Anda di halaman 1dari 2

QGJ3043 - Pergerakan Dan Ritma

FORUM 1 Bincangkan hubungkait ritma dengan pergerakan. Sila berikan sekurang-kurangnya 2 respon yang bernas dan berkualiti terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Panjang respon adalah tidak lebih daripada 300 perkataan.Tarikh tutup forum adalah pada 29 September 2013.

FORUM 2 Bincangkan sebab musabab pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor perkembangan murid. Sila berikan sekurang-kurangnya 2 respon yang bernas dan berkualiti terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Panjang respon adalah tidak lebih daripada 300 perkataan.Tarikh tutup forum adalah pada 13 Oktober 2013.

FORUM 3 Bincangkan bagaimana nilai-nilai sosial dan emosi dapat dibentuk melalui aktiviti pergerakan kreatif. Sila berikan sekurang-kurangnya 2 respon yang bernas dan berkualiti terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Panjang respon adalah tidak lebih daripada 300 perkataan.Tarikh tutup forum adalah pada 27 Oktober 2013.

FORUM 4 Bincangkan bagaimana Negara Malaysia dapat melahirkan atlet gimnas yang berpotensi untuk menang di sukan olimpik. Sila berikan sekurang-kurangnya 2 respon yang bernas dan berkualiti terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Panjang respon adalah tidak lebih daripada 300 perkataan.Tarikh tutup forum adalah pada 17 November 2013.

FORUM 5 Bincangkan sejauh mana aktiviti gimnastik diterapkan di kalangan kanak-kanak Malaysia berdasarkan perlaksanaan aktiviti tersebut sama ada dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau Ko-Kurikulum mengikut pengalaman sekolah masingmasing. Sila berikan sekurang-kurangnya 2 respon yang bernas dan berkualiti terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Panjang respon adalah tidak lebih daripada 300 perkataan.Tarikh tutup forum adalah pada 1 Disember 2013.