Anda di halaman 1dari 5

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk

: 26 Mac 2013 : 60 minit : 2 Bijak : Alam Sekitar : Habitat Haiwan

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama : 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 iii. Memahami perkataan, frasa dan ayat. Standard Kandungan : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Standard Pembelajaran : 2.2.2 Membaca dan memahami frasadalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul Standard Prestasi : B1 D1 E2 Menyebut perkataan yang mengandungi diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung.

Pada akhir pengajaran, murid dapat : 1. Menceritakan sekurang-kurangnya tiga maklumat penting yang didengar daripada paparan slaid yang ditayangkan iaitu contoh haiwan yang hidup di darat, di dalam air dan di kedua-duanya. 2. Memahami perkara yang dibaca dengan menjawab soalan yang disediakan. Kemahiran bahasa : Lisan dan Membaca Sistem Bahasa: Tatabahasa: Morfologi Kata Nama

Pengisian Kurikulum: Ilmu - Dunia Sains, Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik Nilai - Kerjasama - Berdisiplin Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai

Elemen Kerentas Kurikulum : Kreativiti Kosa Kata: buaya, harimau, tupai, kuda laut, peguin, anjing laut.

Langkah/ Masa Set Induksi ( 5 minit )

Isi Pelajaran Beberapa bunyi haiwan dimainkan oleh guru -kucing -ayam -kuda -burung . Slaid Habitat Haiwan -Haiwan yang hidup di darat.

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran 1.Murid meneka beberapa bunyi haiwan yang dimainkan oleh guru.

Catatan BBM : Bunyi Binatang (MP3) KBT: Kemahiran Berfikir

Langkah 1 (20 minit)

1. Murid dikehendaki melihat paparan slaid yang telah disediakan oleh guru.

BBM: paparan slaid ,PPT KBT:

2.Ketika slaid ditayangkan, -Haiwan yang hidup di dalam air. -Haiwan yang boleh hidup di darat dan di dalam air. 3.Setelah selesai melihat slaid, secara berpasangan murid diminta untuk menceritakan tentang slaid yang telah ditayangkan iaitu berkenaan Habitat Haiwan. guru menyoal beberapa soalan-soalan mudah kepada murid untuk memastikan tahap kefahaman murid.

Kecerdasan pelbagai - Verbal linguistik BCB : Kemahiran Lisan Kemahiran Berfikir: -Menilai dan mentaksir

Langkah 2 (10 minit)

1.Murid membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul .

1.Guru membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan diikuti oleh murid. 2.Kemudian guru memilih

BBM: - paparan slaid, PPT -Aktiviti1 -Aktiviti2

2.Guru membimbing murid membaca dengan betul. 3.Murid menjawab soalan-soalan yang disediakan guru.

seorang murid untuk membaca kuat dan rakanmurid tersebut. 3.Aktiviti ini diteruskan dengan memilih murid yang lain untuk membaca secara kuat dan rakan-rakan lain perlu mengikutnya. 4.Setelah selesai aktiviti membaca, murid diminta untuk menjawab beberapa soalan yang telah disediakan.

BCB: -Kemahiran -Kemahiran mencari maklumat

rakan yang lain perlu mengikut bacaan mekanis

Langkah 3 (20 minit)

1.Murid mengelaskan haiwan mengikut habitatnya di dalam petak yang telah disediakan. 2.Murid melukis dan mewarna gambar tersebut mengikut kreativiti masingmasing.

1.Guru mengedarkan kertas yang mengandungi petakpetak darat sahaja, air sahaja serta darat dan air.

BBM: Aktiviti3 KBT: Spatial dan ruang

2.Murid diminta untuk memenuhkan petak-petak tersebut dengan melukis gambar haiwan mengikut habitatnya.

3.Guru memberi bimbingan dan memantau aktiviti murid. Penutup (5minit) Murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran dengan bantuan guru.

3.Kemudian, murid dikehendaki mewarnakan gambar tersebut mengikut kreativiti masing-masing. 1. Murid dibimbing merumuskan perkara yang dipelajari. 2.Murid menyenaraikan nilai murni yang telah diperoleh hasil daripada pembelajaran mereka. 3.Murid menyayikan lagu yang telah disediakan bersamasama guru BBM: Slide PPT lagu Youtube lagu haiwan Nilai Murni: Cintai dan sayangi haiwan. KBT: Muzik

Nota Tambahan: