Anda di halaman 1dari 3

TUNJANG KEMANUSIAAN OBJEKTIF Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Tunjang Kemanusiaan, murid akan lebih memahami

diri sendiri, hubungan antara diri dan keluarga, rakan, komuniti dan alam semula jadi. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. FOKUS (KM 1.0) Diri Saya STANDARD KANDUNGAN (KM 1.1 ) Mengetahui tentang latar

belakang /sejarah diri sendiri. (KM 1.2) Mengetahui kebolehan diri. (KM 1.3) Mengetahui hak diri sendiri. (KM 2.0) Saya dan Keluarga (KM 2.1) Mengetahui keluarga terdekat (datuk, nenek, ibu, bapa, adik beradik) (KM 2.2) Mengetahui rumah kediaman diri. (KM 3.0) Saya dan Rakan (KM 4.0) Saya dan Sekolah (KM5.0) Saya dan Komuniti (KM 3.1) Mengetahui tentang rakan. (KM 4.1) Mengetahui sekolah saya. (KM5.1) Mengamalkan semangat

bermasyarakat (KM5.2) Mengenali ahli komuniti (KM5.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di Masyarakat Malaysia.

(KM6.0) Saya dan Alam Sekitar

(KM6.1) sekitar

Menghayati

keindahan

alam

(KM6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar (KM6.3) Menjaga alam sekitar

(KM 7.0) Saya dan Warisan Budaya

(KM 7.1) Mengenal pakaian tradisional masyarakat Malaysia.

(KM 7.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.

(KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.

(KM

7.4)

Mengenal

seni

dan

kraf

tradisional pelbagai kaum Malaysia.

(KM 7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.

(KM 7.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.

(KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.

(KM 8.0) Saya dan Negara Malaysia

(KM

8.1)

Menghormati

lambang

kebangsaan dan negeri.

(KM 8.2) Menghormati pemimpin.

(KM 8.3) Mengetahui simbol awam.

(KM 8.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.

(KM

8.5)

Mengetahui

keistimewaan

negara.