Anda di halaman 1dari 18

SULIT PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2


PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA


AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT . Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

[ Lihat sebelah

Jawapan: 1a) Nilai X = Y = 21 330 12 755 (2m)

b) Urus niaga Debit Kredit

Ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri

Ambilan

Belian (2m)

c) Urusniaga Buku Catatan Pertama

Bawa masuk kenderaan sebagai modal

Jurnal Am

Beli barangniaga secara kredit

Jurnal Belian (2 m)

d) i) ii) Penyata Pendapatan : 715 Kunci kira-kira : 1015 (2m)

e) Baki awal (+) Penerimaan ( -) Pembayaran Baki akhir 1 200 16 700 17 900 5 000 12 900 (1m) atau (2m)

*1m: Jika Baki awal + penerimaan @ Baki awal- pembayaran 2a Perkongsian Khayea Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 RM Jualan - Pulangan Jualan bersih - Kos Jualan Stok awal Belian - Pulangan Kos barang untuk dijual - Stok akhir Kos Jualan Untung kasar - belanja Angkutan keluar( 7900+253) Faedah atas pinjaman (8000 x 8%) Susut nilai lengkapan (90000 x 15%) Insurans Gaji pekerja Promosi Untung bersih 78 780 876 77 904 86 682 (1) terima tanpa butir 7 425 79 257 (1OF*) 76 299 (1OF) 8 778 RM RM 156 790 1 234 155 556 (1)*

8 153 640 13 500 9 600 7 500 1 685 41 078

(1OF#) (1OF#) (1OF#)

35 221 (1)

+ Faedah atas ambilan Khalid (8000 x 10% x 3/12) Yeap (6000 x10%) 200 (1/2) 600 (1/2) 800 36 021 - Faedah atas modal Khalid (75000 x 5% ) Yeap (25000 x 5%) 3 000 (1/2) 1 500(1/2) 4 500

- GajiYeap (9000 + 3000)

12 000(1)

16 500 19 521

Kongsi Untung : Khalid (19521 x 2/3) Yeap (19521 x 1/3) 13 014 6 507 19 521 [13 markah] (1OF^) (1OF^)

Nota: 1 Jualan bersih* :RM155 556 (1 markah) Angka mesti tepat dan mesti ada Jualan Pulangan. X terima jualan bersih tanpa Jualan Pulangan. Kos Jualan RM79 257 (1 markah) Syarat 1OF* a) KBDJ Stok akhir. b) Operasi mesti betul. Untung Kasar Syarat 1OF Operasi betul (Jualan Bersih Kos Jualan) Belanja-belanja 1OF# : 1 markah jika angka tepat; 1OF# jika angka akhir salah tapi jalan kerja betul. Kongsi untung 1OF^ a) 1 markah jika angka tepat. ; b) 1OF jika kongsi untung diagih mengikut nisbah yang betul. (sama ada ditunjukkan jalan kerja atau tidak yang penting agihan betul ikut nisbah cikgu tolong kira)

(1OF#) 2b. AkaunSemasa 2012 Jan-01 Baki b/b Dis 31 Ambilan Faedah atas ambilan Baki h/b Khalid 8 000 200 9 854 Yeap 1 000 6 000 600 1OF* 3 407 (1FB) 2012 Jan-01 Dis 31 Baki b/b Faedah atas modal Gaji Faedah atas pinjaman Kongsi untung Khalid 1 400 3000 640 13014 18 054 2013 Jan 1 Baki b/b 9 854 Yeap 1 500 (1OF*) 3000 (1) 6507 (1OF*) 11 007 3 407 (1OF#) [6 markah]

18 054

11 007

Nota : 1) 1OF* - rujuk item yang sama di 2a (sama untuk dua-dua pekongsi) 2) 1FB -baki untuk Khalid danYeap mesti tepat. 3) 1OF# - rujuk baki h/b untuk dua-dua pekongsi.

2c. Perkongsian Khayea Kunci kira-kira pada 31 Disember 2012 RM Aset Bukan Semasa Lengkapan - Susut nilai terkumpul (7875+13500) 90 000 21 375 68 625 Aset Semasa Stok akhir Penghutang Bank Tunai 7425 46 000 15 468 4 996 73889 - Liabiliti Semasa Pemiutang Angkutan keluar terakru 31 000 253 31 253 Modal kerja (1) 42 636 111 261 Dibiayai oleh: Ekuiti Pemilik: Modal Khalid Yeap AkaunSemasa Khalid Yeap 9 854 3 407 1OF## 13 261 103 261 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman daripada Khalid 8 000 111 261 [6 markah] (1) 60 000 30 000 90 000 (1OF#) (1OF**) (1OF*) RM RM

Nota: 1) Aset bersih - 1OF*jika a) Susut nilai terkumpul= RM7 875 + susut nilai di Untung rugi dan b) operasi betul = > lengkapan snt. 2) Aset Semasa 1OF** a) Mesti ada stok akhir, dan mana-mana dua item semasa yang lain . b) Tidak ada butir asing. 3) Modal kerja 1OF# a) Butir Modal kerja mesti ada. b) Sebarang angka asalkan jumlah asetsemasa jumlah liabiliti semasa. c) Jumlah aset semasa dan jumlah liability semasa mesti ditunjukkan. 4) Akaun Semasa 1OF## a) Rujuk 2b baki h/b pada 31 Dis 2012 atau baki b/b Jan 1 2013.

3. (a) Perniagaan Florist Ijah Penyata Penyesuaian Bank Pada 31 Mei 2013 RM Baki kredit/overdraf Buku Tunai (1/2) + Cek belum dikemukakan: Perniagaan Bain /No Cek 110915 400 (1) Belian 500 (1) Dividen 210 (1) Ara Trading (pindahan kredit) 693 (1) Jualan (kesilapan catatan) 90 (1) - Deposit belum dikreditkan: Perniagaan Wan Buku cek Insurans (arahan tetap) Faedah atas overdraf Kedai Dilla (cek tak laku) Baki debit/overdraf Penyata Bank (1/2)

RM (965) (1/2)

1 893 928

800 35 450 55 925

(1) (1) (1) (1) (1)

2 265 (1 337) (1/2) [12 markah]

ATAU

Perniagaan Florist Ijah Penyata Penyesuaian Bank Pada 31 Mei 2013 RM Baki debit/overdraf Penyata Bank(1/2) + Deposit belum dikreditkan: Perniagaan Wan 800 (1) Buku cek 35 (1) Insurans (arahan tetap) 450 (1) Faedah atas overdraf 55 (1) Kedai Dilla (cek tak laku) 925 (1) - Cek belum dikemukakan : Perniagaan Bain/ No Cek 110915 Belian Dividen Ara Trading (pindahan kredit) Jualan (kesilapan catatan) Baki kredit/overdraf Buku Tunai(1/2)

RM (1 337) (1/2)

2 265 928

400 500 210 693 90

(1) (1) (1) (1) (1)

1 893 (965) (1/2) [ 12 markah]

Nota : semua butir dan angka mesti betul untuk dapat 1m.

3 (b) BUKU TUNAI RUNCIT Tarikh 2013 Jun 1 1 4 12 14 17 19 21 25 27 30 Butir Fol Penerimaan RM Baki b/b Bank Kertas A4 Fail Minuman pejabat Setem dan pos laju Pewangi pejabat Pen dan pensel Dakwat pencetak Surat berdaftar Upah bersih pejabat Baki h/b 400 211 (1/2) 189 (1) 165 235 (1/2) (1/2) 26 5 32 12 22 21 30 6 35 189 211 400 (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) 82 18 89 26 (1/2) 5 (1/2) 32 (1/2) 12 (1/2) 22 (1/2) 21 (1/2) 30 (1/2) 6 (1/2) 35 (1/2) Pembayaran RM Alat Tulis RM Analisis Bayaran Belanja Pos RM Belanja Am RM

Julai 1 Baki b/b 1 Tunai

(1)

[ 13 markah ]

4a. Akaun Modal RM Julai 1 Akaun Perabot RM Julai 1 Baki b/b 2 000 (1) Baki b/b RM 21 000 (1)

RM

Akaun Hutang lapuk RM Julai 28 Berjaya Enterprise 900 (1) Akaun Belian RM Julai 6 Tunai 31 Pel. pemiutang 1 600 6 000 (1) Akaun Jualan RM Julai 8 31 Tunai Pel. penghutang (1)

RM

RM

RM 1 900 (1) 9 300 (1)

Akaun Pulangan Jualan Julai 31 Pel. Penghutang RM 400 (1) Akaun Kadarbayaran Julai 10 Tunai RM 500 (1) RM RM

Akaun Sewa Julai 30 Bank RM 700 (1) RM

Akaun Diskaun diberi Julai 31 Pel. Penghutang RM 300 RM (1)

Akaun Komisen diterima RM Julai27 Tunai

RM 800 (1)

[12 markah]

Akaun Kawalan Penghutang


Julai 1 31 Baki b/b Jualan RM 5200 (1) 9300 (1) Julai 31 Pulangan Jualan Diskaun diberi Hutang lapuk Bank Baki h/b Baki b/b 14500 4300 (1) RM 400 300 900 7000 4300 14500 (1) (1) (1) (1) (1)

[8 markah]

5 (a) i)Graf Titik pulang modal

RM/Jumlah hasil/Jumlah kos (1)

Jumlah hasil (1)

Jumlah kos (1)

120 000

TPM (1)

80 000

Kos Tetap (1)

2000

Unit Pengeluaran (1)

[ 6 markah]

ii) Kos berubah seunit = perbezaan jumlah kos perbezaan unit = RM 100 000 RM80 000 1000 0 = RM 20 ATAU = RM 140 000 RM100 000 3000 1 000 = RM 20 iii) Harga jualan seunit = perbezaan jumlah hasil perbezaan unit = RM 60 000 0 1000 0 = RM 60 ATAU = RM 180 000 RM60 000 3000 1 000 = RM 60 atau 1 markah atau 1 markah atau 1 markah

atau 1 markah

atau 2 markah

atau 2 markah

atau 2 markah

atau 2 markah

5.(b) i) Modal dibenarkan Saham biasa = 950 000 X RM 1 = RM 950 000 atau mana-mana 1 betul (1) atau (2)

Saham keutamaan = 550 000 X RM 2 =RM1 100 000 RM 2 050 000 ii) Modal diterbitkan Saham biasa = 700 000 X RM 1 = RM700 000

Saham keutamaan = 450 000 X RM 2 = RM900 000 RM1 600 000 iii) Dividen interim Saham Keutamaan

atau mana-mana 1 betul (1) atau (2)

Saham keutamaan = RM 900 000 X 6% = RM54 000 iv) Dividen akhir Saham keutamaan

(1)

atau (2)

Saham keutamaan = RM 900 000 X 2% = RM 18 000 (1)

(1)

atau (2)

v) Dividen interim ialah sebahagian keuntungan syarikat yang diagihkan kepada pemegang saham dalam tahun perakaunan sebelum keuntungan sebenar diketahui.(1) [2]

6(a) AkaunYuran 2012 Jul-01 2013 Jun30 Pendapatan dan Perbelanjaan Baki h/b / Yuran terdahulu (1) 12 260 Baki b/b / Yurantertunggak (1/2) RM 300 2012 Baki b/b / Jul-01 Yuran terdahulu 2013 Jun-30 Bank Yuran lapuk Baki h/b / Yuran tertunggak 11 890 80 (1) 550 12 660 [4 markah] RM 140 (1/2)

100 12 660

b) Kelab Mesra Alam Penyata Mengira Untung Rugi Majlis Amal Pendapatan Kutipan Majlis Amal 20500 (1)

Perbelanjaan Belanja Majlis Amal Makanan Majlis Amal Penceramah Majlis Amal UNTUNG MAJLIS AMAL 10 000 600 500 1OF 11 100 9 400 (1) [3 markah] Nota 6 (a) Penggunaan butiran mesti selaras (b) Perbelanjaan mana-mana satu betul 1OF

c)

Kelab Mesra Alam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 30 Jun 2013 Pendapatan : Yuran ahli Derma Yuran pendaftaran Sewa alatan sukan Untung Majlis Amal (-) Perbelanjaan : Air dan elektrik Yuran lapuk Insurans Alat tulis (600 -50) (70+223-44) Akhbar dan majalah Belanja baiki kenderaan Susutnilai lengkapan (3000+300-2770) Susutnilai perabot (2000x10%x6/12) Lebihan 1 000 80 550 1 230 249 500 530 100 (1+1OF#) (1) 4 239 32 831 Kelab Mesra Alam Penyata Mengira Dana Terkumpul pada 1 Julai 2012 Aset : 30 000 3 000 300 70 12 500 45 870 (1OF) 140 (1) 45 730 (1) Kenderaan Lengkapan Yuran tertunggak Stok alat tulis Bank (-) Liabiliti: Yuran terdahulu (1) (1 +1OF#) (1) (5600+60) 12 260 (1OF) 4 500 5 250 5 660 (1) 9 400 (1OF) 37 070

d)

Dana Terkumpul 1 Julai 2012

Syarat: (alatulis) Angka 249 2 markah Syarat 1OF > Base RM70 mesti tepat Opearasi betul salah satu Syarat susutnilai lengkapan Angka 100 -> 2m Syarat OF Base (3 000 2 770) @ (3 000 +300)

(70 +223) (70 44)