1

SOALAN GERAK GEMPUR SEJARAH PMR DAERAH HULU LANGAT SET 3

2 SET 3 1 Siapakah tokoh yang membuat tafsiran sejarah seperti berikut ? ” Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya ”

A B C D

Ibn Khaldun Herodotus Mohd Yusof Ibrahim Abdul Hadi Hassan

2

Pernyataan berikut berkaitan dengan Zaman Prasejarah di Malaysia?

Zaman ini bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu

Di manakah lokasi petempatan tersebut? A B C D Kota Tampan Gua Harimau Bukit Tengkorak Sungai Tembeling

3

Senarai berikut merupakan kerajaan awal di Asia Tenggara.   Champa Chih Tu

Apakah ciri persamaan yang terdapat pada kerajaan tersebut? I II III IV Merupakan kerajaan maritim Menjalankan kegiatan perdagangan Menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan Mempunyai kemahiran dalam pembinaan empangan

3

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

4

Asal usul nama Melaka dikaitkan dengan pelbagai sumber. Apakah sumber tersebut? A B C D Sejarah Melaka Sejarah Melayu Pedagang Cina Pedagang India

5

Maklumat berikut berkaitan dengan faktor pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan.

Bentuk muka buminya berbukit bukau

Apakah kelebihannya kepada Melaka? A B C D Menjadi petunjuk bagi pelayar Mempunyai iklim yang sederhana sejuk Membolehkan aktiviti pertanian digiatkan Melindungi penduduk daripada angin monsun

6

Apakah tugas syahbandar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? A B C D Pengawal peribadi raja Ketua urusetia istana Pemungut hasil atau ufti Menguatkuasa peraturan keluar masuk kapal

4

7

Kesan perkembangan agama Islam di negeri Melaka jelas dilihat dengan kewujudan A B C D Sastera Lisan Sistem Sosial Institusi Kesultanan Hubungan Diplomatik

8

Maklumat berikut merujuk kepada kejatuhan negeri Melaka pada tahun 1511.

FaktorKejatuhan Melaka

• • •

Masalahperpaduan KedatanganPortugis

X

Apakah faktor X ? A B C D Kelemahan askar Portugis Kelemahan kepemimpinan Kedatangan askar Bugis Kebangkitan penduduk

5

9

Apakah makna slogan berikut kepada Portugis?

Gospel, gold and glory

A B C D

Menjayakan rancangan Portugis menguasai perdagangan rempah Menguatkan keazaman Portugis mengaut kekayaan di Timur Menjadi matlamat utama penjelajahan Portugis di Timur Menyemarakkan semangat meneruskan Perang Salib

10

Ilustrasi berikut menggambarkan angkatan perang Johor dan Belanda menentang Portugis di Melaka pada tahun 1641.

Gambar 2

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut? A Kedaulatan negara perlu dipelihara

B Keamanan negara tanggungjawab pemimpin C D Keselamatan negara ditentukan oleh kuasa luar Kemakmuran negara bergantung kepada ekonomi

6

11

Maklumat berikut berkaitan dengan perebutan takhta yang berlaku di Johor.

Raja Kechil mendakwa dirinya sebagai putera almarhum Sultan Mahmud Shah

Mengapakah Orang Laut mempercayai dakwaan tersebut? A B C D Membalas jasa Mendapat upah Menunjukkan ketaatan Menuntut hak

12

Rajah merujuk sistem giliran yang merupakan sistem pewarisan takhta.

Negeri yang manakah mengamalkan sistem tersebut? A B C D Selangor Kedah Perak Johor

7

13

Apakah kepentingan sistem berikut dalam masyarakat Melayu tradisional?   Sistem Kerah Sistem Serah

A B C D

Lambang kedaulatan seorang raja Status kekayaan para pembesar daerah Peranan pemerintah terhadap rakyat Tanda taat setia rakyat terhadap pemerintah

14

Pernyataan di bawah tentang kebudayaan penduduk Sarawak.
  Sarawak kaya dengan kebudayaan dan kesenian Adat resam penduduk Sarawak yang menarik

Apakah nilai yang perlu kita amalkan berdasarkan pernyataan tersebut? A B C D Menghargai keindahan dan warisan budaya Memonopoli kebudayaan tempatan kita Mempelbagaikan warisan etnik dan kaum Memperkenalkan budaya lain yang baik

15

Masyarakat Sabah mengamalkan babas, sogit dan kepanasan . Apakah tujuan amalan tersebut dijalankan ? A Mengekalkan sosio budaya hidup B Menjaga keharmonian dan kebahagian hidup C Mengeratkan hubungan masyarakat D Menanam semangat cinta akan Negara

8

16

Rajah 5 di bawah menunjukkan peristiwa yang berlaku di negeri Kedah.

Tahun 1770

Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah menjadi Raja Muda Kedah

Rajah 5 Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap Kedah? A B C D Kehilangan wilayah Kekuasaan negeri Siam Penyerangan tentera British Pemansuhan sistem pemerintahan

17

Jadual berikut menunjukkan dasar pemerintahan Brooke di Sarawak Penduduk Melayu Iban Cina Kegiatan Pentadbiran Ketenteraan Perlombongan

Apakah kesan daripada dasar tersebut? A B C D Perkembangan dalam bidang pendidikan Pertambahan penduduk di kawasan luar bandar Perpaduan antara kaum tidak dapat dilaksanakan Perkembangan kemudahan asas di kawasan Bandar

9

18

Rajah berikut menunjukkan faktor pembukaan Singapura oleh Stamford Raffles. Sesuai dijadikan pelabuhan bebas Faktor pembukaan Singapura Mengawal laluan perdagangan di Selat Melaka dan Selat Sunda

X

Apakah X? A B C D Mengeksploitasi hasil bumi Menyekat kemaraan Perancis Mewujudkan pusat pengumpulan barang Menyaingi pelabuhan Belanda di Betawi

19

Maklumat di bawah berkaitan dengan peristiwa British menempatkan wakilnya di Pahang. Pada tahun 1887, Sultan Ahmad telah menerima seorang wakil British.Baginda telah dipujuk oleh Sultan Abu Bakar dari Johor. Mengapakah British masih tidak berpuas hati sungguhpun telah berjaya wakilnya di Pahang? A B C D Kuasa wakil British adalah terhad Wakil British berhak ke atas rakyat Pahang Sultan enggan mengikut nasihat wakil British Wakil-wakil kerajaan Eropah lain turut ditempatkan menempatkan

10

20

Jadual berikut menunjukkan tindakan pembesar Johor untuk mengekalkan kedaulatan negeri. Tokoh Dato’ Jaafar bin Muhammad Dato’ Abdul Rahman bin Andak Dato’ Muhammad Salleh bin Perang Tindakan Mewajibkan pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor Mengawal hubungan luar Johor dengan British X

Apakah X ? A B C D Melukis peta pembangunan negeri Menggubal perlembagaan bertulis Memartabatkan bahasa Melayu Menubuhkan Jabatan Kerja Raya

11

21 Dialog dalam gambar di bawah mungkin diucapkan oleh Raja Abdullah dan Andrew Clarke.

Apakah kerugian yang dimaksudkan oleh baginda? I II III IV A B C D Pelucutan jawatan pembesar Pengecilan wilayah kekuasaan Kekurangan kuasa pentadbiran Kehilangan hak memungut cukai I dan II I dan IV II dan III III dan IV

22

Mengapakah Residen British kerap kali bertindak melampaui bidang tugasnya di NegeriNegeri Melayu? A B C D Tiada garis panduan untuk melaksanakan tugas Menerima ancaman daripada pembesar tempatan Terlalu berkuasa berbanding Sultan Mengaut kekayaan hasil bumi

12

23

Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Ahmad untuk mengelakkan Pahang

dijajah oleh British? (M/S:42) A B C D Meminta bantuan daripada Siam Menghantar ufti kepada pihak British Melantik seorang penasihat dari Belanda Membawa masuk pelabur Eropah

24

Bagaimanakah Johor diiktiraf sebagai negeri yang bebas dan berdaulat pada tahun 1885? A B C D Perjanjian persahabatan Johor S Perjanjian persahabatan Johor British Perjanjian Sulit British Siam Perjanjian Bangkok

25

Bagaimanakah British menghalang kemaraan kuasa besar di negeri-negeri Melayu Utara? A B C D Mengukuhkan pertahanan Membahagikan kawsan pengaruh Mengadakan perjanjian dengan Siam Mengadakan pakatan dengan Raja Melayu

13

26

Senarai berikut menunjukkan galian penting di Sarawak yang semakin berkurangan. Bahan galian • Antimoni • Emas • Raksa • Arang batu Apakah kesan kekurangan galian tersebut? A B C D Tumpuan kepada pertanian Tumpuan kepada industri desa Perusahaan getah diperkenalkan Perusahaan petroleum mula berkembang

27

Apakah tugas Ketua Anak Negeri dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah? A B C D Menjaga kebajikan buruh Mentadbir jabatan kerajaan Menjamin keamanan rakyat Menyelaras bidang pendidikan

28

Pada tahun 1880, Dent menubuhkan Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad dan berusaha untuk mendapatkan Piagam Diraja daripada British. Apakah kepentingan Piagam Diraja kepada syarikat Borneo Utara British di Sabah? A B C D Menjamin keselamatan Menambah modal perniagaan Mendapatkan kuasa mentadbir Menubuhkan sebuah kerajaan berdaulat

14

29

Pernyataan berikut merupakan punca kebangkitan orang Murut di Sabah. X • Menceroboh kawasan hutan • Melarang membuka tanah baru

Siapakah X? A B C D Syarif Masahor Mat Salleh Antanom Rentap

30

Mengapakah Tok Janggut, seorang tokoh pejuang tempatan menentang British di Kelantan? A B C D Pemecatan Pembesar Pengenalan Cukai baru Pengambilan buruh paksa Penangkapan pengikut setia

31

Rajah di bawah menunjukkan pembinaan jalan keretapi pada abad ke -17. TAHUN 1885 1891 LANDASAN KERETAPI TAIPING KE PORT WELD SEREMBAN KE PORT DICKSON

Apakah kesan perkembangan pemngangkutan keretapi di atas terhadap kemajuan ekonomi Tanah Melayu I II III memudahkan pengimportan makanan mempercepat penghantaran hasil pengeluaran menggalakkkan pembukaan kawasan baru

15 IV A B C D menarik kemasukan tenaga buruh I dan II I dan IV II dan III III dan IV

32

Jadual berikut menunjukkan kejayaan pejuang tempatan menentang penjajah. Tokoh Dol Said Rentap Dato Bahaman Kejayaan Menewaskan angkatan perang yang diketuai Kapten Wyllie di Naning Berjaya membunuh Allan Lee di Nanga Skrang Mengalahkan tentera British diketuai Hugh Clifford di Lubuk Tua

Apakah iktibar daripada kejayaan tersebut? A B C D Berani menanggung risiko Bertoleransi dalam perjuangan Bijaksana dalam menyusun strategi Bekerjasama menegakkan undang-undang

16 33 Dialog berikut mungkin berlaku pada ahun 1828. Residen Konsular: Mengikut peraturan ini, Dato’ Dol Said tidak boleh membicarakan kes jenayah. Kalau beliau berdegil lagi, jawatannya akan dilucutkan. Pegawai British : Notis ini akan saya sampaikan kepada Dato’ Dol Said. Berdasarkan dialog tersebut, apakah peraturan yang mesti dipatuhi oleh Dato’ Dol Said ? A B C D Peraturan British Peraturan Penghulu Peraturan Jenayah Peraturan Mahkamah

34

Akhbar Al-Imam merupakan suara perjuangan Kaum Muda. Apakah isu utama yang diperjuangkan oleh Kaum Muda melalui akhbar tersebut? A B C D Memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu Ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al- Quran Membantu Tanah Melayu yang aman dan makmur Mendesak penduduk Tanah Melayu menyokong Jepun

35

Apakah faktor yang menyebabkan Kebangkitan Tani pada tahun 1922-1928 di Terengganu? A B C D Pembinaan balai polis Pengenalan pas kebenaran Penghapusan amalan perhambaan Pembentukan sistem residen

`

17 36 Jadual di bawah menunjukkan kejayaan Jepun menguasai Tanah Melayu dalam tempoh yang singkat. Kejayaan tentera Jepun 8 Disember 1941 11 Januari 1942 15 Februari Mendarat di Kota Bharu Menawan Kuala Lumpur Menawan Singapura

Apakah faktor yang membawa kepada kejayaan tersebut ? I II III IV A B C D Kehebatan kapal perang Kerjasama pembesar tempatan Strategi perang yang bijak Serangan dari pelbagai arah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

37

Apakah faktor kejayaan Jepun dapat menguasai Tanah Melayu dalam masa yang singkat? I II III IV Mempunyai semangat perjuangan yang tinggi Memiliki tentera yang ramai berbanding tentera British Membuat serangan dari arah Selatan ke Utara Mendapat bantuan daripada orang tempatan.

A I dan II B C D I dan IV II dan III III dan IV

18

“Beta telah diberi kata dua dengan mulut dan masa yang dihadkan dan jikalau beta menolak daripada turun tandatangan, pengganti beta yang akan menurun tandatangannya akan dilantik.” -Sultan Kedah 38 Merujuk petikan di atas, pegawai manakah yang bertanggungjawab memaksa Sultan Kedah menandatangani persetujuan perlaksanaan penubuhan Malayan Union? A B C D Sir Edward Gent Sir Henry Gurney Sir Cecil Clementi Smith Sir Harold MacMicheal

Kongres Melayu yang pertama diadakan pada 1 hingga 4 Mac1946.

39

Apakah kejayaan kongres di atas? A B C D Mengembalikan kuasa raja Melayu Mencadangkan penubuhan UMNO Melindungi hak istimewa orang Melayu Memulau upacara perasmian Malayan Union

19

Sir Gerald Temple riaitu Pesuruhjaya Tinggi Tanah Melayu telah melancarkan kempen “Memenangi hati dan fikiran rakyat”

40

Apakah langkah-langkah yang diambil oleh tokoh di atas untuk mencapai matlamat kempen tersebut? I II III IV A B C D Mempekenalkan kawasan hitam dan kawasan putih Memperkenalkan sistem kad pengenalan Membentuk pasukan homeguard Melonggarkan syarat kewarganegaraan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

41

Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) bertambah kuat semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu ? A B C D Mendapat sokongan penduduk tempatan Mendapat bantuan kewangan Memperoleh bekalan senjata daripada British Memiliki kemudahan pengangkutan

20 42 Jadual berikut menunjukkan anggota dalam Sistem Ahli.

Tokoh Dato’ E.E.C. Thuraisingam Dato’ Onn Ja’afar Dr. Lee Tiang Keng

Jawatan Ahli Pelajaran X Ahli Kesihatan

Apakah X? A B C D Ahli Pertanian dan Perhutanan Ahli Hal-Ehwal Luar Negeri Ahli Hal-Ehwal Dalam Negeri Ahli Tanah,Perlombongan dan Perhubungan

43 Apakah tujuan penubuhan Jawatankuasa Hubungan antara Kaum ( CLC ) ? A B C D Meningkatkan taraf kesihatan penduduk Mencapai perpaduan kaum Memenangi pilihan raya Merangka dasar pelajaran

21 TOKOH     Tunku AbdulRahman TunH.S.Lee Tun Abdul Razak Hussein Tun Dr. Ismail Abdul Rahman

44

Senarai di atas ialah wakil Parti Perikatan yang berlepas ke London pada 1 Januari 1956 untuk berunding dengan kerajaan British.Tujuan utama rombongan tersebut adalah untuk A B C D memilih calon Perdana Menteri untuk Tanah Melayu menggubal perlembagaan baru Tanah Melayu merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu merangka satu sistem pendidikan yang adil untuk semua kaum

TARIKH 20 Februari 1956 30 Ogos 1957

PERISTIWA PengisytiharanTarikhKemerdekaan Upacara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu

31 Ogos 1957

PemasyhuranKemerdekaan

45

Merujuk

jadual di atas, di manakah tempat pengisytiharan tarikh kemerdekaan

Tanah Melayu diadakan? A B C D Dataran Merdeka Stadium Merdeka Bandar Hilir Melaka Padang Kelab Selangor

22 46 Sebuah pertubuhan sulit telah ditubuhkan oleh Pergerakan Pemuda Melayu Sibu untuk menentang mereka yang menyokong penyerahan Sarawak kepada

kerajaan British.Gerakan ini dinamakan... A B C D Persatuan Pemuda Melayu Sarawak Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Gerila Kinabalu Rukun 13

47

Apakah matlamat pembentukan Persekutuan Malaysia? A B C D Memajukan sosioekonomi Memajukan taraf hidup imigran Menyatukan rumpun Melayu Melaksanakan neokolonialisme

48

Apakah langkah yang diambil oleh Lee Kuan Yew untuk memastikan soal penggabungan dengan Tanah Melayu mendapat sokongan rakyat ? A B C D Mengadakan pilihan raya umum Mengadakan pungutan suara Mengadakan pilihan raya kecil Mengadakan banci penduduk

23

49

Berdasarkan peta di atas, apakah faktor yang menyebabkan Jepun berjaya Tanah Melayu dalai tempoh yang singkat? A B C D Semangat bekerjasama dikalangan penduduk tempatan Semangat juang yang tinggi di kalangan tentera Jepun Strategi pertahanan British yang tidak terancang Strategi peperangan British yang mantap dan tersusun

menduduki

 

Berkabung selama 7 hari Memulaukan pelantikan Gabenor Malayan Union

50

Maklumat berikut adalah antara langkah menentang Malayan Union. Tindakan tersebut telah diputuskan oleh… A B C D Majlis Tempatan Kongres Melayu Tempatan Majlis Raja-raja Melayu Kongres Melayu Kedua

24 Tarikh Mesyuarat Kehadiran 25 Julai 1946 Jawatankuasa Eksekuif  

Pegawai Kanan British Wakil raja-raja Melayu Wakil UMNO

51

Jadual di bawah merujuk kepada mesyuarat di King’s House ,Kuala Lumpur. Apakah hasil daripada mesyuarat tersebut? A B C D Pilihan raya diadakan Gabenor British dilantik Syarat kerakyatan dilonggarkan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan

52

Kempen ‟memenangi hati dan fikiran rakyat” dalam perang saraf bertujuan A B C D memperkenalkan sistem pendaftaran menghapuskan perasaan perkauman menghapuskan Min Yuen menyokong MCA

53

Pernyataan berikut menunjukkan peristiwa sebelum pemasyhuran kemerdekaan.

Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan megahnya pada 30 Ogos 1957

Apakah kesan peristiwa di atas? A B C D Melahirkan sebuah kerajaan yang makmur Mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu-padu Menandakan kebebasan negara daripada penjajahan British Melahirkan identiti kebangsaan kepada negara yang merdeka

25 54 Tindakan kedua-dua pegawai British di bawah telah menimbulkan kemarahan penduduk tempatan.   Harold Mac Michael GerardT.MacBryan

Mengapakah penduduk tempatan berperasaan demikian? A B C D Menindas penduduk tempatan Mengharamkan amalan perhambaan Mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk Menggunakan tipu muslihat kepada pemimpin tempatan

55

Maklumat di bawah berkaitan dengan matlamat sosioekonomi penubuhan Malaysia.    Menghapuskan sekatan cukai Menyatukan sumber X

X merujuk kepada A B C D Meluaskan pasaran Menyeimbangkan kaum Menghapuskan kemiskinan Memperkembangkan industri

26 56 Jadual berikut berkaitan peristiwa pengeboman dua buah bandar di Jepun oleh Tentera Bersekutu. Bandar Hiroshima Nagasaki Tarikh 6 Ogos 1945 9 Ogos 1945

Apakah kesan ke atas kedua dua Bandar tersebut ? A B C D Kepulauan Asia berpecah belah Penduduk tempatan menentang penjajah Tentera British mula berundur Jepun menyerah kalah tanpa syarat

57

Senarai berikut adalah syarat yang dilonggarkan untuk mendapatkan kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu .(ms133)    Warga negara British dan koloninya Menetap di Tanah Melayu selama 10 tahun daripada 12 tahun secara berturut turut Banyak berjasa kepada Tanah Melayu

Bagaimanakah cara kerakyatan diberikan berdasarkan syarat tersebut ? A B C D Jus soli Naturalisasi Permohonan Kuatkuasa undang undang

27 58 Maklumat berikut merujuk kepada tindakan komunis semasa darurat. • • Kemusnahan sistem perhubungan Gangguan terhadap buruh ladang

Apakah kesan tindakan tersebut ? A Melumpuhkan ekonomi B Menakutkan orang awam C Memutuskan perhubungan D Memecah-belahkan penduduk

59

Rajah berikut menerangkan rumusan laporan Suruhanjaya Cobbold berkaitan pembentukan Malaysia 1/3 1/3 Menyokong tanpa syarat Menyokong dilindungi 1/3 1/3 menyokong dengan syarat dengan syarat hak

merdeka dahulu

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan laporan tersebut ? A B C D Desakan pengaruh luar Penjajahan bentuk baru Keikhlasan dalam penggabungan Kepentingan penduduk diabaikan

28 60 Nyatakan persamaan peranan kedua-dua suruhanjaya berikut ? (ms 214)
  Suruhanjaya Cobbold Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu

A B C D

Meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak Menggubal Perlembagaan Persekutuan Malaysia Membincangkan tuntutan Filipina terhadap Sabah Memastikan kepentingan Sabah dan Sarawak terpelihara

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times