Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

Pandangan tentang aktiviti ekonomi di sekitar Kampung A Nilai Skala Likert: (1)= Sangat tidak bersetuju (2) = Tidak setuju (3) = Kurang setuju (4) = Setuju (5) = Sangat bersetuju.

Bil 1 2 3 4 5

Penyataan Jenis barangan yang dijual adalah pelbagai dan memenuhi keperluan pelajar. Harga barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sangat berpatutan. Kebersihan permis jualan sentiasa dipantau dan diselia dengan baik. Kemudahan kerusi dan meja yang disediakan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan pelajar. Penglibatan pelajar terhadap aktiviti berniaga terutamanya pada masa lapang mampu memberi peluang untuk menambah wang perbelanjaan mereka.

Kemahiran

pelajar

berurusan

dengan

pelanggan

mereka dapat mengeratkan hubungan yang baik di antara satu dengan yang lain. 7 8 Faktor cuaca adalah sangat mempengaruhi jumlah pendapatan para penjual. Masalah kes keracunan makanan seperti cirit-birit sering dialami oleh pelajar apabila membeli makanan daripada premis jualan. 9 Layanan yang diberikan oleh pekerja ataupun penjual adalah sangat memuaskan. Terima kasih atas kerjasama anda

BORANG SOAL SELIDIK


10 11 Makanan yang dipesan dapat disediakan dengan kadar yang segera. Sikap segelinir pelajar yang sering melanggar peraturan dengan puncak. 12 Kawasan perniagaan di kampung A adalah sangat strategik dan sentiasa menerima pengunjung yang ramai. 13 14 15 16 17 Faktor keselamatan peniaga serta pelanggan sentiasa di dalam keadaan yang terkawal. Tempoh masa premis beroperasi dalam setiap hari adalah sangat bersesuaian dengan masa pelajar. Gangguan bekalan air yang sering terputus dapat mempengaruhi kelancaran aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan tersebut merupakan antara punca utama yang mengganggu kelembapan trafik. Kadar sewa yang ditawarkan oleh pihak pengurusan akan memberi hubungan secara langsung dengan kadar harga barangan yang dijual kepada pelajar. 18 19 20 Kes seperti menjual makanan yang telah basi kepada pelajar sering berlaku. Persaingan dikalangan pengusaha sering menjejaskan mutu barangan jualan mereka. Kemudahan untuk membeli barangan keperluan yang telah disediakan dapat menjimatkan kos dan masa pelajar daripada keluar untuk berbelanja. memotong barisan semasa mengambil makanan sering berlaku terutamanya pada waktu

Terima kasih atas kerjasama anda