Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Asas I ( Prinsip Asas Pertolongan Cemas)
Jumlah peserta : 31 pelajar ( 1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer, buku nota pelajar
Tempat Latihan : Dewan
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan Sedia atau pengalaman tentang Slide 1 dan 2
kemalangan yang pernah dilihat.

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang siapa, apa
dan bagaimana untuk memberi pertolongan cemas.

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk memberi bantuan pertolongan
cemas

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Prinsip Pertolongan Cemas Slide 3
-Definisi Pertolongan Cemas Slide 4
-Kenapa diberi Pertolongan Cemas? Slide 5
b) Sifat ahli Pertolongan Cemas Slide 6 & 7
c) Tanggungjawab ahli Pertolongan Cemas Slide 8 & 9
d) Tugas ahli Pertolongan Cemas Slide 10 & 11
e) Informasi tambahan Slide 12 -16

AKHIR

Masa Catatan

13 minit PENUTUP
Soalan Lisan
1. Apakah tujuan Pertolongan Cemas?

2. Nyatakan sifat-sifat untuk menjadi seorang ahli Pertolongan


Cemas?

RINGKASAN
Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami apa, siapa dan bila Pertolongan Cemas
diperlukan
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Asas I ( Peti Pertolongan Cemas)
Jumlah peserta : 31 pelajar ( 1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer dan peti pertolongan cemas, buku
nota pelajar
Tempat Latihan : Bilik Darjah
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Memperkenalkan Peti Pertolongan Cemas Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan Sedia atau pengalaman tentang Slide 17
penggunaan Peti Pertolongan Cemas

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang apa yang ada
di dalam peti pertolongan cemas

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk menggunakan ubat atau alatan
yang ada di dalam peti pertolongan cemas

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani, bersedia
dan boleh memberi pertolongan asas kepada yang
memerlukan
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Kegunaan Peti Pertolongan Cemas Slide 18
b) Kelengkapan yang Ada Di dalam Peti
Pertolongan Cemas Slide 19

AKHIR

Masa Catatan

13 minit PENUTUP
Soalan Lisan
1. Dimanakah boleh dijumpai Peti Pertolongan Cemas?

2. Nyatakan Kelengkapan yang ada serta kegunaannya Ubat dan


alat yang ada di dalam peti Pertolongan Cemas

RINGKASAN
Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti mengetahui kelengkapan yang ada di dalam peti
Pertolongan Cemas dan kegunaannya.
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Asas I ( Luka Dan Balutan – Bahagian 1)
Jumlah peserta : 31 pelajar (1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer, Kain Anduh dan keperluan lain
serta buku nota pelajar
Tempat Latihan : Dewan
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang luka Slide 20 & 21
yang pernah dialami

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang jenis luka dan
merawatnya

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk membuat balutan jika luka

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Definisi luka berdarah Slide 22
b) Bahagian luka Slide 23,24,25
c) Jenis-jenis luka Slide 26 & 27

AKHIR

Catatan
Masa
13 minit PENUTUP
Soalan Lisan
1. Apakah tujuan Balutan?

2. Nyatakan Jenis-jenis luka?

RINGKASAN
Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami jenis luka dan cara membalutnya dengan
betul
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Asas I ( Luka Dan Balutan – Bahagian 2)
Jumlah peserta : 31 pelajar (1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer, Kain Anduh dan keperluan lain
serta buku nota pelajar
Tempat Latihan : Dewan
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang luka Slide 20 & 21
yang pernah dialami

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang jenis luka dan
merawatnya

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk membuat balutan jika luka

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Salur Darah Slide 28 & 29
b) Rawatan Slide 30 & 31
c) Mengawal Pendarahan Slide 33,34,35

AKHIR

Catatan
Masa

13 minit PENUTUP

Soalan Lisan
1. Namakan salur darah yang diketahui?

2. Nyatakan bagaiman cara mengawal pendarahan?

RINGKASAN

Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami cara untuk mengawal pendarahan dengan
betul.
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Asas I ( Luka Dan Balutan – Bahagian 3)
Praktikal
Jumlah peserta : 31 pelajar (1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer, Kain Anduh, Peti PC dan buku
nota pelajar
Tempat Latihan : Bilik Darjah
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang luka Slide 20 & 21
yang pernah dialami

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang jenis luka dan
merawatnya

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk membuat balutan jika luka

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Balutan Slide 36 - 47
Teori dan Praktikal

AKHIR

Catatan
Masa
13 minit PENUTUP
Soalan Lisan
1. Namakan jenis-jenis balutan?

2. Tunjukcara membalut dengan betul?

RINGKASAN
Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami cara untuk membuat balutan yang betul.
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Tahap II ( Renjatan – Bahagian 1)
Jumlah peserta : 31 pelajar (1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer, Kain Anduh, Peti PC dan buku
nota pelajar
Tempat Latihan : Dewan
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang Slide 1 & 2
renjatan yang pernah dialami

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang punca dan
rawatan awal untuk renjatan

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk menghadapi mangsa renjatan

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Renjatan
- Punca Slide 3
- Tanda-tanda Slide 4
- Rawatan Slide 5,6,7
- Amaran Slide 8
b) Pengsan Slide 9
- Tanda Slide 10
- Rawatan Slide 11

AKHIR

Catatan
Masa
13 minit PENUTUP
Soalan Lisan
1. Namakan tanda-tanda renjatan?

2. Apakah perkara yang dilarang dilakukan semasa menghadapi


mangsa renjatan atau pengsan?

RINGKASAN
Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami cara untuk menghadapi mangsa pengsan.
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Tahap II ( Tercekik Dewasa dan Bayi – Bahagian 2)
Jumlah peserta : 31 pelajar ( 1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer dan Buku Nota Pelajar
Tempat Latihan : Dewan
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang Slide 16 & 17
tercekik yang pernah dialami

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang punca,
rawatan untuk mangsa tercekik

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk menghadapi mangsa tercekik

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Tercekik Sl;ide 16 & 17
- Punca Slide 17
- Tanda-tanda Slide 18
- Rawatan Slide 19-22
- Amaran Slide 23
b) Tercekik ( bayi) Slide 24
- Punca Slide 25
- Tanda-tanda Slide 26
- Rawatan Slide 27 & 28
- Amaran Slide 29
c) Tunjukcara & Praktikal

AKHIR

Catatan
Masa

13 minit PENUTUP
Soalan Lisan
1. Punca tercekik adalah?

2. Apakah perbezaan untuk memberi rawatan kepada mangsa


dewasa dan bayi yang tecekik?

RINGKASAN
Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami cara untuk menghadapi mangsa pengsan.
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Tahap II ( Keracunan, Terbakar & Melecur)
Jumlah peserta : 31 pelajar (1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer, Keperluan berkaitan & Buku nota
pelajar
Tempat Latihan : Dewan
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Masa Isi Catatan

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang Slide
keracunan atau melecur yang pernah dialami 12,13,49

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang punca,
rawatan awal untuk keracunan dan melecur

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk menghadap mangsa keracunan
dan melecur

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Keracunan Slide 12 & 13
- Tanda-tanda Slide 14
- Rawatan Slide 15

b) Terbakar dan Melecur Slide 30


- Klasifikasi Slide 31
- Rawatan Slide 32,33,34

AKHIR

Catatan
Masa

13 minit PENUTUP

Soalan Lisan

1. Namakan tanda-tanda keracunan?

2. Nyatakan klasifikasi Terbakar dan melecur?

RINGKASAN

Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami cara untuk menghadapi mangsa pengsan.
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Tahap III ( Patah – Kecederaan Tulang)
Jumlah peserta : 31 pelajar (1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer, Kain Anduh dan keperluan lain
Tempat Latihan : Dewan
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang patah Slide 1
tulang yang pernah dialami

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang punca,
rawatan awal untuk patah tulang

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk menghadap mangsa kecederaan
patah tulang

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Punca Slide 2
b) Jenis-jenis patah Sllide 3
c) Tanda-tanda Slide 4

AKHIR

Catatan
Masa
13 minit PENUTUP
Soalan Lisan
2. Namakan tanda-tanda kepatahan tulang dagu?

2. Nyatakan Jenis-jenis patah yang dipelajari?

RINGKASAN
Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami cara untuk menghadapi mangsa pengsan.
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR
RANCANGAN MENGAJAR

Tajuk Pelajaran : Pertolongan Cemas


Tahap III ( Patah – Kecederaan - Tulang Bahagian 2)
Jumlah peserta : 31 pelajar (1 Platun)
Bahan Rujukan : Nota Jawatankuasa Teknikal
Alat Bantuan Mengajar : LCD, Komputer, Kain Anduh, keperluan berkaitan
dan buku nota pelajar
Tempat Latihan : Dewan
Masa Latihan : 1 jam

PERMULAAN

Catatan
Masa Isi

7 minit PENGENALAN
Sesi memperkenalkan diri Sesi
Pengenalan
ULANGKAJI
Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang patah Slide 1
tulang yang pernah dialami

PENDAHULUAN
Tujuan
Untuk memberi pendedahan tentang punca,
rawatan awal untuk patah tulang

Sebab
Supaya setiap pelajar mengetahui cara dan teknik
yang betul untuk menghadap mangsa kecederaan
patah tulang

Perangsang
Memberi keyakinan supaya pelajar berani dan
boleh memberi pertolongan asas kepada mangsa
PERTENGAHAN

Kenyataan
Masa Catatan dan Bantuan
Mengajar

40 minit ISI
a) Rawatan Slide 5
b) Amaran Sllide 6
c) Tunjukcara dan Praktikal Slide 5

AKHIR

Catatan
Masa
13 minit
PENUTUP

Soalan Lisan
1. Namakan rawatan awal untuk mangsa patah tulang?

2. Nyatakan perkara yang dilarang sama sekali semasa merawat


awal mangsa patah tulang?

RINGKASAN

Di akhir pelajaran :
Pelajar mesti memahami cara untuk menghadapi mangsa pengsan.
Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah
BUKAN DOKTOR

Anda mungkin juga menyukai