Anda di halaman 1dari 2

FORMAT LAPORAN KERJA AMAL Laporan Kerja Amal Bidang : Alam Sekitar (I) Tajuk : Penganjur : Ibu ( Matlamat : )

Untuk mengelakkan berlakunya kemusnahan terhadap alam

sekitar.
Objektif : i. ii. iii. iv. Perjalanan Projek: (mesti dalam 3 perenggan) Tarikh, hari. Waktu aktiviti dijalankan. Siapa yang terlibat. Sebelum aktiviti diadakan, (item-item ini perlu dimasukkan ke dalam perenggan ini. Meluangkan masa Mengadakan perbincangan Menyumbangkan idea Menyediakan peralatan yang hendak digunakan. Semasa aktiviti berlangsung, (item-item ini perlu dimasukkan ke dalam perenggan ini. Menyumbang tenaga Rela hati Bertanggungjawab Prihatin Toleransi Kerjasama Kepimpinan Rajin Keadaan terkawal Selepas aktiviti diadakan, Membersihkan peralatan Mengemas/menyimpan peralatan ke tempat asal

Peranan Saya: (mesti dalam 1 perenggan sahaja) Dalam menyiapkan aktiviti ini, saya telah (Perlu dimasukkan item berikut): Menyumbangkan masa/tenaga/idea Bertanggungjawab Bekerjasama Bertoleransi Prihatin Sikap kepimpinan Kerajinan Keadaan terkawal Kesan: i. Sikap saya berubah menjadi seorang yang lebih menghargai alam sekitar. ii. Saya menjadi insaf dan sedar akan kepentingan memelihara dan memulihara persekitaran.

FORMAT LAPORAN KERJA AMAL iii. Saya menjadi lebih peka terhadap isu-isu permasalahan alam sekitar iv. Saya memperolehi iktibar supaya menyemai sikap cinta terhadap bumi kita. Pengajaran: (Hanya dalam 1 perenggan sahaja = 3 nilai = 6 ayat) nilai yang berkaitan dengan alam sekitar. Melalui aktiviti yang telah saya laksanakan, saya telah dapati wujudnya nilai kemapanan alam sekitar. Ini kerana, (masukkan kata kunci) . Selain itu, __________________________. _________ayat ke-4___________. Seterusnya, nilai ____________________. ______ayat ke-6__________. Komen saya: Saya berasa seronok setelah berjaya menyiapkan aktiviti ini bersama-sama dengan ibu saya. Saya berharap akan dapat melaksanakan lagi aktiviti seperti ini pada masa akan datang.

Laporan disediakan: __/__/2012 (Nama penuh pelajar)

Tarikh:

student