Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR

1. Mata Pelajaran dan Kelas 2. Tema / tajuk 3. Masa 4. Standard Pembelajaran 5. Objektif Pembelajaran : Pendidikan Moral Tahun 3 Cerdas : Saya dan Sekolah / Membantu Warga Sekolah : 9.30 10.00 pagi (30 minit) : 2.1.1, 2.1.2 : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i. menyatakan 3 cara membantu warga sekolah. ii. menyenaraikan 3 kepentingan membantu warga sekolah. 6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. Sumbang saran berkaitan kepentingan membantu warga sekolah.

ii. Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan berkaitan cara membantu warga sekolah dan kepentingannya. 7. EMK: i. Kreativiti menjana idea

8. Bahan Bantu Belajar: Set kad, lembaran kerja dan buku teks Pendidikan Moral Tahun 3. 9. Penilaian P dan P: i. lembaran kerja (Padankan gambar dengan tindakan yang dinyatakan).

ii. Lembaran kerja (menyatakan tiga daripada lima kepentingan membantu warga sekolah). 10. Refleksi i.

Langkah P&P/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan (Kaedah/teknik,ABM, Nilai, ICT, KBKK, KMD) Sumbang saran Menjana idea Kepingan gambar.

Set Induksi (5 minit) Murid-murid mencantumkan kepingan gambar sebuah sekolah dengan warga sekolah. Sesi soal jawab/ Sumbang saran Soalan-soalan ditanya: Kamu tahukah apa yang dimaksudkan dengan warga sekolah? Siapakah mereka? Pernahkah anda membantu mereka membuat kerja?

Murid-murid diberi kepingan gambar dan dikehendaki mencantumkannya. Murid2 bersoal jawab dengan guru tentang gambar tersebut dan mengaitkan dengan nilai baik hati. Guru membimbing murid menjawab soalan-soalan berikut.

Langkah 1 (10 minit) Aktiviti berkumpulan: menyusun set kad mengikut kategori perbuatan yang membantu warga sekolah dan perbuatan yang bukan membantu warga sekolah -

Murid- murid dibahagikan ke dalam lima kumpulan. Setiap kumpulan diberi satu set kad yang tidak tersusun menunjukkan perlakuan membantu warga sekolah dan tidak membantu warga sekolah. Setiap kumpulan dikehendaki menyusun set kad tersebut mengikut kategori. Wakil murid setiap kumpulan akan

Set kad. Perbincangan kumpulan. Menjana idea. Nilai baik hati.

membentangkan hasil kumpulan.

Langkah 2 (10 minit) Aktiviti berkumpulan: menyatakan kepentingan membantu warga sekolah.

Langkah 3 (15 minit) Lembaran kerja

Penutup (5 minit)

menyatakan 3 cara membantu warga sekolah. menyenaraikan 3 kepentingan membantu warga sekolah

setiap kumpulan diberi satu situasi daripada buku teks Berdasarkan situasi yang telah diberi, setiap kumpulan menyatakan kepentingan membantu warga sekolah. Guru berbincang dengan murid tentang jawapan yang diberi. Secara berkumpulan, setiap kumpulan diberi lembaran kerja di mana mereka dikehendaki untuk: Memadankan gambar dan tindakan: cara membantu warga sekolah. Menyatakan lima kepentingan membantu warga sekolah. Guru merumuskan dengan objektif pembelajaran dan melibatkan soal jawab dengan murid.

Buku teks Pendidikan Moral Tahun 3, mukasurat 15. Menjana idea.

Lembaran kerja. Menjana idea.