Anda di halaman 1dari 4

Nama : .

Kelas : Taun 3

PERESA SEMESTER SATU BAHASA IBAN TAUN 3 (1 JAM)

Aribulan: . Markah : ..

A. Bacha cherita dibaruh tu lalu saut tanya di baruh tu:Hari siti Beruang mai Tekura berumah. Seduai betampung dua pintu aja. Seduai lalu mupuk beramu. Udah ramu chukup, rumah pan dientakka seduai. Lebuh rumah seduai udah tembu, Beruang pan lalu berunding mai Tekura ngiga pemakai ka dempa. Lebuh seduai nurun ari rumah Tekura ialu bejaku enggau Beruang. Enda pia, manah agi tua mupuk bekebun pisang ari ka begiga belama. Manah runding nuan nya, Sambi, pia ku saut Beruang. Beruang seduai Tekura lalu begiga ke tambak pisang.Maioh endar tambak pisang ulih seduai sarinya. Seduai iya lalu nanam tambak pisangnya semak rumah. Penyadi pisang Beruang enda tentu besai laban selalu diempa iya upa.Pisang enggi Tekura nyadi galak endar. Diatu, pisang iya nyau mupuk bebuah. Lama agi, mayuh agi ga pisang Tekura nungkul. Tang pisang Beruang lalu nadai bebuah. Lebuh Beruang meda buah pisang Tekura nyau udah midar tauka kuning, iya lalu minta diri deka niki pun pisang nya. Saut tanya di baruh tu:- (15%) 1.Berapa pintu rumah sida Tekura? _____________________________________________________________________________________ 2. Kini ka tunga Beruang mai Tekura? _____________________________________________________________________________________ 3. Katikah setuju tauka enda Tekura enggau penemu Beruang ti mai iya begiga? _____________________________________________________________________________________ 4. Nama utai ti di bai Tekura tanam Beruang? _____________________________________________________________________________________ 5. Nama kabuah pisang Beruang enda tentu nyadi? _____________________________________________________________________________________ 6. Nama kabuah Beruang minta ngagai Tekura niki pun pisang iya?

(1)

B. Isi tempat puang ngena pengenap teas ti engkeman di kena nembuka setiap iti ayat nya. (25%) sigi singkap utas selambar sebidang sepating sekalapis lungkit setandan iku

1. Apai Biju meli tujuh ________________ papan dikena ngaga pagar babi. 2. Limping makai tiga _______________ buah rian maia makai tadi. 3. Aki Jilan bisi nupi lapan ______ itik ba belakang dapur. 4. Nyaru meli ________________ tanah di kena iya nanam kayu getah. 5. Jugah nyual __________________ getah di kena iya meli beras. 6. Udin nyuaka _________________buah sibau ngagai madi iya. 7. Demong ngesan ________________ pisang tanduk pulai ke rumah. 8. Indai meli __________________baju baru di kena maia Gawai ila. 9. Empina nerima ____________________ surat ari Kuala Lumpur. 10. Tupai makai ____________ buah rungan ka udah mansau.

C. Pilih leka jaku betandu sebut ti betul lalu isi ba tempat puang di baruh tu. (25%) kilai-kilai garing-garing getar-geter gadak-gadak kulap-kulap gisai-gisai rah-rah sirut-sirut degi-degi

dugau-dugau

1. Aya Abok gali telentang _______________________ba ruai laban iya kelalu lelak. 2. Mulut Inik Ulok _____________________bai iya ngunyah pinang. 3. Apai Brayun duduk _____________________ ba tanju laban ngemataka bala nembiak mit main bol. 4. Indai Dayun nyabak _____________________ leboh ngenang penusah ngidup ka diri ba rumah panjai. 5. Lajun gali _________________________ di bilik sida laban pedis pala ari kemari. 6. Minah semina berdiri ___________________ ba moa pintu laban burit iya kena pisa.

(2)

7. Munyi nyawa Indai Bana nyau _________________ maia ti ngasuh bala anak iya belajar. 8. Pejalai iya nyau ___________________ laban mabuk bai ngirup ai tuak. 9. Tubuh iya nyau ____________________ laban ti kelalu chelap. 10. Bunyau nyau ____________________ laban tubuh iya dibalut semut maia udah niki buah sibau. D. Isi tempat puang ngena lekajaku dalam pitak ti samareti enggau lekajaku di baruh tu:- (20%) anyut muchau giling engkechit asur anchau entap apin Sama reti ragak

angus Lekajaku Ara Bedau Inggar Merejuk Gulung Landai Mutap Retung Surung Rarat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E. Isi puang ngena jaku belaban reti di baruh tu:- (15%) tabar lempung lubah mata lembau

1. Jeffery anembiak ti gemu tang adi iya Albert kurus. 2. Pelanduk laju belanda tang Tekura ______________ . 3. Chambai bagas belajar tang Ading _______________ . 4. Besi berat tang kertas ________________ . 5. Buah sibau nya udah mansau tang buah sikup nyin agi _____________ . 6. Ai ba tasik masin tang ai ba sungai ____________ .

(Selamat Berperesa) (3)

KERTAS SOALAN TAMAT