Anda di halaman 1dari 22

PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN LIMA 2013

INDEKS NOMBOR DALAM HARGA BARANGAN TEMPATAN

Assalamualikum dan salam sejahtera . Di halaman ini , saya ingin meramkan setinggi-tinggi terima kasih kepada guru matematik tambahan saya iatu , Pn.Madonna Ripin yang banyak memberi tunjuk ajar kepada saya ketika saya menyiapkan tugasan ini . Seterusnya saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya iatu Encik Harifin dan Pn.Siti Aisha kerana banyak menyokong dan turut membantu dari segi kewangan ketika saya menyiapkan tugasan ini dan tidak lupa juga semua ahli keluarga yang turut Akhir sekali kepada rakan seperjuangan saya yang turut terlibat secara langsung ketika proses mencari data untuk projek ini . Mereka ialah , Dilla Moonira , Nurul Farhanah , Nur Atikah , Nur Atilia Adrianna , Khairunnisa , Rosmiati , Mohd Ashraf , Mohd Fadzrul , Mohd Zulkarnian dan Mahathir Moamar . Tanpa bantuan mereka , saya tidak akan mampu menyiapkan tugasan ini . Akhir kata , hanya Allah SWT yang dapat membalas jasa baik kamu semua . Sekian terima kasih .

Yang benar,

NUR IZZATI

Objektif bagi kajian ini ialah : Para pelajar dapat mengaplikasikan kegunaan matematik tambahan dalam kehidupan seharian dan dapat memahami peranan matematik dalam kehidupan seharian. Dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan dapat menyebarkan cara efektif dalam komunikasi matematik . Mendorong pelajar untuk bersikap positif. Dapat memahami topic ini dengam mendalam kerana cara pembelajaran yang berkesan dan efektif .

Harga barangan yang dijual di kedai berbeza dari satu kedai ke satu kedai yang lain . pembeli cenderung untuk membeli barangan daripada kedai yang bukan hanya menawarkan harga yang berpatutan tetapi turut memberi nilai tambah kepada barangan

tersebut . Anda dikehendaki melaksanakan satu kajian tinjauan terhadap empat item yang berlainan berdasarkan kategori tersebut : makanan , detergen dan alat tulis . Kajian ini perlu melibatkan tiga kedai yang berlainan .

a) Kumpul gambar , keratin akhhbar atau foto bagi item yang telah anda pilih daripada kedai . Reka satu kolaj untuk mempamerkan barangan yang telah dipilih .

b) Senaraikan item dan harganya secara sistematik seperti jadual 1 .

KATEGORI

ITEM

HARGA (RM) Utama Jaya

HARGA (RM) DOne Mart 4.60

HARGA (RM) Monegain 4.50

Makanan

1.Tepung naik sendiri

4.40

2.Gula

2.60

2.60

2.50

3.Mentega

4.20

4.00

4.10

4.Telur gred (A)

5.20

6.40

5.50

Jumlah Harga Detergen 1.Pencuci kain 2.Pencuci Pinggan

16.40

17.60

16.40

9.50

9.50

9.00

2.90

2.75

2.70

3.Pembersih Lantai

7.10

7.10

7.10

4.Pelembut kain Jumlah Harga

5.80

6.80

5.60

Jumlah Harga

25.30

26.15

24.40

Alat Tulis

1.pen

1.00

0.60

0.70

2.Pemadam

1.00

1.20

1.20

3.Pensil

13.90

15.30

14.70

4.Pembaris

0.80

1.00

0.70

Jumlah

16.70

18.10

4.10

Jumlah keseluruhan

58.40

61.85

57.90

.. .............

c) Bina sekurang-kurangnya dua perwa.kilan graf (pengunaan ICT digalakkan) yang sesuai untuk membandingkan perbezaan harga item yang dipilih

30

25

20

Utama Jaya 15 D'one Mart Monegain

10

0 Makanan Detergen Alat tulis

30

25

20

Utama Jaya 15 D'one Mart Monegain 10

0 Makanan Detergen Alat tulis

D) Berdasarkan perwakilan graf yang telah anda bina dalam bahagian 1(c) tafsir , bincang dan buat kesimpulan . Seterusnya tuliskan komen tentang dapatan anda

Berdasarkan perwakilan graf yang telah saya bina dalam bahagian 1(c) , saya telah mendapati bahawa terdapat perbezaan yang sangat tinggi dalam kategori makanan . Dimana telur Gred A telah dijual dengan harga RM 6.40 di kedai Done Mart , sementara kedai Utama Jaya hanya menjual dengan harga 5.20 sahaja . Kedai yang mempunyai jumlah yang paling tinggi dalam jumlah keseluruhan kategori makanan ialah kedai DOne Mart . Sementara kedai yang mempunyai jumlah terendah ialah kedai Utama Jaya .

Seterusnya ialah kategori Detergen . Dalam kategori barangan yang mempunyai jumlah perbezaan yang terbesar ialah pelembut kain di Kedai DOne Mart yang dijual dengan harga RM6.80 sementara di kedai Monegain hanya dijual dengan harga RM 5.60. Kedai yang mempunyai jumlah keseluruhan yang tinggi dalam kategori ini ialah , kedai Done Mart iatu RM 26.15

Akhir sekali ialah kategori alat tulis . Di dalam kategori ini tiada barangan yang mempunyai .jumlah perbezaan yang tinggi . Jumlah keseluruhan yang tertinggi ialah di kedai DOne Mart iatu RM18.10 . Konklusinya , kedai DOne Mart mempunyai jumlah yang paling tinggi di antara 3 Kedai yang telah saya kaji

e)Kenal pasti satu item yang mempunyai perbezaan harga yang paling ketara antara kedai yang dipilih . Hitung nilai min dan sisihan piawai untuk item yang dikenal pasti . Seterusnya cadangkan

dan bincangkan factor-faktor yang mungkin menyumbang kepada perbezaan harga tersebut ,

i)

Nilai Min :

ii)

Sisihan piawai :

Setiap tahun sekolah anda akan , SMK permai akan menganjurkan carnival jualan bagi mengumpul dana untuk sekolah . pada tahun ini , sekolah merancang untuk memasang penyaman

udara untuk pusat sumber sekolah . Disebabkan permintaan yang tinggi terhadap kek mentega , kelas anda bercadang untuk menjalankan projek yang sama pada tahun ini .

a) Cadangkan sebuah kedai daripada bahagian 1 yang mana anda akan .membeli bahan untuk membuat kek mentega tersebut . Nyatakan dan bincangkan sebab mengapa kedai tersebut dipilih

Saya akan memilih kedai Utama Jaya kerana kedai tersebut mempunyai jumlah keseluruhan yang paling rendah dalam kategori makanan . Oleh itu , saya dapat mengurangkan kos untuk membeli barangan untuk membuat kek mentega untuk carnival akan dattang .

b) Lengkapkan jadual 2 dengan harga barangan kedai yang telah anda pilih Bahan-bahan Tepung naik sendiri Gula Mentega Telur (gred A) Kuantiti/ kek 250 g 200 g 210 g 5 biji (300 g) Harga pada tahun 2012(RM) 1.00 0.48 3.70 2.25 Harga pada tahun 2013(RM)

(i)

Hitung indeks harga bagi setiap bahan dalam jadual 2 pada tahun 2013 berasaskan tahun 2012

Barangan Tepung naik sendiri Gula Mentega Telur (Gred A)

Indeks harga pada tahun 2013 berasaskan tahun 2012

(ii)

Hitung indeks gubahan bagi membuat sebiji kek mentega pada tahun 2013 berasakan tahun 2012. Terangkan bagaimana anda memperoleh jawapan tersebut

(iii)

Pada tahun 2012 , kek mentega telah dijual dengan harga RM20.00 sebiji. Cadangkan harga jualan yang sesuai bagi kek mentega pada tahun 2013 . Berikan sebab bagi jawapan anda

C (i) Dari sumber yang boleh dipercayai , dapatkan maklumat tentang bagaimana menentukan kapasiti penyaman udara yang perlu dipasang berdasarkan isipadu / saiz suatu ruang bilik

Sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa carnival , anda dikehendaki menyediakan anggaran bajet bagi menganjurkan carnival pada tahun ini . Anda perlu mengambil kira kos perbelanjaan yang meningkat berbanding pada tahun sebelumnya disebabkan inflasi . Harga bagi makanan , pengangkutan , dan khemah telah meningkat sebanyak 12% . Kos untuk permainan , hadiah dan hiasan kekal seperti tahun lepas , manakala kos bagi barangan lain telah meningkat sebanyak 28 %

a) Lengkapkan jadual 3 berdasarkan maklumat yang diberi diatas

Perbelanjaan

Amaun pada 2012(RM) 1200.00 500.00 300.00 200.00 600.00 800.00 400.00 Jadual 3

Amaun pada 2013(RM) 1344.00 500.00 336.00 200.00 600.00 896.00 512.00

Makanan Permainan Pengangkutan Perhiasan Hadiah Khemah Barangan lain

b) Kira indeks gubahan bagi angggaran bajet carnival pada tahun 2013 berasaskan tahun 2012. Beri komen tentang jawapan anda

Amaun pada 2012(RM) 1200.00 500.00 300.00 200.00 600.00 800.00 400.00

Amaun pada 2013(RM) 1344.00 500.00 336.00 200.00 600.00 896.00 512.00

Indeks Harga

112 100 112 100 100 112 128

112 5 3 2 6 8 4

(c) perubahan indeks gubahan bagi anggaran bajet carnival daripada tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sama dengan perubahan daripada tahun 2013 ke tahun 2014 . Tentukan indeks gubahan bajet

Nombor indeks serinng digunakan dalam pelabagai situasi harian , seperti inndeks kualiti udara , indeks bursa saham ,indeks

emas dan inndeks hartanah. Dapatkan maklumat daripada internet atau sumber lain yang boleh dipercayai tentang kepentingan dua jenis nombor indeks yang anda pilih . Huraikan kegunaan dan kepentingan kedua-dua nombor indeks tersebut dalam kehidupan seharian

Indeks Pencemaran Udara pencemaran udara adalah pengenalan bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi bahaya thatcause atau ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain, atau kerosakan naturalenvironment ke atmosfera atmosphere.The adalah dinamik sistem kompleks semula jadi gas yang penting untuk menyokong kehidupan di planet Bumi. Pengurangan ozon stratosfera akibat pencemaran udara telah lama diiktiraf sebagai athreat kepada kesihatan manusia serta ecosystems.The Bumi Indeks Kualiti Air(AQI) (Juga dikenali sebagaiIndeks Pencemaran Udara(API) atauIndeks PollutantStandard(PSI) Adalah nombor yang digunakan oleh agensi-agensi kerajaan untuk mencirikan kualiti udara di lokasi yang diberikan. Dengan peningkatan AQI, peratusan yang semakin besar penduduk mungkin mengalami kesan kesihatan yang semakin teruk yang buruk. Untuk mengira AQIrequires kepekatan pencemar udara dari monitor atau model. Fungsi digunakan untuk convertfrom pencemar udara tumpuan kepada AQI berbeza mengikut pencemar, dan berbeza dalam countries.Air berbeza nilai indeks kualiti dibahagikan kepada julat, dan setiap rangkaian diberikan sebuah huraian dan kod acolor. Standard nasihat kesihatan awam yang berkaitan dengan setiap pelbagai AQI. Agencymight juga menggalakkan orang ramai untuk mengambil

pengangkutan awam atau kerja dari homewhen AQI tahap yang tinggi ..........

Pasaran Saham IndexA perbandingan dari tiga indeks saham utama AS: theNASDAQ Komposit, Dow Jones IndustrialAverage, ands & P 500. Ketiga-tiga mempunyai ketinggian yang sama pada Mac 2007. Notis besar dot-com kenaikan di NASDAQ, hasil daripada bilangan besar tinggi. syarikat pada yang index.A indeks pasaran saham adalah satu kaedah untuk mengukur sebahagian daripada pasaran saham. Ramai indeks arecited oleh berita atau firma perkhidmatan kewangan dan digunakan sebagai penanda aras untuk mengukur prestasi portfolio seperti funds.Types bersama indeks pasaran indicesStock boleh dikelaskan dalam pelbagai cara. 'Dunia' A atau indexincludes pasaran saham 'global' (biasanya besar) syarikatsyarikat tanpa mengambil kira di mana mereka bermastautin atau didagangkan. Twoexamples adalah MSCI World dan S & P Global 100.A kebangsaan indeks mewakili prestasi pasaran saham negara yang diberikan dan melalui proksi, mencerminkan sentimen pelabur mengenai keadaan ekonomi. The marketindices paling kerap disebut harga adalah indeks negara terdiri daripada saham-saham syarikat-syarikat besar yang tersenarai di bursa largeststock sesebuah negara, seperti Amerika S & P 500, Nikkei Jepun 225, dan konsep FTSE100.The British boleh dilanjutkan juga di luar bursa. The Dow Jones Jumlah MarketIndex

Saham, seperti namanya, mewakili stok hampir setiap syarikat awam yang didagangkan ........................................................................

di Amerika Syarikat, termasuk semua saham-saham AS yang didagangkan di Bursa Saham New York (butnot ADRs) dan yang paling diniagakan di NASDAQ dan Bursa Saham Amerika. Russell InvestmentGroup ditambah kepada keluarga indeks dengan melancarkan Russell Global Index.More indeks khusus wujud menjejaki prestasi sektor-sektor tertentu yang pasarannya Morgan Stanley Indeks Biotech, misalnya, terdiri daripada 36 firma Amerika inthe industri bioteknologi. Indeks lain boleh mengesan syarikat-syarikat saiz tertentu, jenis tertentu pengurusan, atau kriteria yang lebih khusus satu indeks yang diterbitkan oleh Linux News Weekly menjejaki saham syarikat-syarikat yang menjual produk-produk dan perkhidmatan berdasarkan Linux operatingenvirnment.Index indeks versionsSome, seperti 500 S & P, mempunyai pelbagai versi [1] Versi ini boleh berbeza onhow berdasarkan komponen indeks berwajaran dan bagaimana dividen diambilkira. Sebagai contoh, terdapat tiga versi daripada 500 indeks S & P: pulangan harga, yang hanya menganggap harga thecomponents, jumlah pulangan, yang menyumbang pelaburan semula dividen dan jumlah pulangan bersih, whichaccounts untuk pelaburan semula dividen selepas ditolak cukai pegangan. Sebagai contoh yang lain, Wilshire 4500 Wilshire 5000 dan indeks mempunyai lima versi setiap satu: totalreturn permodalan penuh, harga permodalan penuh, jumlah pulangan terlaras apungan, harga terlaras apungan, dan perbezaan weight.The sama antara permodalan penuh, terapung-diselaraskan, dan versi yang sama berat adalah komponen indeks inhow adalah weighted.Uses dan kepentingan indeks pencemaran udara dan indexAs pasaran saham semua orang boleh melihat, indeks pencemaran udara digunakan oleh

kerajaan untuk mengukur indeks kualiti udara dan untuk mengesan sebarang pencemaran di negara kita s air.This adalah untuk memastikan udara cleanand selamat untuk kita inhale.Besides itu, satu amaran awal boleh diberikan kepada kita jika pencemaran udara tohigh untuk kita keluar dari rumah kita. Amaran ini diberi berdasarkan bacaan andinterpretations daripada index.As pencemaran udara bagi indeks pasaran saham, ia adalah terutamanya untuk usahawan perniagaan. Ini jenis indeks isused untuk menentukan hasil daripada pasaran saham dan juga kesimpulan daripada pasaran saham. Indeks pasaran Thestock adalah penting kerana negara s keadaan ekonomi kadang-kadang bergantung kepada i

Nombor indeks : Nombor Indeks adalah kaedah statistik yang direka untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berubah-ubah atau groupof pembolehubah yang berkaitan berkenaan dengan masa, lokasi geografi atau ciri-ciri lain seperti asincome, profesion, dan lain-lain koleksi nombor indeks bagi tahun yang berbeza, lokasi, dan lain-lain, issometimes dipanggil siri indeks. Bilangan Indeks Mudah : Satu nombor indeks yang mudah adalah nombor yang mengukur perubahan relatif dalam menghormati tunggal variablewith kepada asas. Bilangan Indeks Komposit : A Nombor indeks gubahan adalah nombor yang mengukur satu perubahan purata relatif dalam agroup pembolehubah relatif berkenaan dengan asas...........

Nombor indeks adalah bertujuan untuk mengkaji perubahan dalam kesan-kesan faktor-faktor yang tidak boleh bemeasured langsung. Menurut Bowley, nombor Indeks digunakan untuk mengukur perubahan somequantity yang kita tidak boleh melihat secara langsung. Sebagai contoh, perubahan dalam aktiviti perniagaan di countryare yang tidak boleh diukur secara langsung tetapi ia adalah mungkin untuk mengkaji perubahan relatif dalam aktiviti perniagaan dengan mengkaji perubahan dalam nilai-nilai beberapa faktor-faktor yang memberi kesan kepada aktiviti perniagaan, fungsi tersebut mampu measurement.Index langsung nombor yang biasa digunakan alat statistik untuk mengukur combinedfluctuations

dalam pembolehubah yang berkaitan dengan kumpulan. Jika kita ingin membandingkan tahap harga itemstoday pengguna dengan yang lazim sepuluh tahun yang lalu, kita tidak berminat untuk membandingkan harga hanya oneitem, tetapi dalam membandingkan beberapa jenis tahap harga purata. Kita mungkin ingin membandingkan pengeluaran presentagricultural atau pengeluaran perindustrian pada masa kemerdekaan. Di sini sekali lagi, kita perlu mengambil kira semua perkara yang pengeluaran dan setiap perkara yang telah menjalani fractionalincrease yang berbeza (atau penurunan). Bagaimana kita mendapatkan ukuran komposit? Langkah komposit disediakan dengan nombor indeks yang boleh ditakrifkan sebagai alat untuk menggabungkan variasi yang havecome dalam kumpulan pembolehubah yang berkaitan dengan tempoh masa, dengan tujuan untuk mendapatkan angka yang thatrepresents net yang hasil daripada perubahan dalam membentuk nombor variables.Index boleh diklasifikasikan dari segi pembolehubah yang mereka adalah bertujuan untuk mengukur. Dalam perniagaan, kumpulan yang berbeza daripada pembolehubah dalam ukuran yang teknik nombor indeks arecommonly yang digunakan ialah (i) harga (ii) kuantiti, (iii) nilai dan (iv) aktiviti perniagaan. Oleh itu, kita haveindex harga borong, indeks harga pengguna, indeks pengeluaran perindustrian, indeks nilai eksport dan indeks aktiviti perniagaan, dan lain-lain Di sini kita akan berminat terutamanya dalam indeks numbersof harga menunjukkan perubahan terhadap masa, walaupun kaedah dinyatakan boleh digunakan kes toother. Secara umum, tahap semasa harga dibandingkan dengan tahap harga dalam tempoh masa past.The dipanggil tempoh semasa dan tempoh beberapa pada masa lalu dipanggil asas perio

Anda mungkin juga menyukai