Jia Le 9. Derrick Teoh Jin Hong 10.Joshua Oh Khai Liang 11.Tang Ryu Hung 12.Karen Choo Jia Xuen 13.Lim Yong Ting 14.Loo Lean Kheng 15.Leow Sue Suen 16. Arriessa A/P Huk Mit 17. Cheah Ching Ching

KUMPULAN 4 Pn. Tan Lee Ching


1. Sunny Ooi Kok Hee 2. Brayan Lee Jun Yong 3. Yin Kok Chun 4. Yeap Jin Lun 5. Lim Jing Yi 6. Sara Joo Xin Ru 7. Soon Jia Qi 8. Koay Jun Xian 9. . Nur Fatirah 10. Koay Jay Ven 11. Jason Siek Ye Sheng 12. Khor Yoong En 13. Teh Wei Zhe 14. Ooi Joe Chei 15. Ooi Zhen Xuan 16. Toh Chin Ning 17. Tan Xing Han 18. Afrina Ridwana Bt. Ahmad Rizal

KUMPULAN 5 Cik Wong Eng Gnoh


1. Wu Chin Tai 2. Lo Gim Xiang 3. Yoo Hua Zheng 4. Koay Jun Hong 5. Teoh Jia Loon 6. Yong Feng Cheng 7. Angel Lim En Xin 8. Tang Yu Xuan 9. Kee Tan Chuan Le 10. Edward Ooi Ken Ming 11.Lee Jin Hong 12.Celine Gan Lee Cien 13.Lee Wei Jie 14.Loh Hai Aun 15. Cheah Siao Wei 16. Loke Bee Ling 17. Tan Qi Wei

Laporan Bengkel Etiket dan Sosial


Sebelum Mengadakan mesyuarat di IPGKPP Bilik Kuliah G3 untuk membincangkan aktiviti Bengkel Etiket dan Sosial. Pengagihan jawatan dan tugas dijalankan supaya guru dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Tetapkan tarikh, masa dan sasaran murid dalam aktiviti yang dirancang.
10

Pemberitahuan pelaksanaan aktiviti kepada Guru Besar sekolah masingmasing. Menaip surat dan kertas kerja untuk mendapat kelulusan dan pengesahan daripada Guru Besar SJKC Moh Ghee Cawangan. Mengedarkan surat kebenaran ibubapa kepada murid untuk mendapat persetujuan dan keizinan daripada ibubapa murid. Mencari dan menghubungi pemandu bas sekolah ke SJKC Moh Ghee Cawangan. Menghantar surat kepada pensyarah untuk memaklumkan tarikh, masa dan tempat yang menjalankan bengkel. Menghasilkan slide powerpoint mengenai ceramah etika makan dan etika pakaian. Menjaga keselamatan murid sepanjang aktiviti dijalankan. Sesi pendaftaran murid diadakan di bilik darjah 5. Memberi ceramah dan mengadakan aktiviti kumpulan. Demonstrasi guru dan murid di meja makan dan persembahan murid sebagai model, nyanyian dan teka-teki simpulan bahasa dijalankan. Semasa Mengambil gambar dan merakam video sepanjang aktiviti dijalankan. Memberi makanan kepada murid-murid pada waktu rehat. Pemantauan pensyarah untuk memberi bimbingan dan ajaran kepada guru. Selepas Membimbing murid menulis refleksi selepas aktiviti dijalankan. Mengemaskan tempat yang menjalankan aktiviti sebelum bersurai.

Mengadakan mesyuarat post mortem untuk penambahbaikan aktiviti yang dilaksanakan. Menyiapkan laporan dan penilaian kendiri mengenai bengkel yang dijalankan. Menghasilkan sekeping CD atau DVD yang mengandungi gambar dan video berpandukan perisian Movie Maker .
11

Mendapatkan borang penilaian daripada Guru Besar sekolah masingmasing selepas pemarkahan dicatakan pada borang penilaian. Menghantar tugasan BIG Fasa 3 kepada pensyarah untuk semakan.

12