Anda di halaman 1dari 6

Tarikh Hari Kelas Bilangan Murid Masa Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada murid

: 11 September 2013 : Rabu : 4 Arif : 25 orang : 11.05 12.05 (60 minit) : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta : Sistem Suria :

Murid-murid mempunyai konsep awal mengenai ahli-ahli yang terdapat dalam sistem suria Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran : Memahami dapat memahami sistem suria :

Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: i. ii. Menyenaraikan 8 planet yang terdapat dalam sistem suria. Menyenaraikan urutan 8 planet dalam sistem suria dengan tepat.

Strategi P&P

: Konstruktivisme, Kuliah, Perbincangan

Kemahiran saintifik : memerhati, berkomunikasi, meramal, mengelas, mentafsir maklumat, membuat inferens. Kemahiran berfikir dan strategi berfikir : membanding dan membeza, membuat ramalan, membuat inferens, membuat urutan, membuat kesimpulan, menghubungkait. Sikap saintifik dan nilai murni :

Berfikir secara rasional, memberi perhatian serta respon, yakin, toleransi, bekerjasama, menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam, Sumber pengajaran dan pembelajaran: Buku rukukan tahun 4, Internet bahan bantu mengajar potongan kertas helaian mahjong, gambar-gambar planet, tag-tag nama planet, papan hitam, tayangan slaid powerpoint, senarai soalan Sistem Suria, Mini Whiteboard.

Fasa (Masa)

Isi Kandungan

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran

Catatan

Orientasi (5 minit)

Pengenalan kepada tajuk: Planet-planet dalam sistem suria

1. Setiap murid diberikan sehelai potongan kertas mahjong. 2. Murid akan bermain permainan Di manakah Saya (Planet)? i. Murid dikehendaki menulis planet yang disebut guru pada kedudukan yang dinyatakan dengan tepat.

KPS: Memerhati, Berkomunikasi, Meramal KB: Membuat ramalan, membuat urutan Nilai: Berfikir secara rasional, yakin dan berdikari, memberi perhatian serta

ii. Pada suatu ketika, guru akan meminta murid meneka apakah planet yang berada pada kedudukan yang disebutkan guru. iii. Pada akhir aktiviti, murid akan menyedari tentang jarak antara planet beserta kedudukannya sekali. 3. Murid bertindak mengikut arahan dan bimbingan guru dengan penuh fokus dan teliti. 4. Guru membimbing murid untuk memperkenalkan tajuk pada hari ini.

respon, menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara memahami alam. Sumber P&P: Potongan kertas mahjong

Pencetusan idea (10 minit)

Pengenalan kedudukan setiap planet dalam sistem suria.

1. Murid ditunjukkan gambar planet-planet. 2. Murid diminta mengenalpasti planet-planet yang ditunjukkan. 3. Setiap kumpulan diberikan tag nama planet. 4. Guru membuat senarai nombor di papan hitam. 5. Guru akan meminta wakil kumpulan yang memegang tag planet yang pertama (Utarid) dahulu untuk ke hadapan dan memilih gambar planet yang didapati bersesuaian dengan tag kumpulan. 6. Perlakuan ini diteruskan sehingga tag planet dan gambar planet terakhir (Neptune) ditampal di papan

KPS: Mengelas, memerhati

KB: Membanding dan membeza, membuat urutan, mengumpul dan mengelas, menghubungkait

Nilai: Yakin, berfikir secara rasional, memberi perhatian serta respon.

hitam . Sumber P&P: Tag nama planet, Gambar-gambar planet, papan hitam. Tayangan slaid bertujuan Penstrukturan semula idea untuk pengukuhan pemahaman pengetahuan yang sedia terbentuk. (25 minit) 1. Murid ditayangkan slaid powerpoint yang disediakan oleh guru. 2. Murid diminta memberikan perhatian yang penuh terhadap tayangan slaid. KB: menghubungkait KPS: Memerhati

Nilai: Memberi perhatian serta respon, berfikir secara rasional

Sumber P&P: Tayangan slaid powerpoint 1. Permainan: KUIZ Aplikasi idea Aktiviti berunsur hiburan untuk memperkaya (15 minit) pemahaman. Cara: Kuiz i. Murid diminta menjawab soalan guru. KPS: Mengelaskan, berkomunikasi, membuat inferens.

ii. Setiap soalan akan ditanya secara bergilir pada setiap kumpulan. iii. Tempoh masa untuk menjawab adalah selama 30 saat. iv. Ahli kumpulan yang dapat menjawab

KB: Membanding dan membeza, membuat inferens, menghubungkait

dengan betul dan dalam masa yang ditetapkan, akan diberi 10 markah. v. Kumpulan lain yang dapat menjawab soalan apabila tidak dapat dijawab oleh kumpulan yang ditanya, akan mendapat 5 markah. vi. Kumpulan yang berjaya mengumpul markah tertinggi akan menang dan mengumpul 2 bintang untuk markah kumpulan mingguan Sumber P&P: Senarai soalan tentang Sistem Suria Nilai: Yakin, memberi perhatian serta respon, bekerjasama, toleransi.

Refleksi (5 minit)

Rumusan/ kesimpulan tajuk

1. Guru memilih seorang murid daripada setiap kumpulan kemudian murid akan melukis planet yang diarahkan oleh guru. Ahli kumpulan akan meneka apakah nama planet yang dilukis. 2. Aktiviti yang sama diteruskan oleh kumpulan yang lain. 3. Murid menyatakan semula nama-nama planet mengikut turutan dan keistimewaan planet tersebut.

KS: mentafsir maklumat, berkomunikasi

KB: membuat kesimpulan, menjana idea

Sumber P&P: Mini whiteboard

Anda mungkin juga menyukai